AFT 210

Współwłaściciel firmy może być zarządzającym transportem – ale nie może podpisać umowy z samym sobą

Jeśli wspólnik firmy transportowej, działającej jako spółka z o.o., chce pracować w niej jako osoba zarządzająca transportem oraz kierowca, nie ma przeszkód. Jednak trzeba zwrócić uwagę, kto będzie podpisywał taką umowę.

W jakich sytuacjach w pojazdach do obsługi kanalizacji nie trzeba używać tachografu?

Wielu przedsiębiorców ma przekonanie, że w pojazdach WUKO albo specjalistycznych samochodach pogotowia technicznego wykorzystywanych w spółce wodociągowej nie trzeba montować tachografów ani używać kart kierowców. Nie zawsze tak będzie.

Rekompensata za dwa skrócenia – są 3 interpretacje przepisów, więc którą masz wybrać?

Przepisy pakietu mobilności nie są precyzyjne w kwestii odbierania rekompensaty za dwa kolejne skrócenia odpoczynków tygodniowych. Oficjalne interpretacje organów kontrolnych jeszcze nie zostały ogłoszone, więc czego najlepiej się trzymać, żeby nie zapłacić kary?

AFT 209

Żeby dostać zaświadczenie A1, kierowca nie musi przebywać w Polsce 183 dni

Kierowcy z Ukrainy są często zatrudniani w Polsce do wykonywania przewozów międzynarodowych. Poruszają się po całej UE, dlatego już od pierwszego dnia pracy potrzebują zaświadczenia A1 z ZUS. Niestety, aby je uzyskać, kierowca musi mieć zaświadczenie CFR-1 z urzędu skarbowego. A nie dostanie go, jeżeli nie przebywa w Polsce 183 dni. Co w tej sytuacji zrobić?

Rekompensaty za skrócenia z pakietu mobilności możesz dodać do odpoczynków dziennych

Kierowca zrobił dwa odpoczynki tygodniowe skrócone: 43 i 44 godziny. Zrekompensował je w dwóch kolejnych dniach, dodając godzinę do odpoczynku 9-godzinnego, a następnie dwie godziny do odpoczynku 11-godzinnego. Następny odpoczynek ma być odbierany jako regularny, więc kierowca zjeżdża do bazy tylko na 45 godzin. Czy taki plan jest zgodny z prawem?

Po wejściu w życie pakietu mobilności wpisy manualne na wykresówkach są obowiązkowe

Jest jasne, że pakiet mobilności nakazuje precyzyjne odnotowywanie wszelkich aktywności kierowcy, niezarejestrowanych automatycznie lub wpisami manualnymi. Jednak nie wszyscy kierowcy wiedzą, że dotyczy to nie tylko tachografów cyfrowych, ale też analogowych.

AFT 208

Taryfikatorów nie zmieniono wraz z pakietem mobilności – ale karę możesz dostać!

Nowe zasady, dotyczące czasu pracy kierowców, zawarte w pakiecie mobilności, w znacznej części już obowiązują, ale na razie nie dostosowano polskich taryfikatorów kar do tych zmian. Czy to oznacza, że kontrolerzy nie nakładają kar za złamanie nowych przepisów? Niestety, nie.

Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów dotyczących ruchu pojazdów do 11,5 t

Ruszyły dalsze prace nad nowymi przepisami regulującymi przejazd po drogach krajowych pojazdami do 11,5 tony. W projekcie nowelizacji trochę się zmieniło od czasu, gdy go opisywaliśmy. Na szczęście na lepsze.

Przewozy betonu „gruszką” można wykonywać bez użycia tachografu

Jeśli przewozisz beton towarowy, zgodnie z pakietem mobilności, podczas takich przewozów nie musisz już używać tachografu. Jednak, korzystając z tej ulgi, trzeba pamiętać o kilku ograniczeniach, żeby nie narazić się służbom kontrolnym. Jakie to ograniczenia?

AFT 207

Zezwolenia EKMT mogą być sposobem na brexit

Wciąż nie zostało zawarte porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Wciąż nie wiemy więc, na jakich warunkach będziemy wykonywać przewozy do tego kraju od 1 stycznia. Być może potrzebne będą zezwolenia EKMT.

We Francji można zapłacić karę za odpoczynki w pojazdach do 3,5 t

Firmie, która nie zapewni kierowcy pojazdu dostawczego noclegu w higienicznych, bezpiecznych i komfortowych warunkach, grozi we Francji wysoka kara. Według najnowszych francuskich przepisów noclegi w pojeździe nie są już dozwolone.

W CEP będzie odnotowywane odebranie dowodu rejestracyjnego po kontroli technicznej

Rozszerzono katalog informacji, które są zbierane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Trafią tam dane dotyczące kontroli technicznych, pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej i pojazdów elektrycznych.

AFT 206

Jak przebiega kontrola ITD w siedzibie firmy w 2020 roku?

Jeśli dawno nie miałeś kontroli ITD. w swojej firmie, zawiadomienie, że zostanie wszczęta może Cię mocno wystraszyć. Na co musisz się przygotować? Jakie dokumenty zgromadzić? Co będą sprawdzać inspektorzy?

Ułatwienia związane z rejestracją pojazdu – ustawa jest, ale na wiele ułatwień będzie trzeba poczekać

Zakończyły się prace nad zmianami w prawie o ruchu drogowym. Przewidziano w nich ułatwienia związane z dokumentami i procedurami stosowanymi w transporcie drogowym, np. rejestracją pojazdów. Kiedy wejdą w życie zmiany?

AFT 205

Zmiany w wyłączeniach – więcej przewozów będzie zwolnionych z używania tachografu

W pakiecie mobilności dodano nowe grupy przewozów, które są wyłączone z obowiązku przestrzegania norm rozporządzenia nr 561/2006. Podczas tych przewozów nie trzeba używać tachografu ani zachowywać limitów czasu jazdy. Jakie nowe wyłączenia ustalono?

Zmiany w obsłudze tachografów – kierowca musi robić dużo więcej wpisów manualnych

Jeśli chodzi o obsługę tachografów, pakiet mobilności najwięcej zmienia w odniesieniu do wpisów manualnych. Ten aspekt jest mocno akcentowany w pakiecie. Niewątpliwie jednym z celów tych zmian jest niemal całkowite odejście od urlopówek.

W przepisach będzie wyraźne zezwolenie na naprzemienne przerwy w załodze

W pakiecie mobilności doprecyzowano przepisy, które określają, jak odbierać przerwę w załodze dwuosobowej. Do tej pory kierowcy robili przerwy na zmianę, ale w przepisach nie było na to oficjalnego przyzwolenia.

AFT 204

Trybunał UE: zatrudnienie kierowcy poprzez firmę z innego kraju nie spowoduje, że zaoszczędzisz na składkach

Firmy, które zatrudniają kierowców poprzez przedsiębiorstwa działające w innych krajach, żeby płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, już nie skorzystają na tej kombinacji. Trybunał UE orzekł, że pracodawcą jest ten, kto faktycznie sprawuje kierownictwo, i to w jego państwie trzeba płacić składki.

Stan techniczny pojazdu – za co odpowiada kierowca, a za co zarządzający i przewoźnik?

Możliwość ukarania kierowcy, zarządzającego transportem i właściciela firmy za zły stan techniczny pojazdu jest w przepisach określona bardzo ogólnie. A to daje policji i inspektorom szerokie możliwości karania za różne niedociągnięcia. Jakiej kary możesz się spodziewać?

Skorygowanie w czasie kontroli błędnych danych podanych do SENT nie chroni przed karą

Firma podlegająca systemowi monitorowania przewozu towarów, przyłapana podczas kontroli na naruszeniu obowiązków określonych ustawą o SENT, nie może uwolnić się od kary poprzez skorygowanie zgłoszenia w toku kontroli. Tak orzekł NSA.

AFT 203

RODO: jakie masz obowiązki w związku ze zgłaszaniem rodziny pracownika do ubezpieczenia

Prezes UODO zajął stanowisko w sprawie zgłaszania członków rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego. Stwierdził, że pracodawca nie musi wypełniać w takiej sytuacji obowiązku informacyjnego, mimo że ma dostęp do danych osobowych.

