WYDANIE ONLINE

Jeśli kierowca udaje się, by wykonać przewóz międzynarodowy, przysługuje mu zwrot kosztów podróży zagranicznej potwierdzonej rachunkiem, a jeśli tego rachunku nie ma – odpowiedni ryczałt. Od dłuższego czasu ryczałt za nocleg to punkt sporny między kierowcami a ich pracodawcami. W tym artykule podpowiadamy, jakie zasady wiążą się z ryczałtem za nocleg i jakie ma to konsekwencje dla obu stron.

czytaj więcej »

Indywidualna działalność gospodarcza jest najprostszą i najwygodniejszą formą prowadzenia firmy. Czasem jednak zdarza się tak, że przewoźnik musi zmienić formę działalności na bardziej zaawansowaną. Być może i Ty masz taki zamiar. Co powinieneś więc wiedzieć o przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, gdy czas ten nie jest z góry znany, to gotowość. Kierowca powinien wówczas przełączyć selektor właśnie na „gotowość”. Jak należy rozliczyć to w ewidencji? Jako pracę? Jeśli wcześniej wiadomo, jaki będzie czas oczekiwania, to w ewidencji rozliczamy ten czas jako dyżur. Na co więc kierowca przełącza selektor? Mam też pytanie co do postoju. Jeżeli kierowca stoi w korku, to nie jest to dyżur. Czy wtedy powinien przełączyć selektor na gotowość, którą następnie należy rozliczyć jako pracę? A co gdy kierowca przełączy selektor na łóżko – jak rozliczyć ten postój? Rozliczam kierowców w programie Tachospeed. Aktywności, które występują u kierowców, to jazda, inna praca i łóżko. Jazdę i inną pracę rozliczam w ewidencji jako pracę, pauzy wynoszące 1godz., 1,5 godz. jako dyżur 100%, przerwy wynikające z pracy po 6 i 9 godz. − część zaliczam do pracy, a resztę do dyżuru 50%, gotowość jako dyżur 100%, ​a pauzy do 3 godz. jako dyżur 100%. Czy moje rozliczenie aktywności kierowców i pauz jest poprawne?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonujemy przewozy regularne do 50 km. Ponadto uruchomiliśmy linię dalekobieżną powyżej 50 km. Do tej pory ewidencję czasu pracy prowadziliśmy na podstawie grafiku pracy i rozkładu czasu pracy dla każdego kierowcy. W związku z tym mam pytanie, czy w grafiku pracy umieszczać linię dalekobieżną? Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy do miesięcznego rozliczenia godzin pracy? Kierowcy jeżdżą od 22.00 do 7.00 rano (po dwóch na kurs) na linii dalekobieżnej. Mają wolne od 7.00 do 22.00 tego samego dnia i wracają na bazę o 7.00 rano następnego dnia. Mają 1−2 dni wolne i wracają na linię do 50 km. Czy mamy prowadzić ewidencję czasu pracy osobno dla linii do 50 km, a osobno tachograf i zaświadczenia o działalności dla linii powyżej 50 km?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam kierowców w przewozach krajowych oraz międzynarodowych. Chcę wprowadzić dla nich równoważny system czasu pracy. Czy muszę zmieniać wtedy regulamin pracy i dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Po załadunku odstawiłem auto na parking i rozpocząłem obowiązkowy odpoczynek dobowy (11 godz.). Pojechałem do domu. Rano, gdy wracałem do miejsca parkowania, uległem wypadkowi prywatnym samochodem. Wypadek zakwalifikowano jako w drodze do pracy i z tego tytułu nie dostałem z ZUS odszkodowania za złamania i operacje, czyli tzw. uszczerbek na zdrowiu. Inaczej byłoby, gdyby wypadek zdarzył się w pracy. Czy można przekwalifikować ten wypadek na „w pracy” z uwagi na to, że wykonywałem w tym czasie transport? Auto było wówczas załadowane. To, że w trakcie odpoczynku akurat pojechałem do domu, to chyba moja indywidualna decyzja, ponieważ wtedy mogę dysponować swoim czasem dowolnie.

czytaj więcej »

