Sprawdź, jak ITD interpretuje przepisy o przerwach kierowców – bo możesz się zdziwić

W przepisach o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach kierowców tylko bardzo ogólnie opisano kwestię przerw. Dlatego tak ważne jest, jak te przepisy interpretują inspektorzy ITD. A jest to często interpretacja zaskakująca – i może Cię drogo kosztować.

Nowości zapowiedzi 170

Kontrole stanu technicznego pojazdów będą dużo surowsze

Nowości najświeższe 170

Będą zmiany w czasie pracy kierowców i delegowaniu

Jeśli przewozisz dzieci w ramach przewozów regularnych, masz prawo do dopłat do biletów

Czy dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, organizowane na podstawie przetargów przez urzędy gmin, można wykonywać jako przewozy w ramach linii regularnej, w przypadku której można korzystać z dopłat do biletów miesięcznych (49% ulgi)? Czy takie przewozy traktuje się jako regularne, regularne specjalne, czy okazjonalne?

Jeśli masz niedaleko do celu, możesz przedłużyć czas jazdy

Zdarza się, że 4,5 godziny jazdy wypadają w takim miejscu, że kierowca ma już bardzo blisko do celu. Czy w takiej sytuacji musi się zatrzymać na standardową 45-minutową przerwę? Nie, jeśli spełni jeden warunek.

Jeśli chcesz wyjechać w trasę po południu, warto wcześniej zrobić dzienny odpoczynek

Zrobienie przed wyjazdem dziennej pauzy bardzo się opłaca, ponieważ po odpoczynku będziesz mógł jechać dużo dłużej, wystarczy, że zadbasz o odpowiednie przerwy. Warto więc wyjechać trochę później.

Jak zmniejszyć koszty transakcji walutowych w firmie transportowej

Ogromnym problemem przedsiębiorców transportowych, zwłaszcza działających na trasach międzynarodowych, są wysokie koszty związane ze świadczonymi usługami. Częścią tych kosztów są koszty transakcji z zagranicznym przedsiębiorcą. Zobacz, jak można te wydatki ograniczyć.

Jak się wyratować przed karą, gdy kierowca przegapił, że kończy się ważność karty?

Kierowca nie zauważył, że kończy się ważność jego karty do tachografu i nie wystąpił o wydanie nowej na tyle wcześnie, żeby nowa karta była gotowa, gdy stara straci ważność. Co można zrobić w tej sytuacji, żeby nie dostać kary?

Gdzie najkorzystniej jest zapisać stawki diet i ryczałtów dla kierowców?

Reguły związane z pracą kierowców umieszcza się w firmach transportowych w różnych dokumentach – układach zbiorowych, obwieszczeniach, regulaminach wynagradzania czy wreszcie w poszczególnych umowach o pracę. W którym z nich najkorzystniej jest ująć zasady wypłacania diet i ryczałtów za noclegi oraz za pracę nocną i nadliczbową?