WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pyt.: Mam ciężarówki o dmc powyżej 3,5 t zarejestrowane w Polsce. Jakie warunki muszę spełnić, żeby wykonywać transport kabotażowy na terenie Niemiec? Czy potrzebuję tylko ubezpieczenia, czy również wymagane są pozwolenia? W jaki sposób je zdobyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt: Jestem kierownikiem w dziale przewozów pasażerskich. Zajmuję się organizacją przewozów. Posiadam również certyfikat kompetencji zawodowych, który nie jest wykorzystywany w tej firmie. W obowiązującym regulaminie przedsiębiorstwa widnieje zapis o zakazie konkurencji pracowników dla innych podmiotów. Czy w związku z tym mogę zarządzać inną firmą przewozu osób (np. przewozy okazjonalne pojazdami do 9 miejsc), nie będąc posądzony o złamanie zakazu konkurencji? Czy zarządzanie taką firmą poza obszarem działalności przedsiębiorstwa, w którym pracuję, nadal wiąże mnie zakazem konkurencji? Czy zakaz konkurencji dotyczy również pracy dla przedsiębiorstw, których główną działalnością jest przewóz rzeczy? Częściowo zakres obowiązków pokrywa się z zakresem odpowiedzialności zarządzającego transportem. Czy w moim przypadku będzie miało to znaczenie, skoro nie jestem w obecnej firmie zarządzającym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pyt.: Kierowcy prowadzą pojazd w załodze. Jeśli obaj przejadą po 9 godzin (w danym tygodniu nie było jeszcze jazdy wynoszącej 20 godzin), to czy kierowca, który miał gotowość, może od razu wsiąść za kierownicę, aby prowadzić jeszcze przez godzinę? Czy kierowcy muszą wykonać 45 minut pauzy? Chodzi o awaryjną sytuację, taką jak wypadek na autostradzie, który spowodował opóźnienie w dostawie towaru.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca nie wypłaca kierowcy wykonującemu przewozy do Niemiec wynagrodzenia określonego w MiloG, może otrzymać nawet 500.000 euro kary. Służby celne wnikliwie sprawdzają, czy przewoźnik przestrzega przepisów.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że zleceniodawca będzie kazał przewoźnikowi pokryć koszty utylizacji zepsutego towaru. Jednak nie jest to uzasadnione prawnie i przewoźnik ma prawo odmówić.

czytaj więcej »

Kierowca, który w trakcie wykonywania pracy ulegnie wypadkowi, musi zgłosić to niezwłocznie przewoźnikowi. Może otrzymać odszkodowanie pieniężne w związku z wypadkiem przy pracy z ubezpieczenia społecznego oraz od pracodawcy.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2016 r. opłata za przejazd dla samochodów ciężarowych o dmc ponad 12 ton pozostaje na poprzednim poziomie, czyli 1,5293 rubla. Ta stawka będzie obowiązywała do momentu wydania specjalnej decyzji.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że regulacje unijne nie nakazują ani nie zakazują wypłacania kierowcom ryczałtu, jeżeli korzystają z noclegu w kabinie auta.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące wypłacanie kierowcom ryczałtów za nocleg lada moment będzie badał Trybunał Konstytucyjny. Jeśli obecnie toczy się sprawa w sądzie przeciwko przewoźnikowi w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, może on poprosić o zawieszenie sprawy do czasu wydania wyroku przez TK.

czytaj więcej »

Jeśli w okresie między 1 a 14 kwietnia 2006 r. kierowca zapłacił 500 zł za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji auta na terytorium RP, ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranej kwoty w wysokości 425 zł.

czytaj więcej »

Mandaty za niektóre wykroczenia miały zdrożeć, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznało, że nie będzie podwyżek.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiesiło prace nad projektem nowelizacji ustaw o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym. Nowe przepisy miały uregulować kwestie związane z wypłacaniem ryczałtów dla kierowców spędzających nocleg w kabinach ciężarówek.

czytaj więcej »

Od 31 marca 2016 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń i kwalifikacji kierowców. Więcej osób może przystąpić do testu kwalifikacyjnego. A ci, którzy go nie zdadzą, mogą przystąpić do niego gdzie indziej.

czytaj więcej »

W Kodeksie ruchu drogowego nie ma przepisu, który wprost zabrania ostrzegania o kontroli drogowej. Nie oznacza to jednak, że za użycie długich świateł do takiego celu kierowca uniknie mandatu.

czytaj więcej »

Komisja Europejska wezwała Polskę, aby zezwoliła ciężarówkom o dmc do 40 ton swobodnie się przemieszczać po kraju.

czytaj więcej »

Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma zamiaru płacić za dostosowanie gminnych fotoradarów do systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Zawinięte w folię urządzenia na razie zostaną przy drogach wielu miast i gmin.

czytaj więcej »

Szykuje się nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów osób oraz wypisów z tych zezwoleń. Przewiduje, że nie będzie trzeba dołączać cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie tych przewozów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy metropolitalne oraz powiatowo-gminne wreszcie doczekają się dokumentów potrzebnych do ich wykonywania. Nowe blankiety będą dotyczyły także pozostałych rodzajów przewozów osób, ale dopiero gdy stare stracą ważność.

czytaj więcej »

Kierowca nie powinien ponosić kary, jeżeli do naruszenia przepisów został sprowokowany działaniem policji.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy wydał kolejne korzystne dla przewoźników wyroki dotyczące ryczałtów. W ocenie SN wypłacanie kierowcom zryczałtowanych ekwiwalentów zamiast stawek wynikających z rozporządzenia o podróżach służbowych jest prawidłowe.

czytaj więcej »

Polsko–białoruska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustaliła w połowie marca, że Polacy nie będą musieli ubiegać się o płatne zezwolenia na przewozy na Białoruś.

czytaj więcej »

wiper-pixel