WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pyt.: Jak powinienem ewidencjonować w karcie nieobecności kierowcy czas, który w tachografie zaznaczył jako odpoczynek (np. przerwa po 4,5 godziny jazdy), a z harmonogramu czasu pracy wynika, że był wtedy w pracy? Kierowca pracuje od 7.00 do 15.00, z czego od 7.30 do 12.00 oraz od 13.30 do 15.00 miał zaznaczoną na karcie kierowcy jazdę, a w pozostałych okresach (od 0.00 do 7.30, od 12.00 do 13.30 i od 15.00 do 24.00) zaznaczony odpoczynek. Czy w tej sytuacji w ewidencji powinienem godziny do 7.00 i od 15.00 zakwalifikować jako odpoczynek dobowy, a od 7.00 do 7.30 i od 12.00 do 13.30 jako przerwa? Czy raczej (pamiętając o 15 min przerwie w pracy) czas od 12.00 do 12.15 zaznaczyć jako przerwa, a od 7.00 do 7.30 i od 12.15 do 13.30 jako inne prace?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt.: Pracuję w firmie budowlanej i prowadzę przewozy na potrzeby własne. Zatrudniłem kierowcę 23 marca 2016 r. W jego świadectwie pracy mam informację, że do 22 marca był zatrudniony w firmie transportowej. Kierowca musi mieć przy sobie dokumenty zaświadczające jego czas pracy 28 dni wstecz. Jakie to powinny być dokumenty w przypadku zatrudnienia nowego kierowcy? Do tej pory zatrudniałem kierowców ze statusem bezrobotnych lub pracujących na stanowiskach innych niż kierowca. Pisali oświadczenie o nieprowadzeniu pojazdów objętych rozporządzeniem nr 561/2006 i na tej podstawie wystawiałem zaświadczenie, zaznaczając kwadracik „wykonywał pracę inną”. Czy tak jest poprawnie?

czytaj więcej »

W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje często wymuszają organizację dodatkowego przewozu lub szukanie zastępstwa. Jednak nie zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji.

czytaj więcej »

Stawka minimalna w Niemczech dotyczy wszystkich kierowców bez względu na masę dopuszczalną samochodu i czas przejazdu na terenie Niemiec. Wyjątek dotyczy jedynie tranzytu.

czytaj więcej »

Gdy dana osoba jest w umiarkowanym stopniu niepełnosprawna, może być kierowcą, jeśli pracodawca przystosuje stanowisko pracy do jej potrzeb.

czytaj więcej »

Jeśli podczas przewozu zdarzy się nieprzewidziana sytuacja, kierowca powinien udokumentować to za pomocą wydruku z tachografu, na którym musi dokładnie opisać zaistniałe okoliczności. Warto też zabezpieczyć się na wypadek zgubienia wydruku.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca stosował wykazy resortowe, może potwierdzić świadczenie pracy w warunkach szczególnych w świadectwie pracy albo świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Jeśli nie stosował wykazów resortowych, wtedy świadczenie pracy w warunkach szczególnych musi wykazać w świadectwie pracy.

czytaj więcej »

Weszła w życie druga część rozporządzenia nr 165/2014. Zakłada wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów oraz zdalnej kontroli naruszeń przez służby kontrolne.

czytaj więcej »

Informacje o kierowcach będzie gromadzić sieć RESPER oraz zdefiniowano inaczej zamieszkanie na terenie Polski. Takie niewielkie zmiany wprowadziła nowelizacja prawa, ale dzięki temu unikniemy kar za niedostosowanie naszych przepisów do unijnych.

czytaj więcej »

Polska i Rosja w końcu porozumiały się w sprawie przewozów towarów. To tymczasowy kompromis, który zakłada, że polscy i rosyjscy przewoźnicy dostaną po 20 tysięcy zezwoleń ważnych jedynie do 15 kwietnia 2016 r. W tym czasie mają zostać wypracowane trwałe warunki wzajemnej współpracy.

czytaj więcej »

Starosta nie powinien wydawać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, jeżeli naruszenie to zostało stwierdzone przy użyciu fotoradaru ITD. 

czytaj więcej »

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko, zgodnie z którym inspektorzy pracy nie będą uprzedzali pracodawców o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Zaczął obowiązywać pakiet rozwiązań mających na celu ograniczenie tzw. śmieciowych umów o pracę. Pracodawcom wprowadzono ograniczenia dotyczące czasu zatrudnienia i liczby umów o pracę na czas określony.

czytaj więcej »

Rumunia wprowadziła zintegrowany system bazy danych dłużników wobec Skarbu Państwa. Dotyczy to także kierowców, którzy nie zapłacili mandatu.

czytaj więcej »

Od 5 marca 2016 r. na Białorusi zmieniły się przepisy dotyczące przewozu towarów. Zmiany dotyczą dokumentów potrzebnych podczas przewozu oraz sankcji za nieopłacenie mandatu.

czytaj więcej »

Belgia od 1 kwietnia 2016 r. wprowadzi podatek drogowy ViaPass. Będzie to satelitarny, oparty na przebiegu w kilometrach system opłat drogowych.

czytaj więcej »

Transakcja między firmami opłacona gotówką, a nie z konta bankowego, uniemożliwi zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców − zarówno osób prawnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych.

czytaj więcej »

Od lipca 2016 roku kontrolerzy będą domagać się od przedsiębiorców jednolitego pliku kontrolnego. Dla większości firm oznacza to, że będą musiały zmienić dotychczasowy system finansowo-księgowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel