W jaki sposób nakładana jest kara za brak wpisów manualnych z kodem kraju?

Według nowego taryfikatora za brak wpisu manualnego dotyczącego kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy grozi kara w wysokości 100 zł. Jak mnoży stawkę kary inspektor – za każdy dzień czy za każdy wpis?

Sprawdź, kiedy musisz wymienić kartę kierowcy do tachografu

Zgodnie z nowym taryfikatorem kar ITD za brak ważnej karty grożą wysokie kary. Warto więc sprawdzić, na ile dni przed utratą ważności karty trzeba wystąpić o kolejną i jakich procedur musisz przy tym dopełnić.

Nowości zapowiedzi 175

W 2019 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2.250 zł

Kiedy, według nowych przepisów, za przeładowanie odpowiada załadowca, a kiedy przewoźnik

Nowelizacja ustawy o transporcie, która obowiązuje od 3 września, całkowicie zmienia system kar za przeładowanie pojazdu. Wprowadza też nowe zasady odpowiedzialności przewoźnika i załadowcy. Jak nowe przepisy będą w praktyce stosowane przez inspektorów?

Jeśli kierowca ma uwagi do protokołu kontroli ITD, powinien je od razu zgłosić – potem będzie za późno

Na koniec kontroli przeprowadzanej na drodze inspektor ITD sporządza protokół. Bardzo ważne jest, żeby kierowca zgłaszał swoje uwagi do protokołu albo odmówił jego podpisania, jeśli ma zastrzeżenia do treści protokołu. Potem może być już za późno na sprostowanie ustaleń inspektora.

Jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby kierowca mógł sprawdzać bilety?

Coraz częściej przewoźnicy w komunikacji miejskiej, żeby zaoszczędzić, rezygnują z usług podwykonawców – firm sprawdzających bilety pasażerów. Przeprowadzanie kontroli powierzają kierowcom. O jakie dokumenty trzeba zadbać w tej sytuacji, żeby nie łamać prawa?

Jaki dokument jest potrzebny przy międzynarodowych przewozach na potrzeby własne

Regulacje UE nie przewidują żadnego dokumentu licencyjnego dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy na potrzebny własne. Mimo to w polskich przepisach wymagane jest zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne.

Jak inspektor ITD przeprowadza na drodze kontrolę dotyczącą pracy kierowcy w porze nocnej

Według nowego taryfikatora od 3 września inspektorzy ITD mają prawo nakładać kary, jeśli kierowca pracował dłużej niż 10 godzin w dobie, w której praca trwała w porze nocnej. W jaki sposób inspektor przeprowadza takie kontrole? Jakich reguł musisz przestrzegać?