WYDANIE ONLINE

Jednym z wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie przez niego dobrej reputacji. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 grudnia 2016 r., wprowadziła szczegółową listę naruszeń przepisów krajowych, w wyniku których będzie można ją utracić. Zmianie uległ również sposób kwalifikacji naruszeń regulacji europejskich. Dowiedz się więcej, by nie narazić się na utratę certyfikatu kompetencji zawodowych.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca zatrzymuje się blisko swojej bazy po 4,5 godziny jazdy. Wcale nie musi wtedy czekać aż 45 minut, żeby móc jechać dalej. Jak należy to zrobić, żeby uniknąć kar za zbyt krótką przerwę?

czytaj więcej »

Kierowca ciężarówki generalnie nie ma prawa do wcześniejszej emerytury. Jednak są dwa warunki, których spełnienie pozwoli mu zdobyć wcześniej to świadczenie. Jakie?

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują, jak należy nakładać karę za brak ewidencji czasu pracy kierowców. W związku z tym Inspekcja Transportu Drogowego stosuje swoją własną interpretację. Jaką?

czytaj więcej »

Przepisy nie określają, kiedy należy wyjąć kartę z tachografu. Wiele zależy od danej sytuacji, w której znajduje się kierowca. Nie zawsze musi to zrobić, ale jednak lepiej, żeby wyjmował kartę. Dlaczego?

czytaj więcej »

Można już przyłączyć się do pozwu zbiorowego w sprawie zbierania zapisów w kwestii zmowy cenowej producentów ciężarówek. Są głosy zachęcające do szybkiego podjęcia decyzji z uwagi na ryzyko przedawnienia dochodzenia odszkodowania. Jednak to nie jest zgodne z prawdą. Aby przerwać bieg przedawnienia, wystarczy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

czytaj więcej »

Unia Europejska rozpoczęła prace nad zmianą rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 i 1072/2009. Zmiany mają gwarantować kontrole oraz skuteczne stosowanie obowiązujących norm w państwach członkowskich, a także jednolitą interpretację i stosowania tych norm.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca podpisze oświadczenie o przyjęciu mandatu za niewskazanie sprawcy wykroczenia, nie musi to oznaczać końca sprawy. Jak może się to potoczyć? Czy kierowca nie będzie ukarany?

czytaj więcej »

Ambasada Niemiec wyjaśniła zasady wykonywania przewozów na terenie Niemiec przez kierowców będących obywatelami państw nienależących do Unii Europejskiej. Co będzie potrzebne kierowcy?

czytaj więcej »

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki zmianom prowadzenie sporu przed sądem cywilnym będzie tańsze i szybsze. Poza tym nie będzie można seryjnie składać zażaleń, jeśli nie przysługują stronie, oraz powtarzających się wniosków o wyłączenie sędziego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. zgłoszenie kierowcy oddelegowanego do pracy na terenie Niemiec będzie łatwiejsze. Wolno będzie to zrobić przez Internet.

czytaj więcej »

Od nowego roku zniknie luka prawna pozwalająca czuć się niemal bezkarnie kierowcom, którzy zostali zatrzymani w związku z przekroczeniem o ponad 50 km/h dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Na czym będzie polegała zmiana?

czytaj więcej »

Kierowcy mogą spodziewać się w najbliższym czasie wielu zmian dotyczących zarówno karania za wykroczenia drogowe, jazdy w nocy, jak i używania żurawi samochodowych. Zobacz, co będzie groziło kierowcy za poszczególne naruszenia.

czytaj więcej »

Obecnie firmy transportowe bardzo chętnie wykorzystują karty paliwowe nie tylko do zakupów paliwa, ale również innych towarów i usług. Korzyści wynikających z korzystania z kart jest naprawdę wiele, więc warto przyjrzeć się tej formie płatności. Co możesz zyskać dzięki karcie paliwowej?

czytaj więcej »

Każde przedsiębiorstwo transportowe współpracujące z zagranicznymi zleceniodawcami musi liczyć się z istnieniem ryzyka walutowego. Czym dokładnie ono jest i w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć?

czytaj więcej »

Jeśli kierowca pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 −16.00 lub 17.00, to czy wiesz, w jakiej sytuacji potrzebny jest wpis manualny, a w jakiej zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu?

czytaj więcej »

Wzrosną opłaty za przejazd pojazdami o masie 12 ton po wyznaczonych rosyjskich drogach. Od 1 lutego 2017 r. myto wzrośnie do 2,6 rubla (0,17 zł) za kilometr. Ta stawka ma obowiązywać tylko do 31 maja 2017 r. Od 1 czerwca może wynieść nawet 3,06 rubla (niemal 0,24 zł) za kilometr. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będą musieli przesyłać fiskusowi miesięczne rejestry VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Pierwszy taki obowiązek, także dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT kwartalnie, będzie trzeba spełnić do 25 lutego 2017 r. i będzie dotyczył stycznia. Na czym dokładnie będą polegały nowe wymogi?

czytaj więcej »

Komisja Europejska porozumiała się z Niemcami w sprawie opłat za użytkowanie autostrad przez kierowców samochodów osobowych. Niemieckie prawo regulujące tę kwestię ma być jednak zmienione, aby zagraniczni kierowcy nie byli dyskryminowani.

czytaj więcej »

Od 16 stycznia 2017 r. pojazdy jeżdżące po Paryżu będą musiały posiadać specjalną winietę (certyfikat jakości powietrza). Chodzi o wszystkie pojazdy poruszające się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00−20.00, a więc również autobusy i autokary.

czytaj więcej »

wiper-pixel