WYDANIE ONLINE

Sporym problemem branży transportowej jest znacznie dłuższy w porównaniu do innych gałęzi usług okres oczekiwania na płatności za wykonane usługi. Przeciętnymi terminami płatności są okresy 30-dniowe, ale także 60- czy nawet 90-dniowe. Rzadko się zdarza, aby płatności wpływały w terminie. Często są znacznie przeterminowane. Tymczasem wszelkie zobowiązania finansowe przewoźników nie mogą długo czekać. A są spore – koszty eksploatacji taboru, ubezpieczenia, kredyty, leasingi, pensje pracowników, pozwolenia, winiety i opłaty drogowe, podatki i wreszcie paliwo. Powoduje to stopniową utratę płynności finansowej przez przewoźnika, popadnięcie w długi, a w dalszej perspektywie może spowodować w wariancie optymistycznym – konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, a w pesymistycznym – ogłoszenie upadłości firmy.

czytaj więcej »

Przewoźnik wykonujący przewozy osób lub towarów powinien przygotować regulamin świadczenia usług, który znacznie przyspieszy i uprości procedurę podpisywania umowy z kontrahentem. Jeśli klient zaakceptuje regulamin, będzie on stanowił treść zawartej umowy. Posiadanie takiego regulaminu ma wiele zalet. W artykule podpowiadamy m.in., co regulamin powinien zawierać, a czego nie wolno w nim umieszczać.

czytaj więcej »

Zachowanie prawidłowych parametrów geometrii układu jezdnego w ciężarówkach i zestawach pojazdów wymaga regularnych i częstych kontroli. Podczas eksploatacji giną ich prawidłowe wartości, natomiast wzrastają koszty zużywanego paliwa i opon. Ponadto zmęczony stałym korygowaniem kierunku jazdy kierowca oraz niestabilny pojazd stwarzają też zagrożenie. Kontrola geometrii to zaledwie 20-minutowe badanie, które daje wiedzę pozwalającą wozić towar taniej i bezpieczniej.

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonujemy krajowy i międzynarodowy przewóz rzeczy. Mamy własną flotę pojazdów, wszelkie uprawnienia, a kierowcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zdarza się jednak, że czasem potrzebujemy skorzystać z pojazdów innej firmy transportowej. Jakie dokumenty są wymagane dla kierowcy, aby nie miał problemów podczas kontroli zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE? Jak należy dokumentować takie sytuacje podczas kontroli w obydwu przedsiębiorstwach pod kątem kadrowym i finansowo-księgowym? 

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje przewozy na potrzeby własne samochodami o dmc powyżej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 7,5 tony. Pojazdy są wyposażone wyłącznie w zasilanie gazowe CNG i tachografy cyfrowe. Czy w związku z tym może mieć tu zastosowanie wyłączenie spod przepisów zawarte w art. 13 rozporządzenia nr 561/2006?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca rozpoczyna pracę o godzinie 04.30, przywozi autobusem pracowników do firmy o godzinie 6.00 (przewóz osób na potrzeby własne). Następnie pracuje w biurze do godziny 16.00, a potem jako kierowca odwozi pracowników do domu, kończy więc pracę o godz. 17.30. Czy w ten sposób nie narusza czasu pracy jako kierowca?

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nagminnie źle wypełnia wykresówki, może skończyć się to wysoką karą zarówno dla niego, jak i dla przedsiębiorcy. Aby nie ponosić winy za pomyłki kierowcy, trzeba udowodnić, że zrobiło się wszystko, by nie dopuścić do naruszenia.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik chce zatrudnić kierowcę, który na co dzień jest pracownikiem innej firmy, może posłużyć się zaświadczeniem o nieprowadzeniu pojazd wystawionym przez pracodawcę kierowcy. Nie musi sam wystawiać tego dokumentu.

czytaj więcej »

Nie ma przeciwwskazań, aby firma legitymująca się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją, pożyczyła swoją ciężarówkę przedsiębiorcy, który przewozi towary na potrzeby własne. Ważne tylko, żeby sporządzić dokument użyczenia pojazdu.

czytaj więcej »

Francuskie służby kontrolne coraz częściej nakładają kary za brak 45-minutowej przerwy podczas jazdy w podwójnej obsadzie. Francja nie wprowadziła żadnych nowych przepisów dotyczących tego zagadnienia, więc nie wiadomo, skąd wzrost mandatów.

