AFT 178

W drodze do firmy nie musisz włączać tachografu, nawet jeśli kupiłeś samochód używany

Podczas pierwszego przejazdu kupionym samochodem do firmy nie musisz mieć skalibrowanego tachografu ani rejestrować czasu jazdy. Będzie tak nawet wtedy, gdy kupiłeś pojazd używany. Nie wolno tylko jechać z ładunkiem ani po ładunek.

AFT 177

Przewozy wyłączone – czy kierowca musi wyrabiać kartę?

Zdarza się, że kierowca wykonuje wyłącznie przewozy wyłączone z obowiązku rejestracji czasu jazdy. Czy w związku z tym musi mieć wyrobioną kartę do tachografu, skoro nigdy nie będzie jej używał?

Od 1 stycznia dokumentację pracowników można będzie prowadzić w formie elektronicznej – cz. 1

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać przepisy, które będą umożliwiały przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci plików – na dysku komputera albo innym nośniku. Jakich zasad musisz przestrzegać, jeśli chcesz tak zrobić? W tym numerze pierwsza część artykułu, a w następnym – dalszy ciąg.

AFT 176

W jaki sposób określić wysokość diet i ryczałtów dla kierowców, żeby było to bezpieczne dla firmy

Przepisy dają Ci prawo ustalenia dla kierowców niższych kwot diet i ryczałtów noclegowych niż te, które określono w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Jednak trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, żeby nie narobić sobie problemów.

Uważaj na wysokość dzielnika przy obliczaniu dodatku za pracę w porze nocnej!

Przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej łatwo wpaść w pułapkę, która może skutkować mandatem od PIP i koniecznością wypłacenia kierowcy zaległych kwot dodatku. Jaka to pułapka?

Od 1 stycznia czekają nas ogromne zmiany w przepisach o dokumentacji pracowników!

Zmienią się zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej i obowiązki płatników składek wobec ZUS. Zmiany obejmą też zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jakie będziesz miał nowe obowiązki?

AFT 175

W jaki sposób nakładana jest kara za brak wpisów manualnych z kodem kraju?

Według nowego taryfikatora za brak wpisu manualnego dotyczącego kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy grozi kara w wysokości 100 zł. Jak mnoży stawkę kary inspektor – za każdy dzień czy za każdy wpis?

Sprawdź, kiedy musisz wymienić kartę kierowcy do tachografu

Zgodnie z nowym taryfikatorem kar ITD za brak ważnej karty grożą wysokie kary. Warto więc sprawdzić, na ile dni przed utratą ważności karty trzeba wystąpić o kolejną i jakich procedur musisz przy tym dopełnić.

AFT 174

W jakich sytuacjach wspólnik spółki cywilnej będzie potrzebował dokumentów związanych z delegowaniem kierowcy?

W wielu krajach Unii Europejskiej od polskich firm wysyłających tam kierowców wymagane są szczególne formalności związane z delegowaniem, np. zgłoszenie kierowcy do specjalnego systemu albo wyposażenie go w przetłumaczony egzemplarz  umowy o pracę. Czy dotyczy to też wspólników spółki cywilnej?

Sprawdź, jak szybko i poprawnie dobrać wykresówki do tachografu

Kary za błędnie dobraną wykresówkę ponoszą zarządzający transportem i właściciel firmy. Nawet jeśli zlecili kupno wykresówek innej osobie – kierowcy lub innemu pracownikowi. Czym powinni się kierować przy wyborze?

Przewoźnicy wykonujący transport intermodalny mają od 3 września nowe obowiązki

W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przewidziano nie tylko wiele zmian w taryfikatorach kar, ale też nowe wymagania dla przewoźników w transporcie multimodalnym. O co musisz zadbać, żeby nie narażać się na kary?

AFT 172

Wystawianie zaświadczeń przy przewozach mieszanych

Największy problem z wystawianiem zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdów mają firmy wykonujące przewozy mieszane, a więc na zmianę takie, które trzeba rejestrować tachografem i takie, których rejestracja nie jest wymagana. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że inspektorzy stosują wobec tych firm dwa różne podejścia. Jak z tego wybrnąć?

Usterek pojazdów przewożących ADR-y nie musi naprawiać wyspecjalizowany serwis

Przepisy nie zabraniają kierowcy samodzielnych napraw pojazdu znajdującego się w trasie. Nie ma takiego zakazu nawet w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych. Kierowca musi tylko pamiętać o kilku wymogach.

