WYDANIE ONLINE

Mogłoby się wydawać, że Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. Nic bardziej mylnego. W strukturach ITD znajdują się trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary. Warto wiedzieć, kto za co może nas ukarać, a także kiedy przekracza swoje kompetencje.

czytaj więcej »

Są sytuacje, w których wręcz należy ujawnić informację o wysokości pensji za pracę, a w innych – nie wolno tego robić. Informację o wynagrodzeniu może wyjawić zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca. Jednak trzeba wiedzieć, kiedy można to zrobić. W przeciwnym razie firma lub pracownik mogą ponieść konsekwencje, także finansowe.

czytaj więcej »

Pośrednictwo przy przewozie rzeczy to zdecydowanie nie spedycja. Obie działalności są do siebie podobne i wzajemnie się przenikają, jednak tylko ta pierwsza jest objęta przepisami ustawy o transporcie drogowym. Zatem jeśli przewoźnik zajmujący się transportem drogowym chce pośredniczyć także przy przewozach, musi uzyskać odrębne uprawnienie i mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam kilku kierowców. Chciałbym zmienić czas trwania doby niedzielno-świątecznej na bardziej korzystny dla firmy. Czy ta doba może zaczynać się o godzinie 0.00 w niedzielę i trwać kolejne 24 godziny? Czy zmianę muszę zamieścić w obwieszczeniu o systemie czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązek prowadzenia ewidencji nieobecności dotyczy wszystkich kierowców, również zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia? W jaki sposób i kiedy powinno się ewidencjonować nieobecność kierowcy, który jechał tylko raz, wyjątkowo (np. przyjechał pojazdem z warsztatu)? Czy w tym przypadku ewidencja powinna uwzględniać okres przed wyjazdem, czy po powrocie? Czy dotyczy to również kierowców samochodami do przewozu 7−9 osób? Czy istnieje jakiś wzór dokumentu lub jakieś wytyczne, zgodnie z którymi należy stworzyć dokumentacje ewidencji nieobecności w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie na temat niemieckiej ustawy MiLoG. Jak powinna wyglądać umowa z pracownikiem, aby była zgodna z wymogami ustawy? Jakie dokumenty muszą posiadać pracodawca i pracownik, aby były kompatybilne z przepisami? Jak powinien wyglądać dokument, że rozliczam kierowcę według 8,50 euro?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakich dokumentów należy wymagać od nowo zatrudnionego kierowcy na podstawie umowy o pracę? Czy potrzebne jest zaświadczenie na przewóz rzeczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy praca zawodowego kierowcy zalicza się do pracy w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego?

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia kierowcę do przewożenia osób na podstawie umowy zlecenia, nie jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji dla niego. Przed zawarciem umowy można żądać od kierowcy dokumentów wymaganych przy określonym rodzaju przewozu zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Kierowcy pracującemu w systemie równoważnym należy rekompensować wykonywanie obowiązków w dni wolne. Najpierw trzeba oddać mu dzień wolny za pracę w sobotę. Potem należy zrekompensować pracę w niedzielę i święta, a na końcu za pozostałe nadgodziny.

czytaj więcej »

Pracodawca musi sam zdecydować, czy kierowca pracujący na podstawie umowy zlecenia potrzebuje szkolenia bhp. Zależy to od tego, co grozi mu w trakcie pracy. Kwestię kosztów szkoleń należy uregulować w umowie.

czytaj więcej »

Umieszczenie ładunku sypkiego w workach nie zawsze oznacza, że jest on pozbawiony cech ładunku sypkiego i nie może się przemieścić, np. podczas ważenia pojazdu. Taki wniosek wynika z wyroku WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Rząd przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego głównym założeniem jest ograniczenie tzw. śmieciowych umów o pracę. Będzie wolno zatrudnić na okres próbny tylko raz i trzy razy na czas określony.

czytaj więcej »

Do niemieckiej płacy minimalnej można zaliczyć tylko składniki wynagrodzenia za normalną pracę. Dodatkowe świadczenie za urlop i nagroda roczna nie wliczają się do tych składników. Tak orzekł niemiecki sąd w sprawie płacy minimalnej.

czytaj więcej »

Taryfikatory kar będą takie same. Ponadto nie zostaną zmienione terminy dotyczące wykonalności decyzji o nałożeniu kary. Ministerstwo transportu wycofało się z wielu propozycji zmian w ustawie o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Główny Inspektorat Pracy uznał, że odcinki podróży służbowej przerywanej przejazdami przez miejscowość, w której znajduje się siedziba lub oddział pracodawcy, powinny być traktowane jako jedna podróż służbowa. Jeśli suma odcinków wynosi co najmniej 8 godzin, kierowca nabywa prawo do 1/2 diety, a gdy przekroczy 12 godzin − w pełnej wysokości.

czytaj więcej »

Taryfikator mandatów przewiduje nowe kwoty. Zapłacimy więcej za m.in. za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu oraz złamanie zakazu wjazdu ciężarówek.

czytaj więcej »

Policja innego kraju UE może nie uznać prawa jazdy ważnego w kraju pochodzenia kierowcy. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie ograniczony. Będzie uzależniony od rodzaju dokumentu i jego przydatności do celów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz emerytalno-rentowych.

czytaj więcej »

Dzięki zmianie przepisów już osoba tylko podejrzana o popełnienie wykroczenia będzie mogła skorzystać z usług pełnomocnika na każdym etapie postępowania.

czytaj więcej »

Pracownik nie może jednocześnie w tym samym dniu przebywać na urlopie wypoczynkowym i korzystać z usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby. Dotyczy to także urlopu „na żądanie”.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo użyczające komuś swój pojazd nie musi brać odpowiedzialności za tę osobę i sprawdzać, czy ma ona potrzebne uprawnienia do wykonywania danego przewozu. Dobrze podpisać z nią umowę użyczenia.

czytaj więcej »

Jeśli firma transportuje odpady wymienione w tzw. zielonym wykazie, nie musi ubiegać się o zezwolenie głównego inspektora ochrony środowiska na przewóz odpadów przeznaczonych do odzysku pochodzących z krajów członkowskich.

czytaj więcej »

Jeśli samochód będzie stać na słoweńskim awaryjnym pasie ruchu więcej niż 2 godziny, zostanie odholowany na koszt właściciela.

czytaj więcej »

Przewoźnik zapłaci za kontrolę tachografu w warsztacie, jeśli okaże się, że doszło do manipulacji przy nim. Ponadto za ingerowanie w pracę tachografu będą groziły wysokie kary.

czytaj więcej »

Kierowcy ciężarówek o dmc ponad 12 ton będą musieli zapłacić od listopada 2015 roku za przejazd po rosyjskich drogach federalnych. Kilometr drogi będzie kosztował 3,75 rubla, czyli około 0,06 euro.

czytaj więcej »

Od czerwca 2015 roku ruch pojazdów ciężkich oraz przewożących towary niebezpieczne będzie odbywał się na terenie Płocka bez ograniczeń tylko po drogach, które będą pełnić funkcje stworzonych do tego celu korytarzy komunikacyjnych.

czytaj więcej »

Właściciel pojazdu będzie mógł uzyskać trzecią tablicę rejestracyjną do przymocowania na bagażniku. Będzie go to kosztowało 52,50 zł. Takie zmiany przewiduje projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj więcej »

wiper-pixel