Wynagrodzenia z powodu przestoju ekonomicznego i przestoju kodeksowego są różne – jak je obliczyć?

Jeśli nie dla wszystkich Twoich kierowców masz pracę podczas epidemii, to możesz wprowadzić przestój i wypłacać im niższe wynagrodzenia. Tylko pamiętaj, że przepisy przewidują dwa różne przestoje – jeden z Kodeksu pracy, a drugi z tarczy antykryzysowej. Czym się od siebie różnią?

Wnioski o kartę do tachografu składaj tylko na nowych formularzach

Od 4 maja 2020 r. wnioski o wydanie karty do tachografu cyfrowego wypełnione na starych formularzach nie są już przyjmowane. Zmieniono też formularze oświadczeń, które trzeba dołączyć do wniosku. Gdzie je znaleźć?

Tarcza 3.0 – zmiany w kontrolach ITD, szkoleniach kierowców i zaświadczeniach ADR

Zmiany w procedurze kontroli ITD, wydawaniu zaświadczeń ADR, egzaminach po kwalifikacji zawodowej kierowców i przewozach regularnych. Takie m.in. rozwiązania przewiduje kolejna, już trzecia, specustawa dla przedsiębiorców, która właśnie została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu.

Tarcza 2.0 – z jakich nowych rozwiązań mogą skorzystać firmy transportowe

Od 18 kwietnia zaczęła obowiązywać druga tarcza antykryzysowa. Przewidziano w niej m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek dla firm 10–49, zniesienie wymogu zatrudnienia pracowników po okresie otrzymywania dopłat do pensji, a także zmiany w świadczeniu postojowym.

Pisma z urzędów i sądów będziesz dostawać mailem

Doręczenie elektroniczne będzie początkowo domyślnym, a docelowo podstawowym sposobem przesyłania korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru. E-maile zastąpią więc dzisiejsze listy polecone.

Odpoczynki kierowcy po wejściu w życie przepisów pakietu mobilności – na co musisz się przygotować?

W związku z epidemią koronawirusa przesunięto ostatnie głosowania nad pakietem mobilności, ale prace nadal trwają. Musimy więc przygotować się na jego wejście w życie, bo nie wygląda na to, żeby z tego zrezygnowano.

Kontrola musi się zmieścić w 12–48 kolejnych dniach roboczych

Kontrola u mikroprzedsiębiorcy ma się kończyć najpóźniej w ciągu 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych. Kontrolerzy nie mogą wliczać do czasu kontroli tylko tych dni, w których wykonywali czynności w siedzibie firmy.

Jeśli nie dostaniesz nowej karty do tachografu, woź ze sobą starą

Komisja Europejska zaleca składanie wniosków o nową kartę przez Internet, a jeśli kierowca nie dostanie nowej karty na czas, powinien zabierać w trasę starą. Powinien też zachować dowód wniosku o wymianę wygasłej karty i przedstawiać go organom kontroli.