WYDANIE ONLINE

Włoscy i francuscy przewoźnicy skierowali do Komisji Europejskiej propozycje ujednolicenia płac dla zawodowych kierowców w całej UE. Ma to uniemożliwić stosowanie dumpingu cenowego przez m.in. polskich przewoźników.

czytaj więcej »

E-myto ma być pobierane na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia. Jednak nim to się stanie, w Polsce potrzebne są zmiany w sposobie płatności za drogi koncesyjne.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca odlicza od czasu pracy kierowców nieusprawiedliwione przerwy, powinien umożliwić kierowcy wyjaśnienie takich sytuacji. Jeżeli pracownik dobrze to uzasadni, nie wolno tej przerwy odliczać od jego czasu pracy.

czytaj więcej »

System Viapass ma zostać uruchomiony w styczniu 2016 roku. Obejmie wszystkie drogi w Brukseli, Flandrii oraz Walonii i będzie obowiązkowy dla pojazdów o dmc ponad 3,5 tony.

czytaj więcej »

Postępowanie w sprawie nałożenia kary należy zawiesić do czasu wydania prawomocnego wyroku dotyczącego decyzji o cofnięciu zezwolenia. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

czytaj więcej »

Certyfikat S jest potrzebny, by potwierdzić, że pojazd lub przyczepa spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz warunki dopuszczenia do ruchu. Bez niego nie otrzymamy także zezwolenia EKMT.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy nie powinni jeździć, ale to robią, będą narażeni m.in. na grzywnę w wysokości 3.000 zł. Gdy kilka razy złamią prawo, nie będą mogli prowadzić pojazdów nawet przez 3 lata.

czytaj więcej »

Jeśli wspólnik spółki, który nie jest upoważniony do odbioru korespondencji, nie przekazał prezesowi w terminie przesyłki z sądu, prezes nie może się tym usprawiedliwiać. Tak wynika z postanowienia WSA w Poznaniu.

czytaj więcej »

Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu osób mogą skontrolować na drodze prawidłowość pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzeganie przepisów prawa miejscowego przez przewoźników. Nie musi być wtedy obecny przedsiębiorca lub osoba przez niego wyznaczona.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniając kierowcę na etat w równoważnym systemie pracy i stosując indywidualny czas pracy w umowie o pracę, mam wyszczególnione dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Za dyżur i pracę w godzinach nocnych, niedzielę i święto muszę prowadzić ewidencję czasu pracy. Czy wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy ewentualnie urlopami, zwolnieniami chorobowymi itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy oprócz licencji wspólnotowej potrzebne jest zezwolenie na przewozy międzynarodowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca po regularnym odpoczynku tygodniowym ruszył w poniedziałek o 4.00 rano, następnie w Niemczech czekał na załadunek i odebrał odpoczynek trwający 24 godz.. Potem załadował towar i pojechał do Hiszpanii, gdzie wykorzystał w weekend 36 godz. odpoczynku (kolejny skrócony odpoczynek). Czy te dwa odpoczynki zostaną potraktowane jako dwa skrócone odpoczynki tygodniowe? Czy ten pierwszy może być traktowany jako odpoczynek wydłużony dobowy (wydłużenie 11-godzinnego odpoczynku)? A ten drugi jako skrócony odpoczynek tygodniowy?

czytaj więcej »

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Niemcy bronią swoich regulacji. Wskazują, że przepisy o stawce minimalnej nie naruszają prawa unijnego ani w odniesieniu do tranzytu, ani kabotażu.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca jeździ po bazie firmy, nie musi używać tachografu. Takie przejazdy nie podlegają przepisom rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Przewoźnicy zaskarżyli niemieckie przepisy o stawce minimalnej do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Niepełnosprawni pasażerowie zyskają więcej praw. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Nowe pojazdy będą oszczędniejsze i bezpieczniejsze dla uczestników ruchu drogowego. Stanie się tak za sprawą nowego, bardziej opływowego kształtu kabin aut.

czytaj więcej »

wiper-pixel