WYDANIE ONLINE

Francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza opublikowało na stronie internetowej podstawowe informacje dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzonych przez Loi Macron oraz dekret nr 2016-418. Mimo tego, że nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r., nadal jest wiele niewiadomych. Sprawdź, w co wyposażyć kierowcę oraz jak obliczyć jego wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Najczęściej podczas kontroli funkcjonariusze wykrywają naruszenia dotyczące czasu pracy kierowców. Za dopuszczenie do tych wkroczeń odpowiada także zarządzający transportem i ponosi z tego tytułu sankcje, czasem bardzo dotkliwe. Ponadto zarządzający transportem ma obowiązek wyposażyć kierowcę w wiele wymaganych dokumentów. Jeśli tego nie zrobi albo źle je wypełni, również naraża się na mandat. Na co należy szczególnie uważać? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Aby prowadzić swoją firmę z sukcesem, należy w odpowiedni sposób balansować swoim przychodem oraz wydatkami. Jednym z instrumentów, którymi można się posłużyć, są koszty uzyskania przychodów. Jak należy z nich korzystać w branży transportowej?

czytaj więcej »

Kierowców, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, obejmują dwie pory nocne. Obie można dostosować do specyfiki pracy firmy. Inspektorzy ITD nie ukarzą pracodawcy za naruszenia przepisów regulujących pracę w porze nocnej, ten aspekt interesuje tylko inspektorów pracy. Czy będzie tak samo w przypadku zagranicznych służb kontrolnych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i chce wykonywać przewozy rzeczy na użytek własnej firmy, nie musi posiadać dodatkowo zaświadczenia na wykonywanie takich przewozów. A czy musi przestrzegać wszystkich wymagań, jakie stawia ustawa, aby dany przewóz był traktowany jako przewóz na potrzeby własne?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z transportem i chce rozszerzyć ją o usługowe kierowanie autobusem, musi spełnić określone wymagania. Powinien pamiętać także o odpowiednim wpisie w PKD.

czytaj więcej »

Gmina, która utworzy linię komunikacyjną (niezależnie od jej długości) w publicznym transporcie zbiorowym, ale nie przygotuje planu transportowego, nie będzie mogła uzyskać pieniędzy na przekazywanie operatorowi utraconych przychodów za ulgowe przejazdy.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozwozimy ze swojej hurtowni towar do sklepów. Kierowcy nie tylko jeżdżą, ale też wyładowują towar w sklepach klientów. Gdy zatrudniamy nowych kierowców, przyuczamy ich do pracy, wysyłając ich w trasę z doświadczonym kierowcą. Nowy pracownik również może wtedy prowadzić pojazd i wyładowywać towar. Czy podczas takiego przyuczania powinien używać karty kierowcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektorzy transportu drogowego podczas kontroli na drodze zarzucili mi dopuszczenie do wykonywania przewozu kierowcy bez karty kierowcy. Moim zdaniem ukarali mnie niesłusznie. Chcę od tej decyzji odwołać się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jak powinienem zrobić to poprawnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Odbieramy odpady z gospodarstw domowych oraz przemysłowe. Używamy do tego śmieciarek, hakowców oraz samochodów dostawczych. Czy kierowcy tych pojazdów muszą jeździć z włączonym tachografem? Czy czasu pracy muszą przestrzegać kierowcy: • hakowców, którymi odbierane są odpady przemysłowe, oraz • którzy wyjeżdżają w trasę i wiozą raz odpady komunalne, a raz przemysłowe? Czy wtedy muszą rejestrować pełny czas pracy zgodnie z art. 5–9 rozporządzenia nr 561/2006, stosując również pełną dokumentację 28 dni do tyłu?

czytaj więcej »

Polski rząd doszedł do porozumienia z Francuzami. Przewoźnicy nie będą karani, jeśli w zaświadczeniu o delegowaniu kierowcy do pracy we Francji nie wpiszą numeru z elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego, gdyż rejestr nadal nie powstał.

czytaj więcej »

W połowie czerwca Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Francji w sprawie przepisów dotyczących płacy minimalnej. Francuskie władze mają dwa miesiące na odpowiedź. Takie samo postępowanie toczy się obecnie przeciwko Niemcom.

czytaj więcej »

Władze francuskie wydały oficjalne stanowisko zalecające odstąpienie od nakładania mandatów za to naruszenie i stosowanie się do wytycznych KE. W stanowisku tym wskazano również, że ukarani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o zwrot opłaconych mandatów.

czytaj więcej »

W okresie letnim pojawi się jak zawsze wiele utrudnień na drogach. Drogowcy zajmą się budową pewnych odcinków dróg.

czytaj więcej »

Na jesieni czeka nas kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL. Następne odcinki dróg przywitają nas bramkami i koniecznością zapłaty za przejazd.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami przepisów o urządzeniach rejestrujących przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Będą instalowane na różnej długości drogach. Co jeszcze okaże się ważne?

czytaj więcej »

Zdaniem Komisji Europejskiej Dania i Finlandia nie prawidłowo wdrożyły przepisy o kabotażu zawarte w rozporządzeniu nr 11072/2009. Zgodnie z nim wolno wykonać maksymalnie trzy kabotaże w ciągu siedmiu dni na terenie państwa, w którym nastąpił rozładunek. Poza tym kabotaż może obejmować kilka punktów załadunku i rozładunku. Co ustanowiły w tej sprawie oba te państwa?

czytaj więcej »

Poświadczona notarialnie kopia prawa jazdy ma taką samą moc prawną jak oryginał. Jednak zdaniem policji, jeśli kierowca podczas kontroli posłuży się taką kopią, nie uchroni się przed mandatem za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania. Co więcej, wówczas kierowca może również stracić prawo jazdy.

czytaj więcej »

Rząd zaproponował, żeby osoby zatrudnione na bazie umowy o pracę zarabiały minimalnie 2.000 zł brutto. To o 150 zł więcej w porównaniu do obecnej pensji minimalnej.

czytaj więcej »

Ministerstwo infrastruktury pracuje nad zmianami przepisów dotyczących używania tachografów. Głównym celem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego nr 165/2014. Zmiany na szczęście nie uderzą po kieszeni przedsiębiorców transportowych.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów czeka już tylko na podpis ministra środowiska. Przede wszystkim ureguluje ono wreszcie zasady przewożenia odpadów. Co konkretnie zmieni się dla przewoźników?

czytaj więcej »

W czerwcu 2016 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór między przewoźnikiem a jedną z największych firm leasingowych. Dotyczył on zapłaty kary umownej za brak zwrotu ciągnika siodłowego po wypowiedzeniu umowy przez firmę leasingową. Jaki wpływ na rynek transportowy będzie miało rozstrzygnięcie SN?

czytaj więcej »

Skoro sąd karny orzekł wobec kierowcy o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów z wyłączeniem uprawnień kategorii B, to tym samym kierowcy należy zwrócić prawo jazdy w zakresie tej kategorii. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

czytaj więcej »

wiper-pixel