WYDANIE ONLINE

Zamieszanie wokół regulacji MiLoG odrobinę zmalało po ogłoszeniu wyników pierwszych zakończonych kontroli w polskich firmach transportowych przeprowadzonych przez niemiecki urząd celny. Następnie urząd ten wydał oficjalne stanowisko dotyczące tego, jakie składniki wynagrodzenia kierowcy wolno zaliczyć do płacy minimalnej. Mimo pozytywnych informacji warto być przygotowanym na ewentualną kontrolę. O tym piszemy w artykule.

czytaj więcej »

Kradzież paliwa to problem, który od wielu lat trapi nie tylko firmy transportowe, ale także wszystkich pracodawców zarządzających flotą samochodów, posiadających ciężarówki lub zatrudniających kierowców. Każdego dnia w niewyjaśnionych okolicznościach giną tysiące litrów paliwa, a pomysłowość nieuczciwych pracowników nie zna granic. Istnieją jednak sposoby na ograniczenie tego procederu i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Jesień oraz zima to niełatwy czas dla firm transportowych. Wtedy pojazdy muszą stawić czoła wyjątkowo trudnym warunkom pogodowym. Trzeba odpowiednio je przygotować, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na drodze, których przyczyną może być niedoładowany akumulator lub zaniedbane hamulce. Sprawne, bezpieczne i komfortowe miejsce pracy kierowcy wymaga całorocznych starań, ale przed sezonem zimowym warto jeszcze intensywniej zadbać o tabor.

czytaj więcej »

Ustawa o czasie pracy kierowców jest szczególnie skomplikowana, co w praktyce często prowadzi do naruszania jej przepisów. Bardzo często odwołuje się do innych aktów prawnych − krajowych i Unii Europejskiej − nawet w zakresie podstawowych pojęć. Nie jest przez to przejrzysta i budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych także wśród organów kontrolujących jej przestrzeganie. Największe trudności stwarza jednak firmom organizującym transport, które muszą przestrzegać dwóch systemów prawnych, czyli przepisów regulujących dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz regulujących czas pracy. O tych wszystkich wątpliwościach piszemy w artykule.

czytaj więcej »

Nie będzie kar za przekroczenia norm w zakresie parametrów pojazdów, gdy do tych naruszeń dojdzie na drodze dojazdowej do lub z firmy, gdzie odbywa się załadunek albo rozładunek. Tak nakazał GITD.

czytaj więcej »

Na rosyjskich drogach od 15 listopada 2015 r. działa system opłat drogowych „Platon”. Opłaty dotyczą ciężarówek o dmc powyżej 12 ton. Za przejazd bez opłaty kierowca będzie karany grzywną w wysokości 5.000 rubli, czyli około 300 zł.

czytaj więcej »

Kierowca powinien złożyć w tej sprawie wniosek do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca, w którym nałożono mandat. Urzędy te często publikują na swoich stronach internetowych gotowe wnioski, które trzeba tylko wypełnić i wysłać. Gdy na stronie urzędu nie ma gotowego wniosku, trzeba napisać go samodzielnie.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2015 r. przejazd po następnych białoruskich drogach został objęty elektronicznym systemem poboru opłat drogowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie przeniesienie na inną osobę uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji transportowej, jeśli firma przewozowa zostanie sprzedana w postępowaniu upadłościowym.

czytaj więcej »

Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń i kwalifikacji kierowców. Więcej osób będzie mogło przystąpić do testu kwalifikacyjnego. A ci, którzy go nie zdadzą, będą mogli przystąpić do niego gdzie indziej.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że oddanie przed upływem przewidzianego terminu pisma w placówce pocztowej innego operatora niż wyznaczony (Poczta Polska) nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie. Tym sposobem rozstrzygnięto rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym, opowiadając się za bardziej rygorystycznym stanowiskiem.

czytaj więcej »

Kwestię czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców poruszających się po na terytorium całej Unii Europejskiej pojazdami lub zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 3,5 t oraz autobusami, regulują przepisy rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Przewoźnik wykonujący okazjonalnie przewozy osób za granicę musi od pierwszej usługi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Niemiecki parlament pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Chcą wprowadzić za to kary.

