Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne.

Taryfikator kar dla zarządzających transportem

Taryfikator kar dla zarządzających transportem

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla firm

Taryfikator dla firm

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne.

Projekt nowego taryfikatora kar nakładanych przez ITD

Załączniki do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, która ma wejść w życie w 2018 roku