WYDANIE ONLINE

Z powodu coraz częstszych problemów ze znalezieniem i rekrutacją zawodowych kierowców przewoźnicy decydują się na zatrudnianie pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej, głównie obywateli Ukrainy, rzadziej także Białorusi. Problemy, jakie w związku z tym napotykają, wymagają wyjaśnienia i rozwiania wielu wątpliwości. Do tego służy poniższy tekst.

czytaj więcej »

Zasady wykorzystywania odpoczynków dziennych i tygodniowych są wyraźnie określone w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców. Kierowca musi ich przestrzegać, w innym przypadku zostanie bowiem surowo ukarany. Przedsiębiorca albo zarządzający transportem muszą też sprawdzić, gdzie kierowca może odebrać odpoczynek. Nie wszystkie kraje akceptują odpoczywanie w kabinie auta. Ponadto postój na parkingach nie zawsze jest bezpieczny. Więcej na ten temat w poniższym artykule.

czytaj więcej »

W Polsce sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne. Pierwszą instancją są wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast sądem wyższej instancji będzie Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy sprawują nadzór nad prawidłowym działaniem organów publicznych, a przede wszystkim nad wydawanymi przez nie decyzjami administracyjnymi. Skargę do sądu administracyjnego może złożyć także firma transportowa, która została ukarana niezgodnie z prawem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W tekście podpowiadamy, jak skutecznie złożyć skargę i uniknąć nałożonej kary.

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno założyłem firmę, będę wykonywać przewozy międzynarodowe. Jakie podatki i inne opłaty muszę ponieść, aby w 100% legalnie poruszać się po terytorium Niemiec i Anglii?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą budowlaną, w której kierowcy przewożą pojazdami o dmc powyżej  3,5 tony różne materiały budowlane. Jest to przewóz na potrzeby własne. Jak powinno się prawidłowo wystawić zaświadczenie dla takiego kierowcy? Czy zaświadczenie należy wystawić po zakończeniu każdego dnia pracy, czy tylko za te dni, gdy wykonywał inną pracę lub był na urlopie? Jakie dokładnie godziny trzeba wpisać? Przykładowo kierowca podczas jednego tygodnia: poniedziałek 11.01 − pracował od 7.00 do 16.00 (jeździł ciężarówką), wtorek 12.01 − pracował od 7.00 do 16.30 (jeździł ciężarówką), środa 13.01− pracował od 7.00 do 15.00 (wykonywał inną pracę), czwartek 14.01 – urlop, piątek 15.01 − pracował od 7.00 do 18.00 (jeździł ciężarówką), sobota 16.01 – wolne, niedziela 17.01 – wolne, poniedziałek 18.01 − rozpoczęcie pracy od godz. 7.00.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca zostawił kartę kierowcy na weekend w aucie. Czy trzeba wystawiać mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu za ten czas? A co w przypadku tachografu analogowego – czy wystarczy zaznaczyć to na odwrocie wykresówki? Czy jednak trzeba wystawić zaświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację w sprawie wypisu z licencji wspólnotowej. Czy można dokonać odpisu z licencji u notariusza? Czy jedyną formą jest uzyskanie wypisu z licencji od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i poniesienie kosztu 440 zł za jeden wypis? 

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego może nałożyć na zarządzającego transportem mandat karny maksymalnie w ciągu 180 dni. Po tym terminie natomiast ITD − skierować sprawę do sądu.

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik pożyczył od innego przedsiębiorcy pojazd do przewozu ADR, powinien go zgłosić do swojej licencji transportowej. Ponadto musi pamiętać o koniecznych dokumentach w trakcie transportu, a także opłacie elektronicznej, jeśli korzysta z płatnych odcinków dróg.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca korzysta z usług kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą, wysyłając ich do Niemiec, może ominąć przepisy MiLoG. Jednak aby tak się stało, musi spełnić wiele warunków, ponieważ polskie i niemieckie prawo różnie traktują jednoosobową firmę.

czytaj więcej »

W razie kontroli drogowej zostanie ukarany kierowca, który nie okaże wykresówek z ostatnich 28 dni. Przedsiębiorca może natomiast dostać karę podczas kontroli w siedzibie swojej firmy.

czytaj więcej »

Program do rozliczania czasu pracy kierowców automatycznie wygeneruje, w jakich dniach kierowca może odebrać godziny nadliczbowe. Za tę pracę kierowca ma prawo otrzymać także wolne.

czytaj więcej »

Nie ma znaczenia, czy firma stosuje podstawowy, czy równoważny system czasu pracy dla kierowców. Może im wypłacić ryczałt zamiast wynagrodzenia z dodatkiem za wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce za opóźnienie w stworzeniu krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego i brak połączenia między tym rejestrem a krajowymi rejestrami elektronicznymi innych unijnych państw.

czytaj więcej »

Najprawdopodobniej system zacznie działać dopiero za rok, czyli 1 stycznia 2017 r. Powodem jest złe przygotowanie nowych funkcjonalności.

czytaj więcej »

System opłat drogowych w Rosji „Płaton” działa już ponad miesiąc. Na razie jednak nie funkcjonuje tak, jak powinien. Zdarza się, że nalicza podwójną opłatę na tej samej trasie. Są też problemy z urządzeniami pokładowymi.

czytaj więcej »

Trwają prace nad wyczekiwaną przez przewoźników regulacją dotyczącą ryczałtów za nocleg. Nie będzie się należał kierowcy, jeśli kabina będzie odpowiednio wyposażona. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców będą dotyczyły m.in. także ewidencji czasu pracy oraz rozkładów pracy.

czytaj więcej »

Norwedzy zawęzili grupę kierowców, którzy powinni otrzymywać stawkę minimalną, będąc na terenie tego kraju. Wymóg dotyczy tylko kierowców wykonujących przewozy kabotażowe, a już nie − międzynarodowe.

czytaj więcej »

Z nowym rokiem ma wejść w życie ustawa, która pozbawia straże gminne (miejskie) prawa do korzystania z fotoradarów. Jednak część gmin nie zgadza się na to, więc postanowiła skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie tej ustawy za niezgodną z konstytucją.

czytaj więcej »

Użytkownicy systemu viaTOLL mogą korzystać z bezpłatnego narzędzia mobilnego. Dzięki temu mogą np. sprawdzać stan salda, doładować konto i wyszukiwać Miejsca Obsługi Klienta.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Na ich podstawie kierowca musi płacić za wydanie nowego prawa jazdy, również gdy musi je wymienić z powodu działań władzy publicznej.

czytaj więcej »

Niemcy chcą zaostrzyć regulacje dotyczące tymczasowych pracowników, czyli np. kierowców wykonujących transport do Niemiec lub kabotaż. Proponują, żeby praca delegowana trwała najwyżej 1,5 roku oraz żeby zrównać płacę do tej za pracę stałą po 9 miesiącach. Prawdopodobnie nie wszystkie przepisy projektu przejdą.

czytaj więcej »

Prawdopodobnie w 2016 roku przewoźników czekają duże zmiany w zakresie przepisów wspólnotowych dotyczących wykonywania transportu na terenie Unii Europejskiej. Jak na razie wiadomo, że będą dotyczyły płacy minimalnej i systemu opłat drogowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy transporcie odpadów. Reguluje kwestie przewozu odpadów, doboru środków transportu oraz oznakowania pojazdów.

czytaj więcej »

W planach jest utworzenie nowego rodzaju blokady alkoholowej montowanej w pojazdach. Nowe urządzenie będzie blokowało uruchomienie silnika, jeśli został wyłączony na ponad kwadrans. Ponadto test na obecność alkoholu może być wykonany w każdym momencie jazdy.

czytaj więcej »

Jeśli zarządzający transportem przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu popełnienia naruszenia, może uniknąć za to kary. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Wieluniu.

czytaj więcej »

Zarządzający transportem w spółce jawnej nie uniknie grzywny, mimo że za to samo naruszenie spółka, w której jest wspólnikiem, otrzymała karę administracyjną. W tym przypadku nie stosuje się zakazu podwójnego karania tego samego podmiotu za ten sam czyn różnymi karami. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.

czytaj więcej »

Jest propozycja, żeby Inspekcja Transportu Drogowego została włączona do nowego wydziału policji drogowej. Jak na razie ITD uruchomiła 20 systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Następne czekają na swoją kolej.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2015 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego.

czytaj więcej »

wiper-pixel