AFT 195

Tylko kierowcom na zlecenie możesz wypłacać diety ryczałtem

Żeby uniknąć konieczności obliczania wysokości diet i ryczałtów za noclegi, wystarczy wprowadzić odpowiednie zapisy do umowy zlecenia zawieranej z kierowcą. W takiej sytuacji kierowca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

Jak pogodzić przepisy o pracy w porze nocnej z przepisami o odpoczynkach?

Przepisy nakazują kierowcy, który pracował w porze nocnej, ograniczenie pracy w danej dobie. Co oznacza: „w danej dobie" – czy dobę od 0.00 do 23.59, czy 24 godziny od pierwszej czynności? Czy odpoczynek dzienny „kasuje” czas pracy w godzinach nocnych?

Dane z tachografów trzeba zestawiać „kierowcami”, a nie „samochodami”

Zarządzający transportem powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie brakuje w danych z tachografów żadnego okresu. Trzeba przy tym pamiętać, żeby nie zestawiać danych według tachografów, tylko według kierowców.