Zobacz, jak sformułować zgodę kierowcy na potrącanie strat z pensji

Są firmy, w których kierowca podpisuje razem z umową o pracę zgodę na potrącanie w przyszłości z pensji kwot, które mają pokrywać pracodawcy ewentualne straty, spowodowane przez siebie, np. uszkodzenia samochodu albo rachunki telefoniczne ponad wyznaczony limit. Czy taka zgoda jest ważna?

Rekompensatą za skrócony odpoczynek tygodniowy mogą być urlop albo zwolnienie

Czasami kierowca wkrótce po skróconym odpoczynku tygodniowym ma urlop. Może mu wtedy nie starczyć czasu przed urlopem na odebranie rekompensaty. Na szczęście nie ma takiej potrzeby – można potraktować czas urlopu jako rekompensatę.

Nowości zapowiedzi

Inteligentne tachografy – czy dla firm transportowych to więcej korzyści, czy zagrożeń?

Nowości 180

Ewidencję czasu pracy kierowców zatrudnionych na etacie musisz przechowywać aż przez 10 lat!

Nie można przyznać kierowcy ryczałtu za czas dyżuru

Ryczałty są bardzo wygodną formą wypłaty niektórych składników wynagrodzenia. Są bardzo często stosowane do wynagradzania pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych. Jednak musisz pamiętać, że nie wolno wypłacać kierowcy ryczałtów zamiast wynagrodzenia za dyżur. Dlaczego?

Jeśli kierowca odpoczywa w kabinie, ITD zawsze potraktuje to jako odpoczynek skrócony

Zgodnie z przepisami odpoczynku regularnego nie można odbywać w kabinie pojazdu. W związku z tym nawet w przypadku gdy kierowca zatrzyma się na 45 godzin, ale spędzi ten czas w pojeździe, on sam i jego firma mogą zapłacić sporą karę. 

Jakie dokumenty są wymagane w przypadku kierowcy, który wykonuje przewozy osób na zlecenie?

Przewóz pojazdem o więcej niż 9 miejscach, łącznie z miejscem dla kierowcy, to przewóz drogowy. Kierowca, który go wykonuje, jest więc traktowany jako osoba niezatrudniona przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonująca przewozy drogowe na jego rzecz.

Jaka dokumentacja jest wymagana podczas transportu odpadów na terenie Polski?

Nie trzeba mieć już zezwolenia na przewóz odpadów. Wystarczy wpis do rejestru, specjalne oznaczenie na pojeździe i dokument określający rodzaj odpadów. Jaki to ma być dokument?