czytaj więcej »

Z definicji przepisów wynika, że nie powinno się wypłacać kierowcom ryczałtów za noclegi na prywatnych parkingach. Jednak kłóci się to z czasem trwania podróży służbowej, który obejmuje nie tylko podróż po drogach publicznych.

czytaj więcej »

Gdy przewoźnik wykonuje przewozy pasażerskie w innym państwie UE, tam rozlicza te usługi według ustalonych reguł danego kraju. Dlatego trzeba wcześniej zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca np. przez trzy miesiące nie jeździł ciężarówką, to wymóg udokumentowania jego aktywności i wyposażenia go w te dokumenty dotyczy tylko 28 poprzednich dni. Wystawiając zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, trzeba udokumentować każdy powód nieobecności osobno.

czytaj więcej »

Nie ma obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe. Następuje stopniowe zastępowanie tych pierwszych przez drugie w określonych sytuacjach.

czytaj więcej »

W skali roku pracownicy będą mieli do przepracowania 2016 godzin, czyli dokładnie tyle samo co w 2015 roku. Jednak będą mniejsze wahania w wymiarach w poszczególnych miesiącach, a maksymalnie na miesiąc popracujemy 176 godzin.

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno założyłem firmę, która będzie się zajmować przewozem osób i paczek do Anglii. Przewóz wykonuję sam bądź zlecam go koledze, który ma swoją działalność. Czy musimy posiadać badania lekarskie?

czytaj więcej »

W nowych pojazdach instaluje się wyłącznie urządzenia cyfrowe, a tachografy analogowe są wymieniane na cyfrowe w starszych samochodach, jeśli doszło do ich uszkodzenia lub awarii. Jeśli pojazd został zarejestrowany po raz pierwszy do 30 kwietnia 2006 r. (czyli przed 1 maja 2006 r.), powinien być wyposażony w tachograf analogowy. Jeżeli data pierwszej rejestracji jest późniejsza, w aucie trzeba zainstalować tachograf cyfrowy. W takiej sytuacji obowiązek wymiany tachografu analogowego na cyfrowy dotyczy wyłącznie pojazdów dopuszczonych po raz pierwszy do ruchu po 1 stycznia 1996 r., w przypadku: ·         pojazdów do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, ·         autobusów, czyli pojazdów o liczbie powyżej 9 miejsc, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton. Na skutek tych regulacji tachografy analogowe stopniowo będą znikać z rynku. Nie planuje się całkowitej wymiany tachografów analogowych na cyfrowe w jakimś określonym momencie czy też z precyzyjną datą. Oznacza to, że jeżeli w samochodzie jest zainstalowany tachograf analogowy i jest on sprawny, można go w dalszym ciągu używać.

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczymy przewozy na potrzeby własne. Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika budowlanego lub montera linii elektrycznych od czasu do czasu (raz w miesiącu lub raz na kilka miesięcy) przewozi materiały z bazy na budowę pojazdem o dmc powyżej 3,5 t (ma stosowne uprawnienia i badania). Przez pozostały czas wykonuje prace związane ze swoim stanowiskiem. Czy obowiązki związane z ewidencją czasu pracy, wystawianiem zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu itd. dotyczą również takiej osoby?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonujemy przewozy autobusami w komunikacji miejskiej. Na pracownika zgłosił się do nas kierowca, który, jak się okazało, był skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Czy taką osobę można zatrudnić jako kierowcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Moi kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe czasami długo czekają w kolejce na rozładunek lub ładunek. Czy jeśli skrócą przez to później odpoczynek, mogą w razie kontroli powołać się na odstępstwo od przepisów zawarte w art. 12 rozporządzenia nr 561/2006?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca nie dostarczył na czas wyników badań okresowych, więc nie mogę dopuścić go do wykonywania pracy. Czy ten okres wolno mi uznać za nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?

czytaj więcej »

Pytanie:  Wykonujemy usługi transportowe dla firmy sprzedającej artykuły biurowe. To przedsiębiorstwo wystawia na nas faktury za uszkodzony towar w czasie transportu lub ewentualne braki. Czy fakturę możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz odliczyć od niej VAT?      

czytaj więcej »

wiper-pixel