WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie nr 165/2014 wprowadziło wiele uregulowań w dziedzinie tachografów cyfrowych. Jednak największym echem w branży transportowej odbiła się nowość dotycząca wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Nowe regulacje zwolniły przedsiębiorców transportowych z wymogu wystawiania kierowcom tych dokumentów, jednak dotyczy to tylko wyjątkowych sytuacji. Jak stosować te przepisy w praktyce, żeby nie narazić się na kary grożące wszystkim osobom w firmie? Wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowcy korzystają z telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem. Jest to surowo zabronione, chyba że używają zestawów głośnomówiących. Co może zrobić kierowca, jeśli drogówka przyłapała go na korzystaniu w czasie jazdy z telefonu? Czy jest skuteczny sposób na uniknięcie mandatu? Wielu kierowców korzysta także podczas jazdy z laptopów, najczęściej po to, by używać nawigacji, ale oczywiście nie tylko. Czy takie zachowanie jest zgodne z prawem? W tekście przedstawiamy wyroki sądów dotyczące tej kwestii.

czytaj więcej »

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że temat postępowania reklamacyjnego w prawie transportowym został już wyczerpany.Jednak w praktyce przewoźnicy mają wiele problemów ze spełnieniem ustawowych wymogów związanych z reklamacją, która do nich wpłynęła. Jak powinien zachować się przedsiębiorca, którego usługi zareklamowano? Kiedy może nie przyjąć reklamacji? Co mu grozi, gdy nie rozpatrzy jej w terminie lub bezpodstawnie odrzuci? O tym wszystkim w artykule poniżej.

czytaj więcej »

Już moment rozpoczęcia podróży do pracy, w tym przypadku do ciężarówki nie znajdującej się w bazie firmy, jest okresem pracy. Należy się za niego wynagrodzenie i obejmują go wszelkie przepisy dotyczące pracy. Tak wynika z wyroku ETS.

czytaj więcej »

Niemiecka stawka minimalna należy się kierowcy za czynności związane z przewozem. Nie wszystkie świadczenia wolno do niej zaliczyć, tylko te, które spełniają pewne warunki. Można jednak zapłacić kierowcy mniej za przewozy krajowe niż do Niemiec.

czytaj więcej »

Jeśli przewozimy mieszanki popiołowo-żużlowe, nie musimy posiadać w pojeździe potwierdzenia od marszałka dopuszczającego transport tego odpadu. Nie jest konieczna także karta przekazania odpadu.

czytaj więcej »

Za pomocą tachografu można zaznaczyć inną aktywność, ustawiając odpowiedni rodzaj czynności i urządzenie zarejestruje ją automatycznie. Jeżeli natomiast w tym czasie ktoś inny prowadzi pojazd, kierowca może to zrobić odręcznie, po wyjęciu wykresówki, na jej odwrocie.

czytaj więcej »

W związku z kryzysem uchodźczym wiele państw przywróciło kontrole na swoich granicach.

czytaj więcej »

Już moment rozpoczęcia podróży do pracy, w tym przypadku do ciężarówki nie znajdującej się w bazie firmy, jest okresem pracy. Należy się za niego wynagrodzenie i obejmują go wszelkie przepisy dotyczące pracy. Tak wynika z wyroku ETS.

czytaj więcej »

W Polsce można już rejestrować samochody z kierownicą po prawej stronie. Jednak dotyczy to wyłącznie samochodów osobowych.

czytaj więcej »

Uszkodzony most na drodze I/59 został zastąpiony tymczasową konstrukcją. Jednak mogą z niego skorzystać wyłącznie samochody osobowe o dmc do 11 ton i autobusy.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów zobowiązujących do zatrzymania prawa jazdy, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

czytaj więcej »

Zmiany w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi mają na celu uproszczenie i przyspieszenie załatwiania spraw. Na przykład sądy mogą kazać GITD uchylić decyzję WITD oraz nie muszą przekazywać spraw do NSA.

czytaj więcej »

Transport odpadów będzie odbywał się na nowych zasadach. Odpady niebezpieczne będzie można przewozić z innymi odpadami, pod warunkiem że nie będą się ze sobą mieszały. Zmieniły się też wymogi co do oznakowania pojazdów.

czytaj więcej »