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej jest bardzo angażująca dla pracodawcy. Wynika to z maksymalnej wysokości kar, którymi inspektorzy mogą go ukarać. Podpowiadamy, jak dobrze przygotować się do tych wizyt.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek wysyłać kierowców na profilaktyczne badania lekarskie oraz pokrywać ich koszty. W przypadku kierowców przeprowadzane co 5 lat lub 30 miesięcy badania lekarskie i psychologiczne zastępują wstępne oraz okresowe badania pracownicze. Pewne wątpliwości dotyczą za to szkoleń, gdyż tylko niektóre z nich muszą odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Sprawdź, o co chodzi.

czytaj więcej »

Nawet jeśli zachowujesz szczególną ostrożność, może Ci się przydarzyć wypadek samochodowy w trakcie wykonywania transportu. Jaki jest zakres odpowiedzialności przewoźnika, jeśli to on spowodował wypadek, a jaki, jeśli zawiniła osoba trzecia?

czytaj więcej »

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zmienił w końcu swoje podejście w sprawie terminów odczytywania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych. Teraz przewoźnikom będzie łatwiej.

czytaj więcej »

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że ukarała producentów ciężarówek za zmowę cenową. Przewoźnicy, którzy je kupili, mają szansę na odszkodowanie. Czy Twoje roszczenie może już być przedawnione?

czytaj więcej »

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich akcje policji, które realizuje m.in. pod nazwą „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczny weekend” itp., to prewencyjne akcje kontrolowania trzeźwości kierowców, które nie mają podstawy prawnej.

czytaj więcej »

Od 1 października tego roku opłata elektroniczna objęła kolejnych 148 km dróg. Dobra wiadomość jest taka, że wysokość stawek opłat się nie zmieniła.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. przewoźnik, który będzie chciał wysłać swoich kierowców do Francji, będzie musiał wypełniać w formie elektronicznej zaświadczenie o ich delegowaniu. Pracodawcy mają do dyspozycji platformę na stronie www.sipsi.travail.gouv.ft, za pomocą której będą mogli wypełniać swój obowiązek.

czytaj więcej »

Kluczowe przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jednak to niemożliwe, gdyż pomimo sześciu lat opóźnienia organizatorzy publicznego transportu zbiorowego nie dostosowali się do nowych wymogów, m.in. nie stworzyli planów transportowych.

czytaj więcej »

Spotkanie z rosyjskimi służbami kontrolnymi to dla polskich przewoźników ponownie ruletka. Nie wiadomo, jakich dokumentów Rosjanie zażądają podczas kontroli.

czytaj więcej »

Od 2 września 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Pojawił się w niej przepis, zgodnie z którym uczestnik przewozu musi zamieścić w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, który jest właścicielem towaru niebezpiecznego w chwili przekazania go osobie wykonującej przewóz.

czytaj więcej »

Zmiany przewidują również likwidację przepisu dotyczącego niższego wynagrodzenia w przypadku podjęcia pierwszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy zyska z kolei nowe uprawnienia, które poważnie mogą utrudnić pracę przewoźnikom. O co tym razem chodzi?

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego. Koniec z samooskarżaniem w sprawach o wykroczenia. Zobacz, jak będziesz mógł postąpić, gdy przyjdzie do Ciebie zdjęcie z fotoradaru.

czytaj więcej »

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie zmiany dotyczące wydawania prawa jazdy kategorii B. Wprowadzony przez ustawę okres próbny i towarzyszące mu ograniczenia będą obowiązywały wszystkich kierowców, którzy po 1 stycznia 2017 r. pozytywnie przejdą wszystkie testy.

czytaj więcej »

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma zamiar powiększyć liczbę tych urządzeń, ale dopiero pod koniec 2018 roku. Nadal też nie wiadomo, co z 400 fotoradarami, które odebrano straży miejskiej.

czytaj więcej »

Szykuje się podwyżka za tranzyt dla przewoźników wożących towary na Wschód. Ukraina planuje zwiększenie opłat za przejazd przez jej terytorium pojazdów zagranicznych. Biorąc pod uwagę stan tamtejszych dróg, pomysł wydaje się być kuriozalny. 

czytaj więcej »

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. Organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Skoro Inspekcja Transportu Drogowego w określonych sytuacjach nie nakłada kar za przekroczenie nacisków na osie, gdy nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, to inne podmioty również nie powinny karać za takie naruszenia. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel