Złe rozmieszczenie ładunku – kierowca ma prawo nie ruszyć

Za załadunek towaru odpowiada nadawca lub załadowca, nie oznacza to jednak, że w razie nieprawidłowości to on zostanie ukarany. Dlatego dobrze, żeby kierowca sprawdził, czy wszystkie niezbędne czynności zostały przy tym wykonane. W razie nieprawidłowości to on i przewoźnik jako pierwsi poniosą odpowiedzialność.

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne może uzyskać jeden przedsiębiorca

Jeśli przedsiębiorca posiadający zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne przekształci firmę, nie może ona już legitymować się tym dokumentem. Należy wtedy uzyskać nowe, własne zaświadczenie. Tak orzekł WSA w Warszawie.

Za nielegalny kabotaż w Wielkiej Brytanii grozi konfiskata pojazdu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że brytyjskie służby kontrolne mogą skonfiskować auta, jeśli przewoźnik kilkukrotnie złamie przepisy dotyczące kabotażu.

Za dłuższą przerwę w prowadzeniu pojazdu należy się 50% pensji

Pytanie: Czy ponad 45-minutowe przerwy kierowcy w jeździe rozliczamy jako dyżur 100%, czy 50%? Czy można go zrekompensować i jak?

Wynagrodzenie za dyżur zależy od tego, czy kierowca go pełnił

Pojedyncze nieobecności kierowcy nie mają wpływu na wysokość ryczałtu za godziny nadliczbowe oraz za pracę w porze nocnej. Jeśli mimo nieobecności pełni on dyżur, przysługuje mu wynagrodzenie. Jeżeli jest nieobecny i nie pełni dyżuru – nie ma prawa do zapłaty.

Warto zobowiązać kierowcę do pilnowania terminu kalibracji tachografu

Kalibrację tachografu należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata. Za jej brak wysokie kary grożą zarówno przewoźnikowi, jak i zarządzającemu transportem. Dlatego dobrze zapisać w umowie z kierowcą, że zobowiązuje się go do pilnowania tego terminu.

System odcinkowego pomiaru prędkości ukończony

Nowa broń ITD, czyli odcinkowy pomiar prędkości, już wystartował. Najpierw uruchomiono cztery z 29 odcinków, ale końca roku ruszył cały system. Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie więc niebawem wysyłał wezwania.

Sankcje za przeładowane auta – kto za co odpowiada

Pytanie: Jakie kary może nałożyć Inspekcja Transportu Drogowego za przeładowanie ciężarówki o np. 1 tonę lub 2 tony? Kto wtedy zapłaci za to karę?

Prywatny przewóz zwalnia z rejestracji czasu pracy

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dołączoną przyczepą nie musi być wyposażony w tachograf, pod warunkiem że taki zespół pojazdów jest używany do niehandlowego przewozu rzeczy, a dmc zespołu pojazdów nie przekracza 7,5 t.

Postojowe należy się, tylko gdy zawinił nadawca

Warto w umowie przewozu zawrzeć także koszty, które mogą pokryć nieprzewidziane wydatki w trakcie przewozu, np. za utracony w związku z postojem samochodu zarobek lub dodatkowe koszty związane z tym postojem. Jednak ich zwrot będzie się należał, gdy postój wyniknie z winy nadawcy.