Ważność kodu 95 będzie przedłużona

Komisja Europejska przygotowała projekt nowelizacji, w której przewiduje przedłużenie ważności dokumentów związanych z transportem do 31 kwietnia. Powodem przedłużenia jest oczywiście epidemia COVID-19.

Na Węgrzech trzeba zgłaszać przewozy kabotażowe i pozaunijne

Węgrzy na 3 dni przed wejściem w życie przepisów, nakazujących rejestrowanie przewozów, zmienili zdanie i zmodyfikowali wprowadzane zasady. Jednak modyfikacje zaczną obowiązywać dopiero od 4 lutego.

Jak odzyskać koszty zezwoleń i kar zapłaconych za pojazdy do 11,5 t?

Nowelizacja przepisów ustawy o drogach publicznych umożliwia odzyskanie pieniędzy wydanych na zezwolenia na przejazd pojazdów o naciskach do 11,5 tony, na karę za brak zezwolenia oraz za nadwyżkę wynikającą z błędnego obliczenia kary. Otrzymać możesz też odsetki od tych kwot. Co trzeba zrobić?

Nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Jeżeli ukarany nie zgodzi się z mandatem, będzie mógł najwyżej odwołać się do sądu rejonowego.

Diagnosta będzie robił zdjęcie pojazdu podczas badań technicznych

Obowiązek fotografowania badanych samochodów, większy nadzór nad diagnostami, a także działania prewencyjne oraz szybsza reakcja na wykrywane nieprawidłowości. Takie nowe rozwiązania zawierają przygotowywane przepisy o badaniach technicznych pojazdów.

Kalendarium pakietu mobilności – kiedy musisz wprowadzić kolejne zmiany w swojej pracy?

Większość zmian w rozporządzeniu nr 561/2006 oraz rozporządzeniu nr 165/2014 (a więc te dotyczące czasu pracy kierowców i obsługi tachografów) zaczęła obowiązywać po 20 dniach od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, czyli od 20 sierpnia 2020 r. Są to następujące zmiany:

Od 20 sierpnia kierowca musi co 3 lub 4 tygodnie wrócić do bazy lub do domu

W pakiecie mobilności nałożono na pracodawcę nowy obowiązek. Ma on tak organizować pracę kierowcy, żeby ten raz na 4 tygodnie mógł wrócić do domu. Jak w praktyce to zorganizować, żeby nie naruszyć nowych przepisów?

Jakie zmiany w obsłudze tachografów obowiązują od 20 sierpnia?

Największe zmiany w zakresie obsługi tachografów, wprowadzone w pakiecie mobilności, to obowiązek dokonywania wpisów manualnych za dużo więcej czynności niż do tej pory. Jednym z celów tych zmian jest niemal całkowite odejście od urlopówek.

Nowe odstępstwa – możesz wydłużyć prowadzenie pojazdu w drodze do bazy

Pakiet mobilności zmienił art. 12 rozporządzenia nr 561/2006, który w określonych okolicznościach umożliwia odstępstwo od norm czasu pracy kierowców. Dotychczasowe zasady zostaną zachowane, jednak wprowadzono dodatkowe możliwości.

Pakiet mobilności uchwalony – które zmiany będziesz musiał wdrożyć najprędzej?

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził, bez żadnych poprawek, trzy akty prawne składające się na tzw. pakiet mobilności. Pierwsze nowe przepisy wejdą w życie 20 sierpnia. Zobacz, co musisz zmienić w swojej pracy najszybciej.