WYDANIE ONLINE

Od 15 grudnia 2015 r. dzięki protestom rosyjskich kierowców zmniejszyły się kary za wykonywanie przejazdów bez uiszczenia opłaty. Ponadto kara będzie nakładana tylko raz na dobę bez względu na liczbę mijanych bramownic.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. właściciele pojazdów bez ważnej policy OC zapłacą więcej niż obecnie. Za brak ubezpieczenia dłużej niż przez 14 dni grozi kara wynosząca nawet ponad 5.000 zł.

czytaj więcej »

Pozyskiwanie pojazdów do firmy transportowej w ramach leasingu to popularny sposób. Przed podpisaniem umowy warto jednak dowiedzieć się kilku istotnych informacji. To pozwoli uniknąć zbędnych kosztów.

czytaj więcej »

Tylko pracodawca może pozwolić, żeby pracownik nie wykonywał swoich obowiązków w okresie wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z takiego rozwiązania, zarówno w sytuacji gdy sam wypowiedział umowę o pracę, jak i wtedy gdy z inicjatywą rozstania wystąpił podwładny. Może zrobić to, udzielając pracownikowi urlopu lub zwalniając go ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Ostatnio musiałem zapłacić 1.500 euro za brak listu CMR podczas kontroli w Belgii. Zaczęło się od tego, że przyjąłem zlecenie od belgijskiej firmy na przewóz towaru z Niemiec do Belgii. Kierowca zadzwonił do mnie po załadunku, że dostał dokumenty, ale załadowca nie podpisał się na liście CMR. Dodatkowo na ich dokumentach widniała firma w Kolonii w Niemczech, a nie w Belgii. Zadzwoniłem do spedycji i powiedzieli, że towar ma jechać na adres ze zlecenia, a nie ten z dokumentów. Zapytałem, czy kierowca ma wrócić do załadowcy po inne dokumenty, ale powiedzieli, że nie. Podczas przewozu trafiła się kontrola, która nałożyła karę za brak listu przewozowego. Rozmawiając z kierowcą, myślałem, że ma przy sobie wydrukowany przez załadowcę list, ale widocznie miał coś innego, skoro dostał mandat. Kto jest winny w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób formalnie mogę obciążyć kierowcę za nieumyślną szkodę, którą mi wyrządził? Czy mogę wystawić mu za to fakturę, paragon lub notę obciążeniową? Czy musi być to zawarte w formie ugody z pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kary może nałożyć Inspekcja Transportu Drogowego za przeładowanie ciężarówki o np. 1 tonę lub 2 tony? Kto wtedy zapłaci za to karę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ponad 45-minutowe przerwy kierowcy w jeździe rozliczamy jako dyżur 100%, czy 50%? Czy można go zrekompensować i jak?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas ładowania towaru doszło do zabrudzenia pojazdu. Kto ma obowiązek usunąć te zanieczyszczenia?

czytaj więcej »

Warto w umowie przewozu zawrzeć także koszty, które mogą pokryć nieprzewidziane wydatki w trakcie przewozu, np. za utracony w związku z postojem samochodu zarobek lub dodatkowe koszty związane z tym postojem. Jednak ich zwrot będzie się należał, gdy postój wyniknie z winy nadawcy.

czytaj więcej »

Pojedyncze nieobecności kierowcy nie mają wpływu na wysokość ryczałtu za godziny nadliczbowe oraz za pracę w porze nocnej. Jeśli mimo nieobecności pełni on dyżur, przysługuje mu wynagrodzenie. Jeżeli jest nieobecny i nie pełni dyżuru – nie ma prawa do zapłaty.

czytaj więcej »

Kalibrację tachografu należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata. Za jej brak wysokie kary grożą zarówno przewoźnikowi, jak i zarządzającemu transportem. Dlatego dobrze zapisać w umowie z kierowcą, że zobowiązuje się go do pilnowania tego terminu.

czytaj więcej »

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dołączoną przyczepą nie musi być wyposażony w tachograf, pod warunkiem że taki zespół pojazdów jest używany do niehandlowego przewozu rzeczy, a dmc zespołu pojazdów nie przekracza 7,5 t.

czytaj więcej »

Za załadunek towaru odpowiada nadawca lub załadowca, nie oznacza to jednak, że w razie nieprawidłowości to on zostanie ukarany. Dlatego dobrze, żeby kierowca sprawdził, czy wszystkie niezbędne czynności zostały przy tym wykonane. W razie nieprawidłowości to on i przewoźnik jako pierwsi poniosą odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Jak się okazuje, wydatek na system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle szybko się zwraca. W niecały miesiąc kamery zarejestrowały ponad 10 tysięcy przejazdów na czerwonym świetle.

czytaj więcej »

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że brytyjskie służby kontrolne mogą skonfiskować auta, jeśli przewoźnik kilkukrotnie złamie przepisy dotyczące kabotażu.

czytaj więcej »

W Austrii na nowo zaczął obowiązywać sektoralny zakaz jazdy. Ponadto trzeba tam używać odpowiednich łańcuchów śnieżnych oraz zapoznać się z obowiązującym zakazem ruchu.

czytaj więcej »

Nowa broń ITD, czyli odcinkowy pomiar prędkości, już wystartował. Najpierw uruchomiono cztery z 29 odcinków, ale końca roku ruszył cały system. Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie więc niebawem wysyłał wezwania.

czytaj więcej »

Pasażer, który decyduje się na jazdę z pijanym kierowcą, ryzykuje, że w razie wypadku będzie mógł liczyć tylko na niewielką część odszkodowania. Sąd może uznać nawet, że żadne odszkodowanie się nie należy, gdyż wypłacenie go osobie, która w 100% przyczyniła się do powstania wypadku, naruszałoby zasady współżycia społecznego.

czytaj więcej »

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi zatrudniania na czas określony, które zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r., pojawił się nowy wzór umowy o pracę.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące okresu próbnego oraz kursu reedukacyjnego dla kierowców wejdą w życie za rok, a nie w 2016 roku. Powodem jest opóźnienie w uruchomieniu systemu CEPiK 2.0.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca posiadający zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne przekształci firmę, nie może ona już legitymować się tym dokumentem. Należy wtedy uzyskać nowe, własne zaświadczenie. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Według informacji zdobytych przez ZMPD francuskie przepisy ustanawiające płacę minimalną dla kierowców wejdą w życie później, niż zapowiadano.

czytaj więcej »

wiper-pixel