WYDANIE ONLINE

Wiele mówi się o tym, jak zapobiegać nieuczciwym praktykom przewoźników i spedytorów, na co trzeba uważać przed zawarciem z nimi umowy i jak zachować się, gdy dojdzie z ich strony do nieprawidłowości. Jednak niewiele uwagi poświęca się odwrotnym sytuacjom, kiedy to osoba zlecająca przewóz lub usługę spedycyjno-organizacyjną okazuje się nieuczciwa, niewypłacalna, a nawet fikcyjnym przedsiębiorcą. W jaki sposób przedsiębiorca transportowy może uniknąć tego typu kosztownych i czasochłonnych incydentów? Czy istnieje skuteczna metoda selekcji kontrahentów? Kiedy odpowiedzialność zlecającego będzie szersza niż odpowiedzialność przewoźnika? O tym piszemy w artykule.

czytaj więcej »

Zazwyczaj po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik jeszcze przez jakiś czas wykonuje swoje obowiązki. Jeśli pracodawca chce, żeby podwładny jak najszybciej przestał u niego pracować, ma na cztery sposoby. Są to: porozumienie stron, skrócenie okresu wypowiedzenia za zgodą pracownika lub jednostronnie przez pracodawcę i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

czytaj więcej »

Kabotaż polega na tym, że transport towarów pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w jednym państwie wykonuje przewoźnik z innego kraju. Jest to problematyczne dla każdego z państw, ponieważ ingeruje w działalność krajowych przewozów i niejako odbiera rodzimym przedsiębiorcom możliwość wykonywania przewozów wewnątrz własnego kraju. Kabotaż można wykonywać więc pod pewnymi warunkami. Przepisy ograniczają nie tylko częstotliwość przewozów kabotażowych, lecz także rozpiętość czasową, w której mogą być wykonywane.

czytaj więcej »

Nowe zasady działania elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL funkcjonują już od ponad pół roku. Wiele się zmieniło, chociażby wysokość kar za naruszenia oraz kwestia tego, kto za nie odpowiada. Jak to wygląda w praktyce? Wyjaśniamy to w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę napisać do GITD oświadczenie, że kierowca w danym dniu zgubił wykresówkę. Jak powinno wyglądać takie oświadczenie? 

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę bardzo małą firmę transportową. Zatrudniam tylko jednego kierowcę na podstawie umowy zlecenia. Nie wykonuję żadnych usług dla osób prywatnych. Zlecenia transportowe mam tylko od jednej firmy, której wystawiam papierową fakturę. Czy jako przedsiębiorca mam obowiązek prowadzić dokumentacje o ochronie danych osobowych? Czy podlegam zgłoszeniu rejestracji do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca był na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. W tym czasie wykonał okresowe badanie lekarskie. Czy należy mu się więc inny dzień wolny?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę przedsiębiorstwo transportowo-budowlane. Zatrudniam kierowców, żeby przewozili ciężarówkami o dmc powyżej 3,5 t materiały budowlane z hurtowni na nasze budowy. Jeszcze niedawno prowadziłem także przewóz osób i towarów na rzecz innych firm, ale teraz już tego nie robię. Mam licencję na transport krajowy rzeczy i osób. Czy w związku z zaprzestaniem transportu drogowego muszę wystąpić do właściwego organu o zaświadczenie na potrzeby własne? Czy w ramach wydanej wcześniej licencji mogę wykonywać przewóz na budowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca zawnioskował o 4 dni urlopu na żądanie, a ja się na to zgodziłem. Jednak na dzień przed rozpoczęciem tego wolnego, pod sam koniec dnia, kierowca oświadczył, że jednak przyjdzie jutro do pracy. Nie wyraziłem na to już zgody, ponieważ przeorganizowałem pracę. Kierowca i tak przyszedł do pracy, ale nie dopuściłem go do niej. Czy mógł jednostronnie zrezygnować z urlopu na żądanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Do mojej firmy zawitała Inspekcja Transportu Drogowego. Do kontroli okazałem m.in. wykresówkę kierowcy zapisaną podczas przewozu z Warszawy do Gdańska. Według mapy odległość między tymi miastami wynosi około 340 km, natomiast na wykresówce zarejestrowano tylko dystans 250 km. Okazało się, że kierowca nie zarejestrował ok. 90 km. Inspektor zażądał więc dokumentów przewozowych, żeby porównać trasę przejazdu z zapisem na wykresówce. Czy ma prawo tak zrobić?

czytaj więcej »

Wykonywanie międzynarodowego transportu osób wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Jednak odnosi się to tylko do przewozu osób autokarami i autobusami. Mniejsze pojazdy przewożące ludzi za granicę nie muszą mieć licencji. Inaczej jest w przypadku krajowych przewozów.

czytaj więcej »

Ani przewoźnik, ani zarządzający transportem nie są automatycznie karani za naruszenia dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Ten pierwszy ma zagwarantowaną przepisami tolerancję pierwszego kwadransa, a ten drugi nie dostaje kary za pojedyncze naruszenia. Odwrotnie jest w przypadku kierowcy.

czytaj więcej »