Dzięki portalowi Punktu Kontaktowego można szybciej załatwić sprawę z ITD. Trzeba do tego mieć zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany podpis. Jeśli przewoźnik tym nie dysponuje, to może wypełnić elektroniczny formularz i wydrukować wniosek, który następnie złoży w urzędzie.

czytaj więcej »

Obecnie po dokonanej rozbudowie przejście będzie udostępnione nie tylko samochodom osobowym, lecz także ciężarówkom o dmc do 7,5 t i autokarom.

czytaj więcej »

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd zostanie wprowadzony 1 kwietnia 2016 r. Będzie dotyczył pojazdów o dmc powyżej 3,5 t i obejmie trzy regiony w Belgii.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy będą mieli obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który nie tylko znajduje się na przejściu, ale czeka, żeby na nie wejść. Wyjątek będzie dotyczył tramwajów.

czytaj więcej »

Rosja zamierza wprowadzić w niedługim czasie kilka zmian w prawie, które będą miały znaczenie dla wybierających się tam przewoźników.

czytaj więcej »

Właściciele ciężarówek o dmc od 3,5 do 12 t zapłacą niższy podatek od tych środków transportowych. Jednak w przypadku niektórych autobusów koszt będzie wyższy.

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik uzyskał licencję przed przekształceniem formy działalności jego firmy, powinna ona obowiązywać do końca okresu, na jaki została pierwotnie udzielona. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna.  Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1.850 zł. Opublikowano już rozporządzenie w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam kilka pytań dotyczących płacy minimalnej w Niemczech. Jak rozumieć wypłacanie 8,5 euro za godzinę pracy? Czy jest to kwota brutto? Według których przepisów została obliczona − polskich czy niemieckich? W jaki sposób to wykazywać w dokumentacji płacowej pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Przepisy ustawy o transporcie drogowym mówią, że licencja nie jest wymagana, gdy przewoźnik wykonuje przewóz osób do 9 osób na terenie UE. Jakie dokumenty w takim razie powinien posiadać przy sobie kierowca, wykonując takie usługi? Jakimi dokumentami powinien legitymować się przedsiębiorca?

czytaj więcej »

Pytanie: Przyjąłem zlecenie na transport do Niemiec 26 palet towaru do 25 ton. Podczas załadunku kierowca zgłosił 24 palety. Jednak spedytor uznał, że może być mniej towaru. Na drodze zatrzymała mnie kontrola BAG i okazało się, że w dokumentach nie ma zapisanej wagi, tylko widnieje zapis − 2880 szt. worków po 20 litrów. Auto zostało skierowane na wagę. Po zważeniu okazało się, że jest przeładowane 5200 kg. Wpłaciłem kaucję i czekam na orzeczenie. Co mam zrobić, skoro uważam, że nie jestem winien, a kierowca nie był w stanie oszacować wagi?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy firmę transportową wykonującą transport krajowy i zagraniczny. Zatrudniamy kierowców, dwóch mechaników oraz osobę na stanowisku biurowym. Kupujemy wody w butelkach dla kierowców. Czy możemy ten zakup wliczyć w koszty, a także zakup wody, napojów, kawy, herbaty, cukru itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę firmę transportową. Podczas kontroli ITD stwierdziła przekroczenie czasu na wczytanie karty kierowcy (minęło 116 dni) oraz tachografu zainstalowanego w aucie (minęło 265 dni). Wyjaśniłam, że auto kupiłam kilka tygodni temu, a kierowca rozpoczął pracę również w tym czasie. W efekcie Inspekcja odstąpiła od postępowania wobec mojej firmy. Czy w takim przypadku firma, od której kupiłam auto, jest narażona na kontrolę ze względu na przekroczenie czasu przysługującego na wczytanie danych z tachografu w tym samochodzie? Czy po sprzedaży auta nie musi przejmować się tym, że później zaniedbano obowiązek wczytywania danych co 90 dni? Poprzedni właściciel pojazdu jest zobowiązany do regularnego wczytywania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. Zatem ta firma powinna przejmować się tym, że nie przechowuje danych wczytanych z tachografu i tym, że naruszyła obowiązek ich wczytywania. Wiąże się to z karą finansową.

czytaj więcej »

wiper-pixel