Droga S8 – szybciej, a S7 – wolniej

Kierowcy będą mogli skorzystać z części nowej trasy wylotowej w stronę Katowic na S8 w przyszłym roku, jeśli GDDKiA się na to zgodzi. Odcinek drogi S7 z Warszawy do Płońska nie trafił na listę zadań podstawowych w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

Zarządzający transportem przy przewozach na potrzeby własne

Firma, która wykonuje niezarobkowe przewozy na podstawie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, nie musi wyznaczać zarządzającego transportem. Jednak powinna to zrobić, kiedy realizuje je na podstawie licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wymiana informacji na temat przestępstw drogowych w UE

Kraje członkowskie będą miały wzajemny dostęp do informacji o kierowcach, którzy popełnili przestępstwa drogowe. Będą wymieniały się numerami rejestracyjnymi pojazdów. Taka jest nowa propozycja ministrów transportu krajów członkowskich.

Wschodnia obwodnica Wrocławia niedługo otwarta

Już na początku grudnia 2014 roku nowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia zostanie zgłoszony do odbioru. Tymczasem pojawiły się problemy dotyczące autostrady A2. GDDKiA zerwała kontrakt na dokończenie budowy odcinka C.

Prace przy wodociągach zwalniają z przestrzegania czasu pracy kierowców

Gdy pojazdem wykonywany jest przewóz, którego celem jest konserwacja wodociągów, to przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców zawartego w rozporządzeniu nr 561/2006.

Odpoczynek dzienny zawiera się w odpoczynku tygodniowym

Bez względu na długość jazdy, jeśli przed tym okresem i po nim kierowca odebrał chociaż 9 godzin odpoczynku, to kolejny cykl jazdy wynosi 9 godzin. Do odpoczynku tygodniowego kierowca nie musi doliczać dodatkowo odpoczynku dziennego.

Następne estakady Trasy Łazienkowskiej już otwarte

Drogowcy oddali do ruchu 14 listopada wieczorem kolejne trzy estakady Trasy Łazienkowskiej. Zostały otwarte po ponad pół roku. Cały czas pozostaje wciąż zamknięta jeszcze jedna łącznica, która zostanie otwarta w przyszłym roku.

Następne drogi przejezdne

Kierowcy wreszcie mogą swobodnie przejechać całą autostradą A4 z Krakowa do Rzeszowa. Oddano do użytku odcinek z Tarnowa do Dębicy. Są też dobre wiadomości dla przejeżdżających przez Gliwice. Droga krajowa nr 88 jest już otwarta.

Kolejna uchwała SN w sprawie ryczałtów za nocleg kierowcy

Sąd Najwyższy wydał kolejny wyrok dotyczący wypłacania kierowcom ryczałtów za nocleg podczas międzynarodowych przewozów. Orzekł, że kierowcom należą się ryczałty bez względu na to, czy ponieśli dodatkowe koszty nocowania w trasie.

Jakie uprawnienie jest potrzebne do przewozów międzynarodowych na potrzeby własne?

Jeśli polski przedsiębiorca świadczy usługi pomocy drogowej także za granicą, musi posiadać międzynarodowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zastąpić je może tylko międzynarodowa licencja na transport drogowy.