WYDANIE ONLINE

Chyba każdemu przewoźnikowi zdarzyło się kiedyś, że kontrahent zalegał z płatnością jednej faktury lub kilku faktur VAT. Najczęściej w takiej sytuacji przedsiębiorstwo transportowe we własnym zakresie dochodzi zapłaty tej należności na drodze sądowej lub zleca to zewnętrznej kancelarii prawnej. Niekiedy, jeśli chce definitywnie zakończyć daną sprawę, decyduje się na sprzedaż długu. W takim przypadku należy liczyć się jednak z tym, że przewoźnikowi uda się uzyskać cenę w wysokości średnio 30−80% wartości kwoty z faktury. Alternatywą może być zawarcie umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Czym ona jest? Jakie konsekwencje pociąga za sobą jej zawarcie?

czytaj więcej »

Od stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę osoby na całym etacie będzie wynosiło 2.000 zł brutto po zsumowaniu wszystkich stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny oraz dodatku nocnego nie można wliczyć do stawki minimalnej. A zatem np. kierowca pełnoetatowy będzie musiał otrzymać co miesiąc przynajmniej 2.000 zł plus ewentualne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek za godziny przepracowane w porze nocnej. Jak zastosować nowe zasady w praktyce?

czytaj więcej »

Pracodawcy często uważają, że rozliczenie podróży służbowej kierowcy mają w małym palcu. Jednak często pojawiają się wątpliwości, jakie inne koszty muszą zwrócić kierowcy w związku z delegacją.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca wyjechał z kraju o godzinie 16.00 w poniedziałek, ale był dowożony przez innego pracownika do pojazdu, więc zostało to policzone jako dyspozycyjność. O godzinie 22.00 w tym samym dniu ruszył z miejsca „X” w podwójnej obsadzie do miejscowości „Y”. Zakończyli pracę o godzinie 17.00 we wtorek. Po skończonej pauzie ruszyli w drogę powrotną do bazy. Przyjechali tam w środę o godzinie 12.00. Ile ryczałtów za nocleg należy się każdemu z kierowców?

czytaj więcej »

Jest projekt ustawy dotyczącej śledzenia ciężarówek. Na potrzeby monitorowania przewozu towarów zostanie stworzony specjalny rejestr elektroniczny, a kierowca, nadawca i odbiorca będą mieli dużo nowych obowiązków.

czytaj więcej »

To już prawie pewne, że pojawią się przepisy dotyczące jednolitego podatku, łączącego obecny podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz składki na ZUS i NFZ. Jedną z konsekwencji wprowadzenia tego typu rozwiązania będzie likwidacja 19% stawki PIT. Dla części przewoźników oznacza to niestety wzrost kosztów prowadzenia ich działalności.

czytaj więcej »

W zakresie rozkładów jazdy pojawią się zmiany. Są planowane na rok 2017, ale raczej pojawią się jeszcze za rok. Trasy przejazdu autobusów będą musiały być bardziej szczegółowo opisane z podaniem dokładnych odległości między przystankami oraz wskazaniem kategorii dróg, po których będzie odbywał się przejazd. Jednak to nie wszystkie nowości.

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął kolejny projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym. Przewiduje on sporo ułatwień dla kierowców, m.in. nie zostaną ukarani za brak prawa jazdy w momencie zatrzymania.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja litewskiego Kodeksu administracyjnego. Przewoźnik będzie musiał przekazać do litewskiego informatycznego systemu celnego zgłoszenie elektroniczne najpóźniej na godzinę przed przybyciem pojazdu z towarem do litewskiego oddziału celnego.

czytaj więcej »

Decyzja starosty o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne po przekroczeniu 24 punktów karnych na charakter związany. Nie oznacza to jednak, że organ nie powinien sprawdzić, czy liczba punktów we wniosku komendanta wojewódzkiego policji jest prawidłowa, szczególnie jeśli kierowca kwestionuje te obliczenia. Sprawdź wyrok WSA w Kielcach.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma wykonuje krajowy transport rzeczy, w większości na potrzeby własne. Zgłosił się do nas kierowca z 3-miesięcznym wypowiedzeniem pracy do 31 stycznia 2017 r. Chciałby pracować u nas jako kierowca i operator kat. C+E na takim samym stanowisku jak w poprzedniej firmie. Czy od zaraz można go zatrudnić? Jaką umowę z nim podpisać? Jakie dokumenty związane z wykonywaniem zawodu kierowcy będzie musiał nam dostarczyć?

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis przyznający kierowcom prawo do zwrotu kosztów noclegu w wysokości określonej rachunkiem lub w formie ryczałtu za noclegi jest niezgodny z konstytucją. Czy to oznacza, że już od teraz nie musisz wypłacać kierowcom ryczałtu?

czytaj więcej »

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów. Jednak potrzeba czasu, żeby dostosować drogi dla pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony.

czytaj więcej »

Każdy przewoźnik musi liczyć się z możliwością przeprowadzenia u niego w przedsiębiorstwie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto przy tym wiedzieć, jakie dokumenty sprawdzają kontrolerzy i jak należy postępować w trakcie samego postępowania. Dowiedz się, jak możesz dobrze przygotować się do takiej kontroli.

czytaj więcej »

Bywa, że kierowca chce podjąć dodatkową pracę. Dobrym pomysłem może być dla niego wykonywanie przewozów w ramach pomocy drogowej. Czy wówczas zawodowy kierowca musi posiadać dodatkowe uprawnienia lub dokumenty?

czytaj więcej »

Kierowca ma prawo skrócić odpoczynek dobowy trzy razy. Jednak taka możliwość jest przewidziana dla tych, którzy jeżdżą w dzień. A co mają zrobić kierowcy, którzy podróżują nocami?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy notę obciążeniową za nieterminowy załadunek i rozładunek. Na jakiej podstawie firma może wystawić taką notę i czy można się od niej odwołać?

czytaj więcej »

Długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów wejdzie w życie dopiero 24 stycznia 2018 r., a nie w 2017 roku. Przypominamy, co przyniosą ze sobą zmiany.

czytaj więcej »

wiper-pixel