Ustal normy zużycia paliwa dla kierowców

Niezależnie od tego, czy powierzamy kierowcy pojazd i paliwo w ramach procedury powierzenia mienia czy nie, warto ustalić normy zużycia paliwa, których kierowca nie powinien przekraczać. Jak to zrobić?

AFT 171

Warto oznaczać w ewidencji rekompensaty za odpoczynek tygodniowy kierowcy

Przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy oznaczania w ewidencji, który postój samochodu jest odpoczynkiem, a który rekompensatą za inny odpoczynek. Warto jednak to sobie oznaczać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, łatwo możemy źle zaplanować czas jazdy i zapłacić karę.Zgodnie z art. 8 ust. 6 rozporządzenia nr 561/2006 kierowca w ciągu dwóch kolejnych tygodni musi wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

Warto mieć dokumenty, które wyratują Cię od kar za naruszenia kierowców

Według przepisów przewoźnicy są odpowiedzialni za to, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów. Jakie dokumenty potwierdzają, że przedsiębiorca prowadzi przeszkolenia i prawidłowo instruuje?

AFT 170

Sprawdź, jak ITD interpretuje przepisy o przerwach kierowców – bo możesz się zdziwić

W przepisach o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach kierowców tylko bardzo ogólnie opisano kwestię przerw. Dlatego tak ważne jest, jak te przepisy interpretują inspektorzy ITD. A jest to często interpretacja zaskakująca – i może Cię drogo kosztować.

Nowości zapowiedzi 170

Kontrole stanu technicznego pojazdów będą dużo surowsze

AFT 169

Zestawienie kar z nowego i starego taryfikatora dla firm – zobacz, co się zmieni

Taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego na firmy transportowe oraz przedsiębiorstwa wykonujące przewozy na potrzeby własne, który ma niebawem zacząć obowiązywać, będzie się znacznie różnił od poprzedniego. Największe zmiany dotyczą kar za naruszenia związane z czasem pracy kierowców. Sporo zmieni się też w karach związanych z użytkowaniem tachografów.

Wejście w życie ustaw o transporcie drogowym i o tachografach przesunięte

Zmiany w ustawie o transporcie oraz ustawa o tachografach miały wejść w życie 1 czerwca, ale tak się nie stanie, ponieważ posłowie nie zdążyli przegłosować ich na czas. Prace sejmowe nad ustawami dopiero się rozpoczęły.

W jakich sytuacjach warto odwołać się od kary nałożonej przez inspektora ITD?

Są takie naruszenia, w przypadku których szczególnie warto się odwołać od kary, ponieważ jest bardzo duża szansa, że GITD uwzględni Twoje odwołanie. W jakich sytuacjach tak będzie?

AFT 168

Zestawienie zmian w taryfikatorze kar dla zarządzających transportem

Obecny taryfikator kar dla zarządzających transportem (załącznik nr 2 do ustawy o transporcie) przestanie obowiązywać 1 czerwca. Tego dnia wejdzie w życie nowy taryfikator – załącznik nr 4. Co się zmieni? Łatwo i szybko sprawdzisz to w naszym zestawieniu.

Sejm przegłosował zgodę na przekraczanie prędkości

Jeśli przekroczysz prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h lub zabierzesz co najmniej trzy osoby ponad dozwolony limit dlatego, że ratowałeś czyjeś życie, nie stracisz prawa jazdy. Kiedy wejdą w życie zmiany?

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy o tachografach

Rząd przyjął projekt ustawy o tachografach cyfrowych. Większość nowych przepisów ma obowiązywać od 1 czerwca 2018 r., tylko część z nich wejdzie w życie od 1 stycznia. Co dokładnie się zmieni?

AFT 167

Zmiana przepisów o dokumentacji pracowników – zobacz, jakie masz nowe obowiązki

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy, które przewidują skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz wprowadzenie ich formy elektronicznej. Nakładają one na wszystkich pracodawców dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i opłacaniem składek ZUS. Zobacz, co musisz wprowadzić w swojej firmie.

Sprawdź, jak obliczyć, ile dni wolnych ma mieć kierowca w okresie rozliczeniowym

Jeśli kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, musi mieć w okresie rozliczeniowym tyle dni wolnych, ile wymagają przepisy prawa pracy. Czy wiesz, jak obliczyć tę liczbę?

AFT 166

Samochody należące do firm będą śledzone przez organy podatkowe

Fiskus będzie śledził samochody firm, a potem sprawdzi, czy prawidłowo rozliczają się z podatków. Jeżeli auta ciągle są w trasie, a przewoźnik wykazuje stratę, czeka go kontrola skarbówki.

