WYDANIE ONLINE

Praca zawodowego kierowcy wiąże się ze stałymi zagrożeniami dotyczącymi przede wszystkim ryzyka wypadku drogowego lub kolizji. Jednocześnie część kierowców wykonuje zadania związane z rozładunkiem lub załadunkiem pojazdu, jego obsługą codzienną czy drobnymi, bieżącymi naprawami, co również naraża ich na pewne ryzyko zawodowe. Kierowcy zatrudnieni przy przewozach osób są z kolei narażeni na dodatkowy stres z uwagi na zachowanie pasażerów. Do tego dochodzą inne uciążliwości związane np. z rodzajem wykonywanego przewozu lub stanem pojazdu. Wszystko to powoduje, że recepta na poprawę bhp konkretnego kierowcy musi być ściśle dostosowana do warunków jego pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt: Zatrudniłem kierowcę z Ukrainy. Okazuje się, że jego prawo jazdy nie zawiera potrzebnego kodu 95. Czy mogę więc wyposażyć go na drogę w świadectwo kierowcy i tam zaznaczyć tę potrzebną informację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt: Kierowca jedzie pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie ma legalizacji (kilka dni po terminie). Jaką karę może nałożyć Inspekcja Transportu Drogowego w przypadku kontroli? Czy karę mogą otrzymać zarówno kierowca, jak i zarządzający transportem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt: Zatrudniamy w firmie pracownika na umowę o pracę na stanowisku „pracownik budowlany”. Posiada prawo jazdy kategorii C, badania lekarskie kierowcy oraz orzeczenie psychologiczne. W okresie zimowym wykonujemy usługę „zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Do wykonywania tej usługi posiadamy pojazd specjalny. Czy pracownik z tymi uprawnieniami może brać udział w akcji zimowego utrzymania dróg za pomocą samochodu specjalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt: Firma mojego ojca ma ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej 16 t. Ja również prowadzę inną działalność gospodarczą, w której wykorzystuję własną wywrotkę o dopuszczalnej masie całkowitej 13 t, posługując się zaświadczeniem na wykonywanie przewozów na potrzeby własne. Czy mogę dopisać do posiadanego zaświadczenia pojazd mojego ojca i wykorzystywać go w swojej firmie do przewozu rzeczy na potrzeby własne?

czytaj więcej »

Gdy dojdzie do awarii tachografu cyfrowego, należy tak szybko, jak to możliwe, go naprawić. Przez ten czas kierowca musi ręcznie zaznaczać swoją aktywność na wydruku z urządzenia. Właściwa i szybka reakcja pozwoli uniknąć sankcji.

czytaj więcej »

Przywilej korzystania w nagłych przypadkach z urlopu na żądanie przysługuje kierowcy bez względu na liczbę pracodawców, u których wykonywał przewozy. Musi on tylko pamiętać, żeby zgłosić potrzebę takiego urlopu w odpowiednim czasie.

czytaj więcej »

Nawet jeśli pracownik rzadko jeździ ciężarówkami, jego ewidencja czasu pracy musi uwzględniać normy przewidziane dla kierowców.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca uniknie odpowiedzialności za naruszenia przepisów transportowych, tylko jeśli udowodni, że miał wpływu na ich powstanie lub wynikły z powodu niespodziewanych okoliczności. Co będzie się do nich zaliczało?

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego ostrzega firmy transportowe jeżdżące do Francji przed kontrolami przestrzegania tygodniowego odpoczynku przez kierowców. Za nieprzestrzeganie przepisów przedsiębiorcom grożą kary do 30.000 euro i rok więzienia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. w Warszawie działają tylko cztery, należące do Inspekcji Transportu Drogowego, fotoradary stacjonarne. Pozostałe, które są własnością miasta, wiszą na masztach pod czarną folią. ITD i władze miasta debatują, jak przekazać je Inspekcji, ponieważ teraz tylko ona ma prawo korzystać z tych urządzeń.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wymagania dotyczące ostrości wzroku dla kierowców są niższe. Za to wprowadzono ograniczenia dla tych osób, które chorują na bezdech nocny.

czytaj więcej »

