WYDANIE ONLINE

Nadgodziny kierowców to dla wielu przewoźników duży problem. Stopień komplikacji przepisów o czasie pracy powoduje, że pracodawcy samodzielnie rozliczający pracę kierowców często nie potrafią rozstrzygnąć, kiedy dochodzi do przekroczenia norm czasu pracy. Problemem jest również brak bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem pracy. Większość pracodawców dowiaduje się o przekroczeniu norm dopiero po fakcie, kiedy analizują dane z tachografu lub kart drogowych. Kłopot w tym, że nadgodziny kierowców są limitowane w skali tygodnia, okresu rozliczeniowego i roku, a naruszenia tych ograniczeń, podobnie jak nieprawidłowości w rekompensacie przekroczeń, bardzo interesują PIP. Nawet przy braku dokumentacji czasu pracy kierowca może dochodzić wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny przed sądem. To oraz 3-letni termin przedawnienia roszczeń finansowych pracowników powodują, że jedynie prawidłowe i terminowe regulowanie roszczeń kierowców wynikających z przepracowanych nadgodzin gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo.

czytaj więcej »

W trakcie wykonywania przewozu zdarzają się sytuacje, w których ładunek ulegnie uszkodzeniu lub przewoźnik go utraci. Jak wówczas kształtuje się jego odpowiedzialność za transportowany przez niego ładunek? Czy zawsze jest winny niefortunnym zdarzeniom?

czytaj więcej »

Klienci zanim zdecydują się złożyć zlecenie przewozu towaru, zazwyczaj weryfikują rzetelność firmy transportowej na podstawie informacji wyszukanych na giełdach transportowych lub tematycznych forach. Jeśli widzą negatywne opinie, powierzają zlecenie innemu przedsiębiorcy. Jeżeli te informacje są prawdziwe, przewoźnik może jedynie się poprawić, żeby nie tracić klientów. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy zamieszczone tam informacje są fałszywe. Czy przewoźnik może w jakiś sposób się przed tym bronić?

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca podczas podróży chce organizować noclegi we własnym zakresie z wykorzystaniem pieniędzy przyznanych przez przewoźnika i wykorzystywać dzienne odpoczynki w pojeździe, powinien wręczyć takie oświadczenie przewoźnikowi. Gdzie należy je przechowywać?

czytaj więcej »

Jeśli kierowca przywiózł towar pod ustalony adres, a na miejscu nie ma osoby uprawnionej do odbioru przesyłki lub rozładowania pojazdu, czas oczekiwania kierowcy może wynosić nawet do kilku dni. Z tego tytułu warto domagać się rekompensaty. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy skupować odpady w Polsce i wywozić (sprzedawać) je za granicę. Jakie warunki w tej sytuacji musi spełnić firma i jak wygląda procedura wywozu odpadów za granicę?

czytaj więcej »

Podczas audytu bhp inspektor pracy zwraca uwagę na wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Zainteresuje go również stan techniczny i sprawność oraz wyposażenie wykorzystywanych maszyn i urządzeń w niezbędne osłony, zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi. W przypadku maszyn podlegających dozorowi technicznemu ważne będą aktualne decyzje UDT pozwalające na ich eksploatację. Co jeszcze sprawdzi inspektor pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy stan licznika samochodu o dmc powyżej 3,5 t zawsze powinien zgadzać się ze wskazaniami tachografu cyfrowego? Z czego mogą wnikać ewentualne rozbieżności i jak na te różnice zapatrują się służby kontrolne?

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie musi tworzyć regulaminu wynagradzania, jednak może to zrobić. Tym bardziej że może okazać się to dla niego opłacalne. Co warto zawrzeć w tym dokumencie?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca przed wyjazdem z bazy przedsiębiorstwa dowiedział się, że jego karta cyfrowa została uszkodzona, zgubiona lub skradziona. Czy wtedy ma prawo wyjechać w trasę i skorzystać z wyjątku od przepisów, dokumentując swoje aktywności wydrukami? Czy jednak ten wyjątek odnosi się wyłącznie do kierowców już przebywających w trasie?

czytaj więcej »

Emocje wywołane wejściem w życie Loi Macron nie zdążyły jeszcze na dobre opaść, a Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych realizowanych na terenie Włoch.

czytaj więcej »

Komisja Europejska odrzuciła sprzeciw 11 krajów w sprawie zmian dyrektywy nr 96/71 o pracownikach delegowanych. Tak zwaną żółtą kartkę wobec propozycji KE zgłosiły parlamenty: Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji.

czytaj więcej »

Na początku lipca w mediach pojawiła się informacja, że Węgry idąc w ślad za Włochami, Francją i Niemcami, ustanowiły u siebie minimalną stawkę godzinową dla pracowników delegowanych do pracy w ich kraju. Wszystko za sprawą wejścia w życie ustawy nr LXXIX z 2016 r. Jednak informacje te nie są groźne dla polskich przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń, które zapowiadaliśmy wcześniej, weszły w życie. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy na obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h lub więcej, nie pokazują prawa jazdy i dzięki temu nie tracą dokumentu na trzy miesiące. Potwierdziło to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Jednak po wakacjach Sejm ma zlikwidować tę lukę w przepisach.

czytaj więcej »

Do walki z wykroczeniami drogowymi Francuzi wykorzystują system dosyć ostrych kar – od mandatów egzekwowanych na miejscu wykroczenia, przez kaucje, po zatrzymanie pojazdów i praw jazdy. Zobacz, kiedy stracisz uprawnienia do kierowania pojazdami we Francji

czytaj więcej »

Nowelizacja zakłada obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 19 do 15%. Obniżka będzie dotyczyć tylko małych firm – takich, których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro − oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Jak będzie można skorzystać z preferencyjnych warunków?

czytaj więcej »

wiper-pixel