WYDANIE ONLINE

Mała firma transportowa może zorganizować w swoim zakresie szkolenie bhp dla kierowców. Warunkiem jest ukończenie przez osoby szkolące szkolenia okresowego i posiadanie aktualnego zaświadczenia.

czytaj więcej »

Gdy kierowca wykonuje regularne przewozy do 50 km oraz dłuższe i okazjonalne, zawsze należy stworzyć dla niego rozkład jazdy. Czas pracy wszystkich rodzajów przewozów może być rejestrowany na wykresówkach.

czytaj więcej »

Zarówno kierowca zatrudniony przez przedsiębiorstwo, jak i współwłaściciel lub właściciel tej firmy mają obowiązek stosować się do zasad odbierania przerwy w prowadzeniu pojazdu. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Jeśli z umowy wynika, że przewozy mogą podlegać zmianom w zakresie organizacji i tras w zależności od potrzeb zamawiającego, nie wyklucza to uznania tych przewozów za regularne specjalne. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można ustalić i płacić kierowcy ryczałt od limitu za noclegi? Czy można płacić kierowcy ryczałt za diety? Jak się zabezpieczyć przed wyrokami sądów w sprawie noclegów kierowców?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam busy o dmc do 3,5 t. Zamierzam kupić przyczepę ciężarową i wtedy dmc zespołu pojazdów przekroczy 3,5 t. Wiem, że na pewno będzie potrzebny tachograf oraz viaBox w samochodzie. Czy jeżeli zamontuję tachograf, to samym busem bez przyczepy będzie można jeździć bez tego urządzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy minimalną stawkę, którą wprowadzili Niemcy (8,50 euro za godzinę pracy), można odnieść do czasu pracy netto? Kierowca przebywa na terytorium Niemiec od 8.00 do 16.00. Jednak pojazd prowadzi od 8.00 do 10.00, następnie ma przerwę od 10.00 do 14.00, po czym znów jeździ od 14.00 do 16.00. Zatem w Niemczech przebywa 8 godzin, ale faktycznie pracuje przez 4 godziny. Czy prawidłowe i zgodne z MiLoG będzie wypłacenie mu minimalnej stawki za 4 godziny? Czy jednak należy mu zapłacić za 8 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu został do firmy sprowadzony autobus z Niemiec. Został zarejestrowany, jednak do 25 kwietnia stał na wewnętrznej stacji obsługi i był przygotowywany do wykonywania przewozu drogowego. W trakcie przejazdu drogą publiczną ze stacji obsługi do bazy firmy autobus został zatrzymany do kontroli przez policję i ITD. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za brak wypisu z licencji. Naszym zdaniem zostaliśmy ukarani niesłusznie. Pojazd nie wykonywał przecież transportu drogowego ani przewozów na potrzeby własne, a jedynie przewóz drogowy. Ponadto autobus nigdy wcześniej nie wykonywał żadnego przewozu. Był remontowany i dopiero szykowany do wykonywania transportu od 4 maja. Dlatego nawet do 26 kwietnia nie zgłosiliśmy go do licencji. Czy mamy rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Ma do wykorzystania urlop w wysokości proporcjonalnej za 2015 rok. Nie możemy udzielić tego urlopu, więc pracownik chciałby go wykorzystać u następnego pracodawcy. Czy to jest możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może potrącić całe wynagrodzenie pracownika na poczet zajęcia komorniczego za jego zgodą?

czytaj więcej »

Każdy kierowca odpowiada sam za zapisy swoich czynności. Nawet jeśli kolega z załogi popełni błąd w ustawieniu selektora, obowiązkiem kierowcy jest sprostowanie tego. Dzięki temu inspektorzy ITD łagodniej go potraktują.

czytaj więcej »

Nawet jeśli wspólnicy spółki, jako odrębni przedsiębiorcy, mają licencje,spółka prawa handlowego musi posiadać własne uprawnienie transportowe, żeby zajmować się przewozem.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu własnych akcesoriów eventowych, takich jak namioty, meble itp. Transportuję je pomocniczo do tej działalności. Mam zestaw pojazdów składający się z samochodu i przyczepy, na który posiadam zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne i wypis. Czasami jest mi potrzebny drugi pojazd na inne zlecenie i wtedy pożyczam od teścia ciężarówkę o dmc do 12 t. Teść tym autem również wykonuje przewozy na potrzeby własne i ma zaświadczenie. Czy tym samochodem ja lub mój pracownik możemy jeździć na zaświadczeniu teścia i umowie użyczenia pojazdu? Czy muszę dopisać to auto do swojego zaświadczenia, a w rubryce forma prawna wpisać użyczenie?

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy musi obejmować cały dzień, nawet jeśli pracownik może załatwić swoje sprawy w ciągu kilku godzin.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy transportowi oraz spedycyjni, którzy na własny rachunek wykonują działalność gospodarczą, mogą naliczać odsetki od płatności podwykonawców, których termin jest dłuższy niż 30 dni.

czytaj więcej »

Gdy kierowca jeździ samochodami wyposażonymi zarówno w tachograf cyfrowy, jak i analogowy, to podczas kontroli drogowej musi przedstawić swoją kartę kierowcy i wykresówki. To wszystko będzie tworzyło całość oraz ciągłość zapisów z dnia kontroli i ostatnich 28 dni.

czytaj więcej »

Odpady można transportować nie tylko samochodami zarejestrowanymi na firmę transportującą. Jednak brak własnego auta nie zwalnia z odpowiedzialności za przewóz odpadów.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca bez usprawiedliwienia nie zjawia się w pracy przez kilka dni, można rozwiązać z nim umowę dyscyplinarnie, nawet jeśli nie ma podpisanej z nim umowy.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca szedł na badania lekarskie przed podjęciem pracy i miał wypadek, może to być wypadek w drodze do pracy, jeżeli zdarzyło się to w miejscowości, gdzie znajduje się firma pracodawcy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady wysyłania pracowników na wstępne badania lekarskie. Pracodawcy mniej zapłacą i unikną wielu formalności.

czytaj więcej »

Od 2 marca 2015 r. obowiązują niektóre przepisy rozporządzenia nr 165/2014. Czy to prawda, że zgodnie z nimi nie ma już obowiązku wystawiania kierowcom zaświadczeń o działalności? Przedstawiamy sprostowanie do nowych regulacji.

czytaj więcej »

Kierowca za pracę we Francji ma dostać stawkę godzinową w wysokości 9,61 euro. Nowe regulacje będą dotyczyły wszystkich rodzajów przewozów, jeśli miejsce dostawy towaru jest w tym kraju.

czytaj więcej »

Osoby kierujące po pijanemu stracą prawo jazdy, zapłacą grzywnę oraznawiązkę i świadczenie pieniężne poszkodowanemu. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego i Prawa o ruchu drogowym.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. po odszkodowanie za wypadek samochodowy można się zwracać do zakładu ubezpieczeń, w którym kupiliśmy OC. Jest to zasługa pilotażowego programu systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody.

czytaj więcej »

Rząd niemiecki przyjął pakiet ustaw, zgodnie z którym kierowcy samochodów osobowych będą płacić za przejazd po niemieckich autostradach. Ponadto została rozszerzona sieć płatnych dróg dla ciężarówek.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty składek ZUS za pracowników, także części finansowanej przez nich.

czytaj więcej »

Małe spółki handlowe będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe już za rok obrotowy 2015, jeśli spełnią określone warunki.

czytaj więcej »

wiper-pixel