WYDANIE ONLINE

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji transportowej lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne wymaga spełnienia wielu wymogów. Trzeba prawidłowo wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego różne dokumenty. Jeśli się pomylimy, wniosek nie zostanie rozpatrzony i będziemy musieli go uzupełniać lub składać nowy. Bywa również tak, że organy wydające te uprawnienia odmówią ich wydania. W jakich sytuacjach tak się może zdarzyć?

czytaj więcej »

Dzięki zmianie przepisów strażnicy miejscy (gminni) zostaną pozbawieni wszystkich uprawnień związanych z fotoradarami, zarówno stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Niestety, nie wiadomo, co będzie z już rozpoczętymi sprawami w sprawie kar z tych urządzeń.

czytaj więcej »

Od 31 sierpnia 2015 r. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego ma nową siedzibę i tam teraz należy kierować korespondencję.

czytaj więcej »

Forma umowy na zastępstwo jest bardzo korzystna dla pracodawcy. Jeśli będzie dobrze sformułowana, rozwiąże się automatycznie, gdy wróci do pracy nieobecny pracownik. Ponadto zastępcę można zwolnić, kiedy zechcemy, bez podawania na piśmie przyczyny. Trzeba tylko zachować trzydniowy okres wypowiedzenia. A jeżeli firmie spodoba się praca zastępcy, może go zatrudnić na stałe.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do płacy minimalnej w Niemczech można wliczać kwoty wypłacone kierowcy za ryczałty za nocleg oraz diety za wyżywienie? Jak w takim przypadku to rozliczać, aby niemiecki urząd celny nie robił problemu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogę stosować równoważny czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca prowadzi pojazd używany do odbioru mleka z gospodarstw rolnych. Co miesiąc ma 3−6 dni wolnych i znowu wyrusza w trasę tym samochodem. W jaki sposób wystawiać mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu dotyczące wyłączenia z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006?      

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 października 2015 r. nowy pracodawca przejmie część firmy zajmującej się przewozami. Wcześniej nie zatrudniał żadnych osób, więc nie posiada regulaminu pracy ani wynagradzania. Przejmowanych pracowników będą zatem obowiązywały zapisy w regulaminach dotychczasowego pracodawcy. Czy na mocy aneksu należy wprowadzić zapis w tych regulaminach, że od 1 października przepisy będą obowiązywały również przejętych pracowników? Czy nowy przełożony powinien stworzyć swoje regulaminy?

czytaj więcej »

Czesi wymagają od firm transportowych zezwolenia, jeśli wykonują przewozy nienormatywne. Za ich brak grożą mandaty dla kierowców i przewoźników. Jednak firmy niechętnie płacą kary, co może mieć poważne konsekwencje. Taką informację otrzymał GITD.

czytaj więcej »

Podczas okazjonalnego przewozu osób za granicę kierowcy jadący w załodze mają prawo skorzystać z odstępstwa polegającego na tym, że później wykorzystają tygodniowy odpoczynek. Jest to tylko uprawnienie a nie obowiązek, i dotyczy każdego z kierowców odrębnie. Jeden z nich może odebrać odpoczynek później, a drugi nie.

czytaj więcej »

Ubezpieczyciele proponują, żeby w samochodach zainstalować czarne skrzynki, które będą informowały, w jaki sposób kierowcy zachowują się na drogach. Od sposobu jazdy będzie zależał koszt polisy.

czytaj więcej »

Kary za niedopilnowanie terminu kalibracji urządzenia lub powstanie okoliczności, które powodują, że legalizacja traci ważność, to 2.000 zł dla zarządzającego transportem oraz 1.000 zł dla przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

W odpowiedzi na upomnienie Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG Niemcy podtrzymały swoje stanowisko. Uznały, że tranzyt także podlega pod przepisy o stawce minimalnej. Co jeszcze zmieniło się w tym temacie?

czytaj więcej »

Białoruś z końcem sierpnia 2015 roku wprowadziła nietypowy sposób informowania właścicieli firm, że kierowcy otrzymali mandat za zbyt szybką jazdę. Dowiedzą się o tym przez sms.

czytaj więcej »

Rosja postanowiła, że będzie niszczyć wwiezione na jej teren produkty rolnicze, środki i żywność państw, które wprowadziły sankcje gospodarcze wobec Rosji za embargo lub poparły tę decyzję.

czytaj więcej »

Od 1 października 2015 r. właściciele pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony będą musieli zapłacić za przejazd po niemieckich drogach. Wtedy zmienią się także taryfy opłat drogowych.

czytaj więcej »

29 fotoradarów zamontowanych w nieoznakowanych samochodach ITD funkcjonowało na częstotliwościach zastrzeżonych dla wojska. Powstaną nowe lokalizacje dla tych urządzeń. Tak podaje radio rmf.fm.

czytaj więcej »

Przewoźnik nie może się tłumaczyć, że jego kierowca nie okazał potrzebnych do kontroli dokumentów, ponieważ nie znał języka polskiego. Po pierwsze jest odpowiedzialny za swoich pracowników, a po drugie zawodowy kierowca powinien wiedzieć, że kontrola zażąda zezwolenia na przewóz. Tak orzekł WSA w Białymstoku.

czytaj więcej »

Dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować, czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

czytaj więcej »

Kierowcy muszą przestrzegać maksymalnego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy niezależnie od tego, czy pracują u kilku pracodawców, czy u jednego. Jest to sposób na zmniejszenie wymiaru dodatkowego zatrudnienia kierowców. Takie same ograniczenia obowiązują także przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz kierowców niezatrudnionych przez firmę, ale wykonujących na jej rzecz przewozy. Dodatkowe zatrudnienie będzie również wpływać na możliwość zapewnienia kierowcy nieprzerwanych odpoczynków dobowych i tygodniowych. Jednak czas pracy kierowców jest definiowany inaczej dla kierowców-pracowników, przedsiębiorców posiadających własną licencję oraz kierowców wykonujących przewozy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych. To powoduje, że jego rejestracja będzie przebiegać inaczej u każdej grupy.

czytaj więcej »

wiper-pixel