Przewozy na potrzeby własne do Niemiec a wynagrodzenie minimalne kierowcy

Firma produkująca meble, mająca swoją siedzibę w Polsce, chce sama przewozić swoje wyroby do Niemiec. Czy kierowca w tym wypadku będzie podlegał pod wytyczne ustawy MiLoG?

Od 28 lutego 2018 r. musisz mocować ładunki według nowych zasad

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku określa, jakie wymogi obowiązują przewoźników i załadowców w odniesieniu do mocowania różnego rodzaju towarów. Zobacz, jak, zgodnie z nowymi zasadami, powinien być unieruchomiony ładunek.

AFT 165

Świadectwo kierowcy jest wymagane tylko przy międzynarodowych przewozach towarów

Firma transportowa, zarejestrowana na terytorium Polski, chce świadczyć usługę kierowania pojazdami (ciągnikami siodłowymi). Ciągniki należą do przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Czechach. Czy kierowca może wykonywać usługę kierowania pojazdem, jeśli ma świadectwo kierowcy wystawione w Polsce na polską firmę?

Przewoźnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w załadunku

Fakt, że załadunku lub rozładunku dokonuje inna firma, nie zwalnia przewoźnika z obowiązku brania w nim udziału. Przewoźnik powinien służyć załadowcy pomocą i radą, inaczej może być odpowiedzialny za uszkodzenia ładunku.

AFT 164

Wyjęcie karty z tachografu może wyratować Cię przed karą za odpoczynek w kabinie

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE otwiera drogę służbom kontrolnym do karania za spędzanie regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe. O co warto zadbać, żeby nie płacić kar?

Przewóz sprzętu służącego do wykonywania działalności nigdy nie jest przewozem prywatnym

Koleżeńska pomoc może się skończyć wysoką karą od ITD, policji albo urzędu celnego. Przekonał się o tym pewien przedsiębiorca, który poprosił kolegę o przewiezienie koparki, aby uchronić ją przed kradzieżą. Zapłacił 10.000 zł kary.

Przeprawa promowa – czy kierowca przekroczył normy czasu pracy?

Kierowca trzy razy podróżował promem – okresy jego aktywności są przedstawione na rysunkach poniżej (nad wykresami podany jest czas trwania poszczególnych czynności, natomiast pod wykresami godziny). Czy kierowca przekroczył normy dotyczące odpoczynków? Jeśli tak, to jakie kary mu grożą? Kiedy kończy się i kiedy rozpoczyna kolejny okres dzienny kierowcy na przykładzie poniższych sytuacji?

AFT 163

Uprość sobie pracę, nie wystawiaj niepotrzebnych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Wielu przewoźników ma przekonanie, że za wielodniowe okresy, gdy kierowca nie jeździł pojazdem z tachografem, trzeba wystawiać po dwa zaświadczenia o nieprowadzeniu dziennie albo nawet jeszcze więcej, jeśli w ciągu dnia wykonywanych było kilka aktywności. Nic bardziej mylnego, za cały taki okres wystarczą tylko dwa zaświadczenia. Jak je wypełnić, żeby nie zapłacić kary?

Przy wymianie prawa jazdy czasem trzeba też wymienić kartę do tachografu

Karta kierowcy do tachografu zawiera dane osobowe kierowcy oraz numer jego prawa jazdy. W związku z tym w niektórych sytuacjach trzeba razem z prawem jazdy wymienić też kartę kierowcy, nawet jeśli jej ważność jeszcze nie upłynęła.

AFT 162

Zmiany w taryfikatorze kar dla zarządzających transportem

Zmiany taryfikatorów kar nakładanych przez ITD obejmą także kadrę zarządzającą transportem. Obecny załącznik nr 2 do ustawy o transporcie drogowym będzie zastąpiony nowym taryfikatorem 2a. Co będzie zawierał?

W jakich sytuacjach trzeba wybierać w tachografie cyfrowym opcję „EC”

Tachografy cyfrowe przy wyborze miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy pokazują m.in. opcję „EC – Wspólnota Europejska”. Kiedy kierowca powinien wybierać tę opcję, skoro wszystkie kraje członkowskie mają własne kody?

Przewozy dzieci do szkół – czy trzeba informować organ wydający zezwolenia o zmianach w godzinach odjazdu?

Przewoźnik, który realizuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów musi przestrzegać godzin podanych w zezwoleniu. Co powinien zrobić, gdy zdarzy się nagła zmiana w planie lekcji, a więc konieczna będzie zmiana godzin odjazdu autobusu?