Nr 118

Zmiany w PIT dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r.

Przedsiębiorca, sprzedając nieruchomości niemieszkalne wykorzystywane do działalności firmy, będzie musiał zapłacić podatek. Nawet jeżeli nie były one wpisane do ewidencji środków trwałych.

Zanim zgłosimy auto do licencji, możemy nim przewozić

Przewoźnik ma obowiązek zgłosić nowy pojazd do licencji. Jednak nie jest to jednoznaczne z ubieganiem się o nowy wypis do tego auta. Swobodnie można korzystać z wypisów z pozostałych ciężarówek, pod warunkiem że ich liczba nie przekracza udokumentowanego zabezpieczenia finansowego.

Za przejazd ciężarówką po Czechach zapłacimy więcej

Od 1 stycznia 2015 r. w Czechach będą obowiązywać wyższe stawki myta dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zostanie również wprowadzona nowa taryfa opłat Euro 6 dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro VI i EEV.

Nr 117

Nie zostawiajmy wykresówki w tachografie na czas odpoczynku

Gdy kierowca w trakcie międzynarodowego przewozu wykorzystuje regularny tygodniowy odpoczynek, musi pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego okresu. Czy zaświadczenie o działalności jest wtedy konieczne?

Jeśli kierowca jest na wypowiedzeniu, nie trzeba trzymać w jego aktach osobowych skierowania na urlop

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych. Można je dołączyć do ewidencji czasu pracy kierowcy.

Druga decyzja administracyjna na zarządzającego – trzeba zatrudnić nową osobę

Jeśli w ciągu 2 lat zarządzający transportem zostanie ukarany dwa razy za poważne naruszenia przepisów transportowych, straci dobrą reputację. Czy w takiej sytuacji firma automatycznie utraci licencję?

Nr 116

Zła sytuacja materialna uzasadnia umorzenie grzywny

GITD musi dokładnie rozważyć sytuację osobistą i materialną przedsiębiorcy wnoszącego o umorzenie kary. Nie może twierdzić, że nie wolno jej umorzyć, ponieważ jest konsekwencją naruszenia przepisów transportowych. Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie.

Za pracę w sobotę będzie należało się wynagrodzenie

Jeśli firma nie będzie mogła udzielić pracownikowi wolnego w zamian za pracę w sobotę, będzie mu przysługiwał dodatek za każdą godzinę przepracowaną w tym dniu.

Wykrycie przez ITD na drodze niesczytania danych z tachografu grozi karą

Pytanie: Samochód mojej firmy został zatrzymany do kontroli na drodze przez ITD. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń czasu pracy, lecz inspektor znalazł wykroczenie polegające na niesczytaniu danych z tachografu przez 5 dni i wpisał to do raportu naruszeń. Czy możliwe jest nałożenie kary administracyjnej w trakcie kontroli na drodze za to przewinienie, czy tylko podczas kontroli w firmie? Czy można w jakiś sposób wyjaśnić powód niesczytania danych z tachografu w ustawowym terminie?

Nr 115

Znamy stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi w 2015 roku

Podano już stawki opłat na kolejny rok za usunięcie pojazdu na parking strzeżony i dobę przechowywania go w tym miejscu.

Za brak opłaty elektronicznej odpowie przewoźnik

Kary za nieuiszczenie e-myta będą mniejsze. Ponadto będą nakładane tylko raz w ciągu doby, bez względu na liczbę przejechanych odcinków.

Nr 114

Zaświadczenie o niekaralności można otrzymać przez Internet

Obecnie można złożyć zapytanie i uzyskać odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem e-Platformy. Ponadto opłata za to jest mniejsza.

Za granicą gotowość podczas jazdy w załodze może być przerwą

Większość służb kontrolnych UE uznaje, że kierowca z załogi będący w dyspozycji, odbiera w ten sposób przerwę.

Wszystkie drogi w Niemczech będą płatne

Ma zostać wprowadzony system terminowych winiet. Koszty poniosą głównie zagraniczni kierowcy. Opłaty będą obowiązywać od 2016 roku.