Przedłużona wiza Twojego kierowcy będzie ważna też w innych krajach UE

Inne kraje UE będą uznawać wizy kierowców z Ukrainy, Białorusi i innych państw, przedłużone na podstawie polskich przepisów. Spis uznawanych wzajemnie przez różne kraje procedur znajdziesz na specjalnej stronie WWW.

Po odstępstwo od warunków technicznych pojazdów będziemy się zwracać do TDT

Już wkrótce sprawy przewoźników, którzy chcą uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdów, będą załatwiane znacznie szybciej i prościej. Zmianę procedury przewiduje projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

AFT 202

Wniosek do ZUS złożysz tylko przez Internet

Już niedługo wnioski o zwolnienie ze składek ZUS oraz o postojowe będzie można złożyć tylko przez Internet. Ma to znacznie przyspieszyć rozpatrywanie tego typu spraw.

Unia zezwala na automatyczne przedłużanie ważności licencji w czasie epidemii – czy Polska skorzysta?

Parlament Europejski stwierdził, że państwa członkowskie powinny automatycznie przedłużać ważność dokumentów stosowanych w transporcie, m.in. licencji, jeśli podczas epidemii jest problem z ich terminowym przedłużeniem. Jakie jeszcze dokumenty mogą być używane po okresie ważności?

TSUE potwierdza, że za okresy zwolnień i urlopów trzeba wystawiać zaświadczenia

Wielu kierowców i zarządzających transportem ma przekonanie, że zaświadczeń o działalności kierowcy nie trzeba już wystawiać w żadnej sytuacji. Jest to przekonanie całkowicie błędne – co właśnie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

AFT 201

Wynagrodzenia z powodu przestoju ekonomicznego i przestoju kodeksowego są różne – jak je obliczyć?

Jeśli nie dla wszystkich Twoich kierowców masz pracę podczas epidemii, to możesz wprowadzić przestój i wypłacać im niższe wynagrodzenia. Tylko pamiętaj, że przepisy przewidują dwa różne przestoje – jeden z Kodeksu pracy, a drugi z tarczy antykryzysowej. Czym się od siebie różnią?

Wnioski o kartę do tachografu składaj tylko na nowych formularzach

Od 4 maja 2020 r. wnioski o wydanie karty do tachografu cyfrowego wypełnione na starych formularzach nie są już przyjmowane. Zmieniono też formularze oświadczeń, które trzeba dołączyć do wniosku. Gdzie je znaleźć?

Tarcza 3.0 – zmiany w kontrolach ITD, szkoleniach kierowców i zaświadczeniach ADR

Zmiany w procedurze kontroli ITD, wydawaniu zaświadczeń ADR, egzaminach po kwalifikacji zawodowej kierowców i przewozach regularnych. Takie m.in. rozwiązania przewiduje kolejna, już trzecia, specustawa dla przedsiębiorców, która właśnie została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu.

AFT 200

Wznowiono prace nad pakietem mobilności

W związku z epidemią koronawirusa prace nad pakietem mobilności, a w konsekwencji także wejście w życie zawartych w nim przepisów, mogą się opóźnić o kilka miesięcy. Być może też w pakiecie zostaną dokonane kolejne zmiany.

Wynagrodzenie przestojowe dla kierowców – jak je obliczyć i kiedy wypłacać?

Firmy transportowe w czasie epidemii dostają coraz mniej zleceń, więc zdarza się, że dla niektórych zatrudnionych kierowców nie ma pracy. W takiej sytuacji możesz ich zwolnić z obowiązku wykonywania pracy i zapłacić wynagrodzenie przestojowe.

Ważność certyfikatów S i krótkoterminowych zezwoleń EKMT została przedłużona

Certyfikaty S, których ważność wygasa w trakcie epidemii, będą uznawane do 30 czerwca. Natomiast miesięcznych zezwoleń EKMT, które teraz utraciły ważność, można używać do końca wykonywanego przewozu.

AFT 199

Za jazdę pomimo zatrzymania prawa jazdy będą groziły dużo surowsze kary

Kierowca, który pomimo zatrzymania uprawnień wsiądzie „za kółko”, narazi się na dziesięć razy wyższy mandat niż obecnie. Teraz tacy kierowcy są traktowani tak samo jak zapominalscy i dostają tylko mandat za brak dokumentu.

