Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne.

Projekt nowego taryfikatora kar nakładanych przez ITD

Załączniki do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, która ma wejść w życie w 2018 roku