Ruszyły dalsze prace nad pakietem mobilności

Prace nad pakietem mobilności, a w konsekwencji także wejście w życie zawartych w nim przepisów, mogą się opóźnić o kilka miesięcy z powodu epidemii koronawirusa. Wbrew nadziejom stowarzyszeń przewoźników i ministrów transportu krajów „nowej Unii”, UE nie rezygnuje z wdrożenia pakietu.

Zatrudnienie kierowcy, który prowadził po alkoholu

Firma może zatrudnić kierowcę, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę po spożyciu alkoholu. Jednak warunkiem jest to, że kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdu innej kategorii niż ciężarówka i nie orzeczono wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Skierowanie kierowcy na urlop w czasie wypowiedzenia

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych kierowcy. Można je dołączyć do jego ewidencji czasu pracy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wewnętrzne uregulowania stanowią inaczej.

Południowa obwodnicy Radomia niedługo otwarta

Roboty drogowe są prowadzone tylko przy budowie drogi odbarczającej tuż koło nowego ronda u zbiegu obwodnicy z ulicą Warsztatową. Trwa też jeszcze budowa przepustu pod torami kolejowymi na Południu. Niedługo zakończy się największa inwestycja drogowa w Radomiu. Drogowcy zrealizowali prawie wszystkie przewidziane prace. Gotowe są już cztery wiadukty, cztery ronda, kładka dla pieszych, przejazd przez bocznicę kolejową prowadzącą na tereny przemysłowe po byłej Fabryce Łączników na Potkanowie, a także kilka zlokalizowanych pod obwodnicą przejść gospodarczych i dla zwierząt. Ponadto gotowe są również prawie wszystkie chodniki i niemal dziewięć kilometrów ścieżek rowerowych.

Po 2 latach trzeba zatrudnić na czas nieokreślony

Osoba, która pod rządami ustawy antykryzysowej, przepracowała w jednej firmie ponad 2 lata na umowie (lub kolejnych umowach) na czas określony, po tym okresie ma być traktowana jakby miała umowę na stałe. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Norwegia − surowe kary za brak opłaty drogowej

Norwegia chce wprowadzić zaostrzone przepisy i wysokie kary za nieuiszczenie opłaty drogowej dla kierowców samochodów ciężarowych z zagranicy. Kontrole uiszczania opłat będą częściej przeprowadzane. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

Nie potrzeba zgody kierowcy, żeby wysłać go na zaległy urlop

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Kierowca nie ma prawa się go zrzec. Jednak nie może on rozpocząć urlopu, także zaległego, w wyznaczonym przez siebie terminie bez zgody przełożonego.

Kiedy zarządzający transportem może stracić dobrą reputację

Jeśli w ciągu 2 lat zarządzający transportem zostanie ukarany dwiema prawomocnymi decyzjami administracyjnymi za poważne naruszenia przepisów transportowych, utraci dobrą reputację. Po 2 latach od zapłaty kary zarządzający ma znów czyste konto. 

Kiedy kierowca może odłożyć tygodniowy odpoczynek

Kierowca wykonujący zagraniczny pojedynczy przewóz osób może skorzystać z odstępstwa w odebraniu odpoczynku. Warunkiem jest, że jedzie w załodze, a nie, gdy w aucie jest kilku kierowców. To efekt sprostowania do rozporządzenia nr 1073/2009.