Nie można obciążać pojazdu ładunkiem o nadmiernej masie tak, aby rzeczywista masa auta wraz z nim przekraczała jego dopuszczalną masę całkowitą. Za to zostanie ukarany nie tylko kierowca, ale także przedsiębiorca.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca dzieli przerwę po okresie jazdy, jej pierwsza część musi wynosić co najmniej 15 minut. Może też być dłuższa, jednak trzeba uważać, żeby nie doszła do 45 minut.

czytaj więcej »

Samochody ciężarowe mogą być jednorazowo amortyzowane. Jednak organy podatkowe mają inne zdania na temat tego, czy można amortyzować pojazdy wykorzystywane zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnych.

czytaj więcej »

Bez względu na to, czy kierowcy pracują zawsze w porze nocnej, czy tylko czasami, są pracownikami pracującymi w nocy. Za ten czas przysługuje im dodatek do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca pracujący na podstawie umowy zlecenia dostawał zasiłek chorobowy, a następnie w tym samym roku został zatrudniony w ramach umowy o pracę w tej samej firmie, to podczas kolejnej choroby pracodawca powinien wypłacić mu wynagrodzenie za ten czas.

czytaj więcej »

Przepisy umowy ADR na lata 2015–2016 weszły w życie 11 lipca 2015 r., a poprzednia wersja umowy przestała obowiązywać 30 czerwca. Zatem w okresie od 1 do 10 lipca służby kontrolne nie miały prawa nałożyć kar. Jeśli to zrobiły, można skutecznie się odwołać.

czytaj więcej »

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że skarga wniesiona przez przewoźników na niemieckie przepisy jest niedopuszczalna. To sądy do spraw pracy, spraw społecznych lub administracyjnych powinny rozstrzygnąć, czy zasadne jest stosowanie wymogów MiLoG w Niemczech, gdy pracownik jest zatrudniony na krótko lub pracę wykonują zagraniczni pracownicy.

czytaj więcej »

Zdaniem polskiego rządu norweskie przepisy stoją naprzeciw unijnym regulacjom i będą miały negatywne konsekwencje dla firm transportowych. Jeśli rezultat rozmów będzie niezadowalający, resort transportu sięgnie po inne środki.

czytaj więcej »

Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg nie będą pobierane, jeśli będzie na nich duży ruch. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

czytaj więcej »

Upadł projekt zmiany w przepisach, która przewidywała przeniesienie na właściciela pojazdu odpowiedzialności za naruszenia kierowcy wykryte przez fotoradar.

czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przepisów dotyczących ryczałtów za noclegi w kabinach za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zaproponowało, żeby to ustawa o czasie pracy kierowców określała zasady wypłacania należności z tytułu delegacji.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego przetwarza dane kierowców zarejestrowanych przez fotoradary na podstawie przepisu, który jest niezgodny z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Francuski odpowiednik MiLoG został przyjęty 10 lipca 2015 r. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało, że nie ma potrzeby stawiać znaków informujących o kamerach i fotoradarach, które rejestrują przejazd na czerwonym świetle.

czytaj więcej »

Po Polsce jeździ za dużo niesprawnych samochodów, więc szykują się zmiany w tym zakresie. Głównie będą dotyczyły opłat za przeprowadzanie badań i weryfikowania diagnostów. Takie zmiany przewiduje zmiana Prawa o ruchu drogowym.

czytaj więcej »

Ministrowie spraw socjalnych niektórych państw UE wezwali Komisję Europejską do zaostrzenia przepisów dotyczących delegowania pracowników. Chodzi o to, żeby kierowcy dostawali tyle, ile zarabiają kierowcy w danym kraju.

czytaj więcej »

Od 4 stycznia 2016 r. kierowcy będą uczestniczyli w kilkudniowym kursie reedukacyjnym w celu pozbycia się punktów karnych z konta. Będzie można go odbyć jedynie raz na 5 lat.

czytaj więcej »

Z początkiem 2016 roku każdy kierowca, który nie zapłaci w terminie mandatu, będzie mógł spodziewać się interwencji urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Komenda Główna Policji pracuje nad tym, żeby radiowozy policyjne były wyposażone w terminale płatnicze. Chce zaoszczędzić czas funkcjonariuszy oraz paliwo.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił kolejny projekt zmian ustawy o transporcie drogowym. Aby uporządkować rynek transportu osób, planuje się wprowadzenie licencji dla pośredników przy przewozie osób.

czytaj więcej »

Firma Kapsch zamierza wprowadzić udogodnienia dla przewoźników i kierowców korzystających z elektronicznego systemu opłat drogowych. Umożliwi częściową obsługę kont przez urządzenia mobilne.

czytaj więcej »

Właściciel uszkodzonego auta będzie musiał dopłacić różnicę, jeśli okaże się że koszt usunięcia pojazdu z drogi jest wyższy, niż przewidziana za to opłata. Ponadto wzrosną koszty usunięcia pojazdu nienormatywnego.

czytaj więcej »

Gdy przewoźnik nie okazał danych z tachografu cyfrowego, ponieważ ich nie wczytał, powinien zostać ukarany tylko za naruszenie obowiązku wczytania danych, a nie także za ich nieokazanie. Tak orzekł WSA w Gliwicach.

czytaj więcej »

To wykonujący przewóz wie, kiedy może zastosować wyłączenie m.in. z obowiązku zachowania przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

wiper-pixel