Ważność polskich zaświadczeń ADR została przedłużona do listopada

Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ (UNECE) przygotowała przepisy, które przedłużają ważność zaświadczeń ADR na czas epidemii koronawirusa. Jeśli kierowca powinien teraz odbyć szkolenie, nie będzie musiał tego robić. Polska podpisała umowę w tej sprawie.

W Rosji brakuje urządzeń pokładowych do regulowania opłat drogowych

Jeśli Twoje urządzenie pokładowe do dokonywania opłat drogowych w systemie Platon akurat trzeba wymienić albo wysyłasz do Rosji nowy samochód, to możesz mieć problem. Nowych urządzeń brakuje.

AFT 198

Pracodawca, który prowadzi ZFŚS, ma określone obowiązki w związku z RODO

Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi zbierać dane osobowe jego i jego rodziny. Jednak ma w związku z tym określone obowiązki.

Nowości 198

Zapłacimy więcej za przejazd A2

AFT 197

ZUS nie może przesłuchiwać pracowników bez powiadomienia o tym pracodawcy

Jeżeli ZUS chce podczas kontroli przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości opłacania składek za pracowników przesłuchać tych pracowników, to musi powiadomić o tym przedsiębiorcę i zagwarantować mu udział w przesłuchaniu.

Zleceniodawca nie może żądać odszkodowania wyższego niż 8,33 SDR za kilogram

Jeżeli podczas transportu międzynarodowego towar zostanie uszkodzony albo zaginie z winy przewoźnika, przewoźnik zapłaci zleceniodawcy odszkodowanie. Jednak nie może ono być wyższe niż limit ustalony w konwencji CMR – z pewnymi wyjątkami.

Wynagrodzenia kierowców – co się zmieniło albo jeszcze zmieni w 2020 roku

Jak zawsze z początkiem roku, doszło do kilku zmian w wynagrodzeniach minimalnych kierowców w różnych krajach. Trwają też prace nad nowymi rozwiązaniami, dotyczącymi delegowania, w Holandii i Danii. Na co musisz się przygotować?

AFT 196

Wpuść ITD, nawet jeśli w upoważnieniu nie ma NIP-u

Jeśli odmówisz inspektorom wejścia do firmy, bo w upoważnieniu nie mają NIP-u Twojej firmy, zapłacisz karę za uniemożliwienie kontroli. Zdaniem NSA brak NIP-u nie jest przeszkodą do rozpoczęcia kontroli.

Jeśli chcesz zabierać pasażerów z nowego miejsca, złóż wniosek

Kierowcy nie wolno zabierać pasażerów z miejsca nieujętego w zezwoleniu, nawet jeśli dotychczasowy przystanek został zamknięty na czas remontu drogi. Przewoźnik dostanie w takiej sytuacji karę, nawet gdy na przystanku nie ma informacji o jego zamknięciu.

Czy długi okres pracy bez tachografu można udokumentować jednym wpisem manualnym?

Wielu kierowców jeździ na zmianę pojazdami powyżej i poniżej 3,5 t. Czasami okresy prowadzenia busa są tak długie, że wsiadając do ciężarówki, kierowca musiałby zrobić kilkadziesiąt wpisów manualnych. Czy można to zastąpić jednym długim wpisem – „odpoczynek”?

AFT 195

Tylko kierowcom na zlecenie możesz wypłacać diety ryczałtem

Żeby uniknąć konieczności obliczania wysokości diet i ryczałtów za noclegi, wystarczy wprowadzić odpowiednie zapisy do umowy zlecenia zawieranej z kierowcą. W takiej sytuacji kierowca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

Jak pogodzić przepisy o pracy w porze nocnej z przepisami o odpoczynkach?

Przepisy nakazują kierowcy, który pracował w porze nocnej, ograniczenie pracy w danej dobie. Co oznacza: „w danej dobie" – czy dobę od 0.00 do 23.59, czy 24 godziny od pierwszej czynności? Czy odpoczynek dzienny „kasuje” czas pracy w godzinach nocnych?

Dane z tachografów trzeba zestawiać „kierowcami”, a nie „samochodami”

Zarządzający transportem powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie brakuje w danych z tachografów żadnego okresu. Trzeba przy tym pamiętać, żeby nie zestawiać danych według tachografów, tylko według kierowców.