Nr 105

ZNAMY WYMIARY CZASU PRACY NA 2014 ROK

Aby ustalić czas pracy w 2014 roku, trzeba najpierw wiedzieć, ile godzin pracy i dni pracy wolno zaplanować w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Podajemy wymiary czasu pracy dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych.

Nr 104

ZA BŁĘDNE WSKAZANIE KIEROWCY GROZI NAWET WIĘZIENIE

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

Nr 103

Środki spożywcze należy przewozić w odpowiednich warunkach czystości

Pytanie: Chcę przewieźć wywrotką towar do produkcji żelatyny luzem. Przed załadunkiem skrzynia ładunkowa zostanie wyłożona grubą folią, zgodnie z instrukcją załadowcy. Jednak polskie służby weterynaryjne odrzuciły mój wniosek o rejestrację tej działalności, twierdząc że takiego towaru nie można przewozić luzem. Czy weterynarz ma prawo odmówić i nie zarejestrować podmiotu w rejestrze uprawnionych do danej czynności?

ZEZWOLENIA ROSJA OGÓLNE SĄ WYDAWANE WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Na pierwsze pięć pojazdów można uzyskać łącznie 15 zezwoleń, a na każdy następny – jedno. Aby otrzymać następne zezwolenie, trzeba zwrócić te już wykorzystane.

Nr 102

Zaświadczenie o niekaralności kierowcy nie traci ważności

Pytanie: Czy kierowcy zatrudnieni w firmie muszą co pół roku aktualizować zaświadczenia o niekaralności? Czy mogą sami napisać oświadczenia, że nie są karani?

Zapewnienie kierowcy bezpłatnego noclegu zwalnia z wypłaty ryczałtu

Udostępnienie kierowcy pojazdu wyposażonego w osobną kabinę sypialną może być kwalifikowane jako zapewnienie bezpłatnego noclegu. Zwalnia to pracodawcę z obowiązku wypłacania ryczałtu. Jeśli będzie chciał, może rekompensować kierowcy niewielkie koszty związane z noclegiem.

Nr 101

ZNAMY OPŁATY ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA I LICENCJI

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów od 15 sierpnia zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

WAŻENIE POJAZDÓW BĘDZIE PRZEBIEGAĆ KORZYSTNIEJ DLA PRZEWOŹNIKÓW

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne dotyczące kontroli masy i nacisków osi pojazdów. Jeżeli okaże się, że kara dla przewoźnika będzie dużo wyższa po odjęciu błędów pomiarowych, nie należy uwzględniać tego ważenia.

Nr 100

ZNAMY STAWKI OPŁAT DROGOWYCH NA WĘGRZECH

Od 1 lipca 2013 r. na terytorium Węgier zostanie wprowadzony elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD), proporcjonalnej do przejechanej odległości, który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskich dróg.

ZMIENIŁY SIĘ ZASADY WPISÓW DO KART POJAZDÓW

Wpis parametrów technicznych do karty pojazdu będzie odbywał się na podstawie innych dokumentów niż do tej pory. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu.

Nr 99

ZNÓW MOŻE ZABRAKNĄĆ ZAŚWIADCZEŃ ADR

Kierowcy, którzy chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia do przewozu ADR, powinni się pospieszyć. Wszystko wskazuje na to, że niebawem kart może zabraknąć.Od 1 stycznia 2013 r. zaświadczenia ADR, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, są wydawane w formie plastikowej karty. Ma to utrudniać fałszowanie tych dokumentów.

VAT OD USŁUG TRANSPORTOWYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH

W przypadku usług spedycyjnych i transportowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania faktury, najpóźniej 7 dni po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru. Taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości.

Nr 98

ZUS uruchamia nowe telefoniczne biura obsługi

Jeszcze w tym roku ZUS chce otworzyć dwa kolejne biura call center i podwoić liczbę konsultantów, którzy udzielają informacji ubezpieczonym.

Zamiana licencji krajowej na międzynarodową – jak to zrobić

Pytanie: Mamy licencję na transport krajowy i chcielibyśmy rozszerzyć swoją działalność o transport międzynarodowy. W jaki sposób można uzyskać licencję na taki transport - czy muszę zdawać egzamin, czy wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i dodatkowe dokumenty? Proszę również o podanie przybliżonych kosztów uzyskania licencji międzynarodowej.

Nr 97

ZA BŁĘDNE WSKAZANIE KIEROWCY GROZI NAWET WIĘZIENIE

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

Zarządzający transportem nie tylko na umowie o pracę

Pytanie: Czy osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych, może być zatrudniona np. na umowę zlecenia?

Nr 96

ZMIANA PRZEZNACZENIA SAMOCHODU NIE ZAWSZE WYMAGA KOREKTY VAT

Przedsiębiorca, który kupił ciężarówkę w 2010 r. i odliczył VAT w całości, nie musi go korygować, jeśli w 2013 r. zdecydował się zmienić przeznaczenie auta.

WYPOSAŻENIE AUTOBUSU TO NIE JEGO WARUNKI TECHNICZNE

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000 zł, a nie 5.000.

Nr 95

Od 1 kwietnia wchodzą w życie zmiany w VAT

Mamy przed sobą drugi etap zmian w VAT, przewidzianych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Będzie więcej płatnych odcinków dróg

Od 30 marca 2013 r. do systemu płatnych dróg viaTOLL dodane zostaną kolejne trasy.

Nr 94

Przed komornikiem można się obronić

Jeśli przeciwko firmie przewozowej zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne i do drzwi zapuka komornik, warto wiedzieć, jak się przed nim uchronić. Przepisy przewidują dwa dobre sposoby: skargę na czynności komornika lub powództwo przeciwegzekucyjne. Trzeba tylko przestrzegać pewnych zasad, żeby sąd nie odrzucił naszego pisma.

NIŻSZE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Od 10 stycznia 2013 r. obowiązują niższe odsetki od zaległości w podatkach oraz w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Nr 93

Rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografu

Problemy z rozliczaniem czasu pracy kierowców to powszechna bolączka zarówno właścicieli firm transportowych, jak i osób zarządzających transportem. Nie dość, że trzeba umieć połączyć ze sobą zasady wynikające z przepisów polskich i europejskich, to jeszcze znać interpretację stosowaną przez służby kontrolne. Dlatego w tym artykule na przykładach wziętych z życia pokażemy, jak rozliczać czas pracy kierowców w konkretnych sytuacjach.

Najczęstsze problemy przewoźników z kontrahentami

Niestety, nie wszystkie kontakty z klientami przebiegają gładko. Zdarza się, że zlecający przewóz jest niezadowolony z usługi, nie płaci w terminie albo bezpodstawnie żąda dopełnienia jakichś formalności. W naszym tekście przedstawimy cztery takie sytuacje i podpowiemy, jak sobie w nich radzić.