Nr 113

Łatwiej będzie opłacić przejazd z dołu

Przewoźnicy nie będą musieli mieć tak wysokiego zabezpieczenia w razie nieopłacenia faktur za wykonany przejazd. Dzięki temu chętniej powinni korzystać z trybu post-pay, który jest dla nich korzystniejszy.

Zawiezienie kolegi na delegację to także praca

Pytanie: Dwóch pracowników wyjeżdża w podróż służbową prywatnym samochodem jednego z nich. Czy czas przejazdu pracownika kierującego, przypadający poza normalnymi godzinami jego pracy jest wliczany do czasu pracy? Jak liczyć jego czas pracy, jeśli samochód byłby służbowy?

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu nie może być wypełnione ręcznie

Nawet jeśli na wypełnionym komputerowo zaświadczeniu zaznaczymy długopisem tylko powód nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę, ITD nie uzna tego druku.

Nr 112

Zaliczka na podróż za granicę może być w różnych walutach

Pracownik przejeżdżający przez kilka państw w delegacji zagranicznej może otrzymać na wydatki zaliczkę w różnych walutach.

Nr 111

Zostaną określone informacje, które przewoźnik musi przekazywać do organu licencyjnego

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dostosuje do aktualnych przepisów zakres danych, których organ udzielający uprawnień transportowych może żądać od przewoźnika.

Nr 110

Zdaniem TSUE dwa tygodnie wypowiedzenia to za mało

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że określenie sztywnego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony, uniezależnionego od stażu pracy pracownika, jest niezgodne z unijnymi regulacjami.

Nr 109

Złamanie zakazu ruchu w Niemczech będzie więcej kosztować

Od 1 maja 2014 r. za jazdę w niedziele i święta po terytorium Niemiec kierowca zapłaci więcej niż obecnie.

Zleceniobiorca dostanie minimum 10 zł za godzinę pracy

Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Zatrzymanie prawa jazdy za zaleganie z opłatą alimentów jest możliwe

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które zezwalają na zatrzymanie prawa jazdy niepłacącym alimenty, są zgodne z konstytucją.

Nr 108

Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku

Pytanie: W jakich sytuacjach może zatrzymać straż miejska i nałożyć mandat?

ZAKAZ JAZDY CIĘŻARÓWEK PO LEWYM PASIE W AUSTRII

Pojazdy o DMC powyżej 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad.

Nr 107

Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami określonymi dla kategorii V

Mając zezwolenie kat. VI, nie trzeba już uzyskiwać zezwolenia kategorii V. Nie oznacza to jednak, że wolno jeździć pojazdami określonymi w kat. VI po drogach określonych w kat. V.

Zatrudniając poniżej 20 pracowników, nie trzeba tworzyć regulaminu pracy

Pytanie: Zatrudniamy 10 kierowców. Chcemy zastosować ustalenia dotyczące: norm czasu pracy, indywidualnych rozkładów czasu pracy, ruchomych dodatkowych dni wolnych, dopuszczalnej liczby nadgodzin, zasad zaliczania przerw i dyżurów do czasu pracy, pory nocnej, godzin niedzieli, zasad ustalania ryczałtów za nadgodziny i zaliczek za dyżury, zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych itp. Nie jesteśmy obowiązani do wprowadzenia regulaminu. Czy możemy wprowadzić i stosować regulamin pracy i wynagradzania? Czy taki regulamin może być w jednym spójnym dokumencie? Czy możemy takie uregulowania wprowadzić obwieszczeniem? Czy wystarczy oświadczenie o zapoznaniu się z obwieszczeniem pracownika, czy należy mu przekazać obwieszczenie na piśmie?

Nr 106

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu trzeba mieć, nawet gdy rzadko jeździmy

Pytanie: Jestem przedsiębiorcą, który wykonuje przewóz na potrzeby własne. Osobiście prowadzę pojazd o DMC powyżej 12 ton, z którego korzystam sporadycznie. Czy muszę wypełniać zaświadczenie o działalności, kiedy pojazd nie jest używany?

ZAOSTRZYŁY SIĘ WYMOGI STOSOWANIA OPON ZIMOWYCH W SZWECJI

Od 1 grudnia 2014 r. ciężarówki mogą jeździć po szwedzkich drogach wyłącznie na zimowych oponach. W Norwegii ten wymóg obowiązuje od 15 listopada.