Uprość sobie pracę, nie wystawiaj niepotrzebnych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Wielu przewoźników ma przekonanie, że za wielodniowe okresy, gdy kierowca nie jeździł pojazdem z tachografem, trzeba wystawiać po dwa zaświadczenia o nieprowadzeniu dziennie albo nawet jeszcze więcej, jeśli w ciągu dnia wykonywanych było kilka aktywności. Nic bardziej mylnego, za cały taki okres wystarczą tylko dwa zaświadczenia. Jak je wypełnić, żeby nie zapłacić kary?

Przy wymianie prawa jazdy czasem trzeba też wymienić kartę do tachografu

Karta kierowcy do tachografu zawiera dane osobowe kierowcy oraz numer jego prawa jazdy. W związku z tym w niektórych sytuacjach trzeba razem z prawem jazdy wymienić też kartę kierowcy, nawet jeśli jej ważność jeszcze nie upłynęła.

Nowości zapowiedzi 163

Będzie więcej czasu na zapłacenie mandatu zaocznego

Nowości najświeższe 163

Polska dołączyła do systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów

Nowe taryfikatory kar – które kary będą wyższe?

W taryfikatorach kar, które zaczną obowiązywać wraz z nową ustawą o transporcie, wysokość wielu kar znacznie wzrośnie. Za co firmy transportowe, kierowcy i zarządzający transportem zapłacą więcej niż do tej pory?

Możesz dostać karę od ITD nawet za 5-minutowe opóźnienia odjazdów

Nawet jeśli odchylenia od rozkładu jazdy wynoszą kilka minut, może Ci być trudno obronić się przed karą ITD za naruszenie warunków przewozu osób, określonych w zezwoleniu. Co możesz zrobić, aby uchronić się przed sankcjami?

Jak planować odpoczynki w szóstej dobie pracy kierowcy, aby nie narazić się na kary ITD?

Kierowcy rozpoczynają jazdę w podwójnej załodze w sobotę o 21.00. Zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006 powinni zacząć odpoczynek tygodniowy maksymalnie po sześciu 24-godzinnych okresach pracy. Kiedy najpóźniej muszą zakończyć pracę, aby poprawnie odebrać odpoczynek tygodniowy i nie narazić się na kary z tytułu przekroczenia sześciu 24-godzinnych okresów? W piątek o 21.00, czy w piątek o 12.00, uwzględniając jeszcze w ostatniej, szóstej dobie od momentu rozpoczęcia pracy odpoczynek dzienny, który dla załogi wynosi 9 godzin?

Jak odnotować w ewidencji kierowcy świadczenie rehabilitacyjne?

W okresie od 8 czerwca 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. kierowca przebywał na zwolnieniu chorobowym (w sumie 182 dni, czyli tyle, ile maksymalnie można być na zwolnieniu). Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim od 1.12.2017 r. do 15.12.2017 r. ma orzeczoną niezdolność do pracy, a jednocześnie od 1.12.2017 r. do 12.12.2017 r. przebywał w szpitalu. ZUS wydał decyzję o przyznaniu kierowcy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 7.12.2017 r. do 6.03.2018 r. w wysokości 90%, a od 7.03.2018 r. do 4.06.2018 r. w wysokości 75% podstawy wymiaru. Jak trzeba zaznaczyć w ewidencji czasu pracy kierowcy to świadczenie, skoro nie jest to już chorobowe?

Duże zmiany w karach za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców

Nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym, nad którymi pracuje obecnie Sejm, wprowadzą sporo niespodzianek w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Z całą pewnością po zmianach posypią się wysokie kary dla firm, ponieważ kierowcy są przyzwyczajeni do łagodniejszych norm związanych z czasem jazdy.