WYDANIE ONLINE

Pytanie: Prowadzę uproszczoną ewidencję czasu pracy kierowcy. Za godziny nadliczbowe, pracę w nocy oraz dyżur chcę wypłacać kierowcom ryczałt. Czy mogę tak zrobić? Czy dodatkowo powinienem też udzielać wolnego za pracę w nadgodzinach i dyżur?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie o odpoczynki tygodniowe i wymiar pracy w okresie 2 tygodni. Obecnie realizuję przewozy okazjonalne autokarem. Czas pracy kierowcy w ciągu jednego dnia to ok. 5−7 godzin, w tym jazdy ok. 3−4 godziny. Kierowca jeździ 6 dni pod rząd, następnie ma 2 dni wolnego. Czas jazdy nie jest przekroczony, w ciągu 2 tygodni jest to ok. 50−60 godzin. Czy taka forma jazdy jest poprawna?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżdżąc autem zarejestrowanym jako samochód specjalny (piaskarką), kierowca musi wkładać tarczkę do tachografu, czy może jeździć bez niej? Jak postępować, w przypadku gdy w takim aucie jest tachograf cyfrowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji, czy możliwe jest odebranie prawa jazdy kierowcy autobusu za przekroczenie liczby przewożonych pasażerów na linii regularnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam dwóch kierowców na podstawie umowy zlecenia. Wykonują oni przewozy zagraniczne. Czy w związku z tym muszę wypłacać im diety i ryczałty za nocleg?

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2015 r. w Szwecji pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 64 t mogą jeździć po wszystkich drogach kategorii BK1.

czytaj więcej »

Propozycja zmiany przepisów zakłada, że za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary zapłacą właściciele pojazdów, a nie kierowcy. To rozwiązanie uderza w firmy transportowe.

czytaj więcej »

Polska przyłączyła się do pilotażu systemu e-CODEX. Dzięki niemu przewoźnicy będą mogli wysłać e-doręczenia do sądów w innych krajach UE. To znacznie przyspieszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw.

czytaj więcej »

Wierzyciel upadłego przedsiębiorcy nie musi zwracać uczciwie uzyskanej zapłaty za wykonaną usługę. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców udostępni więcej danych na swojej stronie internetowej. Kolejne e-usługi pomogą sprawdzić, ile kierowca ma punktów karnych na swoim koncie oraz czy auto ma aktualne badania techniczne.

czytaj więcej »

Unijny trybunał przyjrzy się, czy przepisy rozporządzenia nr 561/2006 zezwalające kierowcy na nocowanie w kabinie samochodu nie stoją w sprzeczności z polskimi przepisami przyznającymi kierowcy ryczałt za spanie w aucie.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. kierowcy we Francji nie będą mogli korzystać z telefonicznych systemów słuchawkowych podczas jazdy.

czytaj więcej »

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach. Jedną kopię pracownik przekazuje lekarzowi, a drugi zachowuje dla siebie. Pracodawca nie ma obowiązku przechowywania kopii skierowania w aktach osobowych.

czytaj więcej »

Szwajcaria nie należy do UE, ale jest stroną układów i porozumień z nią. Oznacza to, że akceptowane są na jej terenie przepisy rozporządzeń unijnych odnoszących się do transportu drogowego, w tym kwestie dotyczące czasu pracy lub dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

czytaj więcej »

Gdy pojazd jest przewożony promem lub pociągiem, towarzyszący mu kierowca może zrobić regularny dzienny odpoczynek. Wolno mu go przerwać pod pewnymi warunkami. Musi pamiętać o przestrzeganiu tych zasad, ponieważ może to się skończyć karą dla firmy.

czytaj więcej »

Berlin otrzymał od KE 19 maja 2015 r. wezwanie do usunięcia uchybienia spowodowanego wprowadzeniem ustawy MiLoG, jednak tylko w zakresie tranzytu. Od tego czasu Niemcy mają 2 miesiące na odpowiedź.

czytaj więcej »

Od 18 maja 2015 r. kierowca może stracić prawo jazdy na 3 miesiące za szybszą jazdę niż 50km/h i przewóz zbyt wielu pasażerów. Ponadto zaostrzono sankcje za jazdę po alkoholu.          

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał nowe wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania w sprawie utraty dobrej reputacji przez międzynarodowych przewoźników.

czytaj więcej »

Procedura ustalania winnego przy zarejestrowaniu wykroczeń przez fotoradar jest na tyle długa i skomplikowana, że może wcale nie dojść do odebrania kierowcy prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

czytaj więcej »

Francuzi sprawdzają zasady odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych podczas kontroli drogowych. Skupiają się tylko na dniu kontroli, wcześniejszy okres ich nie interesuje. Nie wymierzają kar za pojedyncze obecności kierowców w ciężarówkach.

czytaj więcej »

Kierowcy, który zwalnia się z pracy, przysługuje w danym roku kalendarzowym kolejny urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w firmie, chyba że przed ustaniem zatrudnienia wykorzystał urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze.

czytaj więcej »

Nie ma przeszkód, aby firma transportowa mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet i ryczałtów za nocleg poniesionych w związku z podróżą służbową krajową oraz zagraniczną.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca nie ma własnej działalności gospodarczej, a więc nie pracuje na zasadzie samozatrudnienia, to trzeba mu wypłacać wynagrodzenie minimalne w wysokości 8,5 euro za godzinę pracy na terenie Niemiec.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowcy spędzają w kolejce do granicy wiele godzin. Zakwalifikowanie tego czasu jest trudne, ponieważ przepisy w tym zakresie są niejasne. Najbardziej prawidłowe wydaje się jednak zaliczenie całego tego okresu do czasu pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Jeśli Unia Europejska wycofa sankcje, które wprowadziła wobec Rosji za wprowadzenie embarga, odwdzięczy się ona jego zniesieniem.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych o klasie emisji EURO 0 i 1 będzie obowiązywał także w Górnej Austrii na odcinku autostrady A1. Pojazdy te, także zagraniczne, będą oznaczane odpowiednimi plakietkami.

czytaj więcej »

Zarządzający transportem nie uniknie odpowiedzialności ani tym samym kary za to, że pomylił się i wydał kierowcy kserokopię wypisu z licencji zamiast oryginału. Takie jest zdanie  Sądu Rejonowego w Olsztynie.

czytaj więcej »

wiper-pixel