czytaj więcej »

Od 1 maja 2016 r. obowiązuje unijny kodeks celny. Dla właścicieli firm transportowych oznacza to przede wszystkim zmiany dotyczące przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Na czym dokładnie polegają?

czytaj więcej »

Jeżeli wezwanie do przyjęcia mandatu lub wskazania sprawcy wykroczenia wysłane kierowcy przez straż miejską okazało się nieskuteczne, wówczas policja wyśle je ponownie. Jeśli i tym razem wezwanie pozostanie bez skutku, policja może podjąć niestandardowe kroki, aby zmotywować kierowcę do zapłacenia mandatu.

czytaj więcej »

Kierowca, który otrzymał mandat na podstawie pomiaru prędkości radaru Iskra-1, może go nie przyjąć. Dopiero w sądzie dowie się, czy ta kara jest zgodna z prawem. Taki wniosek wynika z odpowiedzi ministerstwa sprawiedliwości na interpelację posłów.

czytaj więcej »

Od 15 kwietnia 2016 r. nie można już wykupywać opłaty drogowej w systemie Platon na podstawie jednorazowej karty przejazdu. Rosjanie zlikwidowali uproszczoną procedurę zakupu opłaty bez rejestracji.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. kierowcy, którzy na Litwie przekroczą prędkość lub przejadą na czerwonym świetle, zapłacą wyższe mandaty.

czytaj więcej »

Od 5 kwietnia 2016 r. Węgrzy uruchomili rozbudowany system VÉDA zaawansowanych wideo- i fotoradarów. Urządzenia rejestrują różne rodzaje wykroczeń.

czytaj więcej »

Dzięki porozumieniu w sprawie zezwoleń na przewozy towarowe między Polską a Rosją do końca tego roku Polacy mają do wykorzystania 170 tysięcy zezwoleń na przewozy, w tym 30 tysięcy na przewozy z i do krajów trzecich.

czytaj więcej »

Od 2017 roku będą nowe formy zezwoleń na wykonywanie przewozów przez zagranicznych przewoźników na terenie Federacji Rosyjskiej. Ponadto zmieni się sposób wypełniania tych dokumentów.

czytaj więcej »

Obecnie Komisja Europejska pracuje nad pakietem mobilności, który nie jest korzystny dla polskich przewoźników. Zmiany mają ograniczyć nadużycia w obszarze delegowania pracowników i zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy będą musieli płacić osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych 12,60 zł na godzinę.

czytaj więcej »

Polscy kierowcy jadący do Francji będą musieli mieć zapewnione 9,61 euro za godzinę. Ponadto przewoźnik będzie miał obowiązek zweryfikować, do której klasy pracowników zakwalifikować kierowcę, żeby wypłacić mu dodatek.

czytaj więcej »

Policjant może wpisać punkty karne do ewidencji niezależnie od tego, czy wcześniej wpisał je na mandacie karnym, czy nie. Tak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej »

Wniosek kierowcy do rzecznika praw obywatelskich o kasację wyroku zakazującego prowadzenia pojazdów nie może być podstawą do zawieszenia postępowania w sprawie skierowania tego kierowcy na badania psychologiczne. Tak orzekł WSA w Kielcach.

czytaj więcej »

Austriackie kraje związkowe chcą wprowadzić opłaty, które miałyby dotyczyć ciężarówek o dmc powyżej 3,5 t oraz objąć 34.000 km dróg krajów związkowych i 88.000 km dróg gminnych.

czytaj więcej »

Straż miejska będzie mogła odholować samochód nie tylko z ulicy, lecz także z pasa drogowego − np. z zatoki autobusowej, parkingu, pobocza. Nad zmianą przepisów w tym zakresie pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

czytaj więcej »

Opłatą elektroniczną ma zostać objętych kolejnych 148 km dróg. Najprawdopodobniej ma to się stać jesienią 2016 roku. Dobra wiadomość jest taka, że wysokość stawek opłat się nie zmieni.

czytaj więcej »

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w którym znajdą się również osoby niezdolne do prowadzenia działalności transportowej. Rejestr będzie połączony z innymi w pozostałych krajach UE.

czytaj więcej »

wiper-pixel