Od początku 2016 roku Ministerstwo Finansów przywróciło możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. Słowacja wprowadziła elektroniczne winiety, które zastąpiły dotychczasowe, naklejane na przednią szybę samochodu. Dzięki temu kierowca nie musi już posiadać przy sobie dowodu zapłaty, a samą winietę może nabyć jeszcze przed wyruszeniem w trasę.

czytaj więcej »

Krążą dwie sprzeczne informacje na temat dalszych losów ITD. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie chce likwidować tej służby, a jedynie znacznie okroić jej działanie. Natomiast MSWiA twardo obstaje przy wcieleniu ITD do Policji.

czytaj więcej »

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce poprosiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o interwencję w sprawie wzmożonych kontroli kierowców korzystających z płatnych węgierskich dróg. Zdaniem ZMPD kierowcy są niesłusznie karani.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2016 r. więcej zapłacimy za podróż odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km). Zmiany dotyczą motocykli, samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych.

czytaj więcej »

Taki sposób na walkę z umowami śmieciowymi zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie pojawił się jeszcze projekt w tej sprawie, chociaż zmiany mają zostać wprowadzone w tym roku.

czytaj więcej »

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, żeby postępowanie mandatowe trwało dłużej. Dzięki temu kierowcy otrzymają mandat od razu od policji, a nie trafią przed sąd. Poza tym w radiowozach mają pojawić się terminale płatnicze.

czytaj więcej »

Jesteśmy coraz bliżej wdrożenia European Electronic Toll Service – EETS, czyli wspólnego z państwami UE systemu poboru opłat drogowych. Ceny za przejazdy po polskich drogach nie wzrosną z tego powodu. Nie zmieni się też sposób ich pobierania. Ponadto za kilka lat system pozwoli jeździć po wielu krajach z jednym urządzeniem pokładowym.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować, czy pracodawcy przestrzegają tej ustalonej stawki oraz czy prowadzą ewidencję liczby przepracowanych godzin. Jeśli okaże się, że nie, srogo ukarzą.

czytaj więcej »

Aby przedsiębiorca uniknął kary za wykroczenie kierowcy, musi niezwłocznie wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Ponadto powinien właściwie zaplanować jego pracę, a kierowca podpisać zobowiązanie dotyczące przestrzegania przepisów. Tak orzekł WSA w Gdańsku.

czytaj więcej »

W krajach UE kwestia poboru opłat drogowych wygląda różnie, więc zaplanowanie dłuższej trasy oraz zoptymalizowanie jej kosztów wymaga sporego wysiłku. W wielu państwach zniknęły drukowane winietki, a zastąpiły je elektroniczne e-winiety. W poszczególnych krajach wprowadzono różne systemy poboru opłat, oparte na innych technologiach i z reguły są wzajemnie niekompatybilne.

czytaj więcej »

W czerwcu 2016 roku do europejskich krajów regulujących płacę minimalną pracowników zza granicy ma dołączyć Holandia. Na razie nie wiadomo, czy będzie to dotyczyć kierowców wykonujących działalność na terenie Niderlandów, ale może się tak stać.

czytaj więcej »

Policja ma dokończyć postępowania mandatowe w sprawach wykroczeń ujawnionych przez fotoradary straży miejskiej. Tak zadecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

czytaj więcej »

Amerykańskie władze chcą, żeby kierowcy mierzyli swój czas pracy za pomocą tachografów. Stosowane dotąd limity czasu jazdy się nie zmienią.

czytaj więcej »

Kolejny wyrok w sprawie bocznych tablic kierunkowych nie pozostawia wątpliwości, że stanowią one wyposażenie techniczne autobusu, a ich brak skutkuje nałożeniem kary w wysokości 5.000 zł

czytaj więcej »

Bardzo często umowy transportowe zawierają zapisy o karach umownych. Spedytorzy lub klienci stosują te zapisy jako zabezpieczenie wykonania obowiązków, które powierzyli przewoźnikowi. Ponadto kara umowna umożliwia poszkodowanemu uzyskanie odszkodowania bez konieczności udowadniania wysokości szkody. Czy można uniknąć obowiązku zapłaty kary umownej lub ją zmniejszyć? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel