Szkolenie kierowcy z Ukrainy jest w Polsce nieważne

Jeśli kierowca z Ukrainy odbył szkolenie wstępne lub okresowe w tym państwie, nie może wykonywać w Polsce na tej podstawie przewozów. Gdy podczas kontroli ITD wykryje, że jednak je wykonuje, będziesz miał poważne kłopoty, ponieważ grozi za to nie tylko kara finansowa.

Poważny błąd, związany z rekompensatą, na który możesz się natknąć w Internecie

Dość często w Internecie i na szkoleniach prowadzonych przez niesprawdzonych prowadzących, pojawia się błędna informacja, dotycząca rekompensaty za skrócony odpoczynek tygodniowy. Jeśli będziesz się nią kierować, zapłacisz ogromną karę!

Nowości zapowiedzi 182

Zapadła decyzja o utworzeniu Europejskiego Urzędu do Spraw Pracy. Jego zadaniem będzie wspieranie inspekcji poszczególnych krajów członkowskich Unii, jeśli chodzi o kontrole firm, które wykonują transport międzynarodowy.

Nowości najświeższe 182

Zaczął obowiązywać nowy wzór prawa jazdy – co się zmieniło?

Kogo należy wpisać jako nadawcę do listu przewozowego i co uważa się za miejsce nadania?

Bardzo często w listach przewozowych nadawca określony jest błędnie – wpisany zostaje podmiot, który załadował towar. Tymczasem, zgodnie z przepisami, to nie on jest nadawcą. Jeszcze więcej problemów budzi to, jak określić miejsce nadania. Jak więc wypełniać te dwa pola listu przewozowego?

Jeśli kierowca nie chce uzupełnić wpisów, zbierz dowody, że tak było

Niektórzy kierowcy nie wypełniają wykresówek tak, jak trzeba, i przez to narażają swoich pracodawców na kary od ITD. Możesz się jednak przed taką karą wybronić, jeśli zadbasz o dowody, że wina leży wyłącznie po stronie kierowcy.

Jak mocować różnego rodzaju ładunki na ciężarówce, żeby nie mieć problemów?

W poprzednich dwóch numerach naszego magazynu omówiliśmy najskuteczniejsze metody mocowania ładunków. Teraz zobaczmy na konkretnych przykładach, jak zastosować te metody w zależności od tego, jakiego rodzaju towary przewozimy. Oczywiście nie sposób opisać wszystkich rodzajów ładunków, dlatego wybraliśmy te najczęściej przewożone.