WYDANIE ONLINE

Karol Lankamer, prawnik, były pracownik PIP, obecnie wspólnik w spółce Pogotowie Kadrowe sp. j. specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy i bhp

czytaj więcej »

Powszechnym problemem w branży transportowej jest odzyskiwanie przeterminowanych należności. Część przedsiębiorstw podejmuje się ich windykacji, część po prostu sprzedaje długi firmom windykacyjnym. Pewnym wyjściem na utrzymywanie płynności finansowej jest też faktoring. Na czym on polega?

czytaj więcej »

Analiza i rozliczenie czasu pracy kierowców rejestrujących swoje aktywności za pomocą tachografów jest niezwykle trudnym zadaniem. Przeplatające się przepisy rozporządzeń unijnych dotyczących czasów jazd i odpoczynków kierowców zawodowych oraz przepisy Kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców nie ułatwiają tego zadania. Żeby tego było mało, zdarza się, że niektórzy z kierowców manipulują wskazaniami tachografów i zakłócają ich pracę. Nie są świadomi popełnianych wykroczeń, mylnie zaznaczają swoje aktywności na tachografach, nie wiedząc, którą z czynności po zatrzymaniu pojazdu wybrać. Błędna rejestracja aktywności w tachografie stanowi jednak naruszenie, za które odpowiada zarówno kierowca, zarządzający transportem, jak i każda inna osoba, która nawet nieumyślnie dopuściła do powstania naruszenia, oraz sam przewoźnik.

czytaj więcej »

Zgłoszenie oddelegowania kierowcy do pracy w Niemczech to pierwszy i najważniejszy krok, który powinien uczynić pracodawca. Zobacz, jak bezbłędnie wypełnić potrzebny formularz.

czytaj więcej »

Z pewnością każdemu przewoźnikowi zdarzyło się, że doszło do uszkodzenia towaru. Nie zawsze uda się wtedy dojść do porozumienia, kto i w jakiej wysokości powinien pokryć szkodę. Jeśli pojawi się konflikt między stronami umowy przewozowej, przed zwróceniem się z pozwem do sądu powszechnego warto podjąć polubowne próby rozwiązania tego sporu. Co możesz wtedy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia pracownika na stanowisku spedytora. Ma on wszelkie uprawnienia i badania wymagane przy pracy kierowcy i od czasu do czasu przesiada się na ciągnik siodłowy. Czy pracodawca może dopuszczać go do tych czynności? Czy powinien podpisać z nim umowę zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od czego zależy teraz wysokość kwoty wolnej od podatku? Kogo dotknie zmiana?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kalibrację tachografu w terminie dwóch tygodni od daty rejestracji pojazdu (pojazd i firma są zarejestrowane w Polsce) można wykonać w warsztacie mieszczącym się na terenie Ukrainy? Czy kalibrację można wykonać jedynie w Polsce lub krajach Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

Krajowy Inspektorat Pracy we Włoszech opublikował szczegółowe wytyczne w sprawie delegowania pracowników. Zostały skierowane do inspektorów mających przeprowadzać związane z tym kontrole. Przede wszystkim wyjaśniają kwestię wykonywania kabotażu towarów. O czym musisz pamiętać?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. na Słowacji obowiązuje niższe myto dla ciężarówek o najwyższej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o klasach emisji 0−II, III−IV. Zobacz, jak wyglądają obecnie stawki za przejazd.

czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów ustawy o cudzoziemcach, o której pisaliśmy w jednej z poprzednich aktualizacji, wciąż nie trafiła do Sejmu. Nie wiadomo zatem, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Obecnie zgodnie z optymistycznym scenariuszem nastąpi to w kwietniu tego roku.

czytaj więcej »

Od nowego roku w Holandii obowiązuje minimalna godzinowa stawka dla kierowców wykonujących kabotaż. Nie dotyczy ona tranzytu ani przewozów międzynarodowych.

czytaj więcej »

Od 15 kwietnia 2017 r. trzeba będzie więcej płacić za przejazd po płatnych odcinkach rosyjskich dróg. Przejechanie jednego kilometra ma kosztować 3 ruble i 6 kopiejek. Stawka będzie sukcesywnie podnoszona wraz ze wzrostem inflacji, ale dopiero od 1 lipca 2018 r.

czytaj więcej »

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Jewgienij Tanczew uznał, że zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 561/2006 kierowcy nie wolno spędzać w pojeździe tygodniowych odpoczynków. Wolno także karać przewoźników za naruszenie stosownych przepisów o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

System służący do zgłaszania kierowców do wykonywania przewozów na terenie Austrii działa wadliwie. A jeśli przedsiębiorca nie wykona tego obowiązku, grożą mu wysokie kary.

czytaj więcej »

W Paryżu powstało „Porozumienie Drogowe”, zrzeszające ministrów do spraw transportu dziewięciu państw europejskich. Ma na celu wyrugowanie z rynku konkurencji z krajów, które od niedawna są w UE. Ministrowie chcą m.in., żeby zagraniczni kierowcy wracali na weekendy i wolne dni w tygodniu do krajów, w których mają siedziby zatrudniające ich firmy.

czytaj więcej »

Polscy kierowcy jeżdżący po niemieckich drogach są traktowani jako pracownicy delegowani. Taki podwładny musi legitymować się formularzem ZUS A1 stanowiącym potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce. Jednak jest pewien problem.

czytaj więcej »

Na początku lutego 2017 roku Austria opublikowała szczegółowe wytyczne dotyczące delegowania pracowników z branży transportowej. Sprawdź, czego dotyczą.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2017 r. przejazd ciężarówki 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 kosztuje 60 zł. Ponadto bardzo prawdopodobne jest, że wzrosną także ceny na A2.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2017 r. informacje o punktach karnych będą dostępne dla każdego kierowcy przez Internet. Dzięki temu kierowcy będą bardziej uważać, by nie przekroczyć 24 punktów i nie stracić prawa jazdy.

czytaj więcej »

W 2018 roku Estonia wprowadzi opłaty dla ciężarówek o dmc powyżej 12 ton korzystających z dróg tego kraju. Ich wysokość będzie uzależniona od czasu podróży po estońskich drogach i od klasy emisji spalin pojazdów poruszających się po nich oraz liczby osi pojazdu.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zamontowanie urządzenia, które będzie monitorowało jazdę kierowców, będzie miał szansę na obniżenie ubezpieczenia. Jednak tylko wtedy, gdy kierowcy będą jeździć bezpiecznie.

czytaj więcej »

To nie kierowca, lecz znajdujący się w autobusie nauczyciele, muszą nadzorować dzieci w czasie wycieczki szkolnej. Odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z działania uczniów ponosi gmina, która jest organem prowadzącym szkołę. Tak orzekł sąd okręgowy w Białymstoku.

czytaj więcej »

Policja nie może wystąpić do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji tylko na podstawie ustaleń poczynionych podczas wypytywania kierowcy ze znajomości przepisów drogowych. Tak orzekł WSA w Gliwicach.

czytaj więcej »

wiper-pixel