Projekt nowego taryfikatora kar nakładanych przez ITD

Załączniki do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, która ma wejść w życie w 2018 roku