Wynagrodzenie minimalne kierowców – jakie składniki pensji trzeba wliczać?

Z reguły kierowcy dostają dużo dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – premie, nagrody, zaliczki na poczet dyżurów, świadczenia z tytułu podróży służbowych itp. Sprawdź, które z tych składników pensji kierowcy można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego.

Nowości zapowiedzi 179

Rewolucja w transporcie – będzie można używać przyczep modułowych

Nowości 179

Od 1 stycznia duże zmiany w raportach ZUS

Nie umieszczaj na samochodzie logo, gdy przewozisz osoby

Zgodnie z przepisami na samochodzie przeznaczonym do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą nie wolno umieszczać logo swojej firmy ani adresu strony internetowej. Służby kontrolne potraktują to w razie kontroli jako naruszenie, za które grozi 8.000 zł kary.

Kiedy kierowca przewożący odpady jest zwolniony z przestrzegania norm czasu pracy kierowców?

Przepisy przewidują, że kierowca, który transportuje odpady komunalne, nie musi używać tachografu i zachowywać limitów czasu jazdy. Ale czy muszą to być odpady z domów, czy mogą być też z firm? I co zrobić, gdy kierowca raz przewozi takie odpady, a raz inne?

Jakie reguły obowiązują, gdy chcesz zorganizować zastępstwo za nieobecnego kierowcę?

Ten problem pojawia się szczególnie w okresie zimowym, gdy wiele osób choruje: kierowca znienacka idzie na zwolnienie, a w firmie nie ma innego kierowcy, który mógłby go zastąpić. Co należy zrobić, żeby zastępstwo mógł objąć inny pracownik, np. magazynier albo kierownik produkcji?

Jakie limity dotyczące pory nocnej obowiązują polskich kierowców w innych krajach Unii?

Kierowcy jeżdżą samochodami ciężarowymi na trasie Belgia – Francja – Hiszpania – Belgia. Do Polski przyjeżdżają sporadycznie (kilka razy do roku).  Jak w tej sytuacji powinni przestrzegać limitu 10 godzin pracy, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej?  Czy wystarczy przestrzegać wytycznych  dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego? Czy są jakieś krajowe regulacje poszczególnych państw, których polscy kierowcy powinni przestrzegać, skoro tam wykonują przewozy?  Jak zatem podejść do limitu czasu pracy w wymienionych krajach?

Ile godzin dziennie może pracować kierowca zatrudniony w systemie mieszanym?

Mieszany system czasu pracy łączy w sobie elementy systemu równoważnego i przerywanego. W systemie przerywanym kierowca może pracować 8 godzin, ale system równoważny dopuszcza zaplanowanie dobowego wymiaru czasu pracy przedłużonego do 12 godzin. Która norma obowiązuje w systemie mieszanym?

Czy spedycja ma prawo zabronić przewoźnikowi kontaktu z klientem?

Na zleceniach transportowych w regulaminie bardzo często znajduje się mniej więcej taka klauzula: „Zabrania się bezpośredniego kontaktu z klientem w celu przedstawiania ofert handlowych". Czy spedycja może zabronić firmie transportowej kontaktu z klientem? Jak długo po wykonaniu zlecenia obowiązuje taki zakaz?