WYDANIE ONLINE

Ostatnich kilka miesięcy było bardzo trudnych dla branży transportu międzynarodowego. Kolejne kraje Unii Europejskiej zdecydowały się wprowadzić u siebie przepisy nakazujące wypłatę kierowcom delegowanym minimalnej stawki godzinowej. Komisja Europejska planuje wprowadzenie takich przepisów we wszystkich krajach członkowskich. Wejście w życie takich regulacji bardzo odbije się na branży transportowej. Dla części przewoźników planowane zmiany mogą oznaczać konieczność zakończenia prowadzonej dotychczas działalności.

czytaj więcej »

Przepisy o odpoczynkach kierowców są dość skomplikowane. Znajdują się w kilku aktach prawnych, a na dodatek różne grupy kierowców podlegają odmiennym regulacjom. Ponadto, gdy weźmiemy pod uwagę, że w działalności firmy transportowej często zdarzają się zaskakujące sytuacje, zaplanowanie i rozliczanie odpoczynków kierowców nie jest łatwe. Dowiedz się, jak postępować, żeby nie popełnić błędu.

czytaj więcej »

Podczas kontroli na drodze ITD chętnie sprawdza także, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne gabaryty auta oraz dopuszczalny nacisk na osie. Jeśli okaże się, że auto jest przeładowane, przewoźnik zostanie ukarany. Ale czy zawsze?  

czytaj więcej »

Prawo jazdy kierowcy jest najważniejszym dokumentem wymaganym podczas każdej kontroli drogowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli kierowca zgubi prawo jazdy, nie może dalej kierować autem, dopóki nie uzyska jego wtórnika. Jeżeli pomimo tego wsiądzie za kierownicę, może narazić się na niemiłe konsekwencje. Sprawdź, co może mu grozić.

czytaj więcej »

Dzięki nowym przepisom kierowca sprawdzi, ile ma na swoim koncie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jest to możliwe od 1 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń. Kary zostaną zaostrzone, m.in. chodzi o prowadzenie samochodu po alkoholu. Zobacz, za co jeszcze zostaniesz surowo ukarany.

czytaj więcej »

Po wejściu nowelizacji w życie wykonywanie kilkutygodniowego kabotażu na terenie Niemiec będzie bardzo kosztowne dla przewoźnika w razie kontroli. Kara za spędzanie regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu wyniesie od 60 do 180 euro za każdą godzinę tego odpoczynku.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2017  r. firma transportowa może przewozić automaty do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tylko na zlecenie określonych podmiotów. Jakich?

czytaj więcej »

Powstanie wykaz firm, którym odmówiono wpisu do rejestru VAT lub które z niego wykreślono. Dzięki temu przewoźnicy będą mogli łatwiej sprawdzić uczciwość swoich kontrahentów.

czytaj więcej »

Od 20 lipca 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy regulujące zasady poruszania się samochodów ponadgabarytowych po drogach Federacji Rosyjskiej.

czytaj więcej »

Na stronie internetowej rządu Federacji Rosyjskiej ukazała się informacja o zmianie współczynnika będącego podstawą do naliczania opłat za przejazd ciężarówek po płatnych drogach w Rosji. Ile będzie trzeba zapłacić?

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wstępnie poparło pomysł, który umożliwi osobom niesłyszącym zdobycie uprawnień do prowadzenia ciężarówek. 

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy wprowadzają liczne ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych przez niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji praktyki karteli, czyli co najmniej dwóch firm zmówionych w celu narzucania odbiorcom swoich produktów po zawyżonych cenach. Z taką praktyką mieliśmy do czynienia m.in. w przypadku producentów ciężarówek.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proponuje, by czas pracy kierowców ciężarówek był rozliczany na zasadach, jakie przewiduje się do rozliczania należności z tytułu podróży służbowej urzędników państwowych lub samorządowych. Czy firmy transportowe zyskają na tym?

czytaj więcej »

Komisja Europejska przedstawi 31 maja 2017 r. pakiet drogowy dla krajów UE. Chce wdrożyć te regulacje, by zapobiec sytuacji, w której każdy kraj członkowski wprowadza swoje płace minimalne i wymogi socjalne. Jakie będą tego realne skutki?

czytaj więcej »

Od 9 lipca 2017 r. kolejne drogi zostaną objęte systemem elektronicznej płatności viaTOLL. Które to będą trasy?

czytaj więcej »

Po nowelizacji agencja pracy tymczasowej nadal będzie mogła skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w czasie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Co się zatem zmieni?

czytaj więcej »

Nie będzie już można zatrudniać kierowców zza wschodniej granicy na podstawie oświadczeń pracodawców. Trzeba będzie koniecznie uzyskać zezwolenia na pracę krótkoterminową. Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonujemy przewozy do Włoch pojazdem, którym kieruje polski kierowca na trasie Polska – Mediolan − Polska z rozładunkiem i załadunkiem w Mediolanie. Czy muszę zgłaszać taki przewóz? Nie wykonuję kabotażu.

czytaj więcej »

Zgodnie z austriackimi przepisami pod pojęciem delegacji należy rozumieć również przewóz okazjonalny. Jakie przedsiębiorca ma w związku z tym obowiązki?

czytaj więcej »

Reguła tzw. jednej minuty polega na tym, że tachograf pamięta ostatnią grupę roboczą (jazda/inna praca/dyspozycja/postój), która trwała najdłużej w ciągu jednej minuty, i właśnie ta czynność rejestrowana jest w ciągu całego tego okresu. Co to oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Twoim kierowcom należy się urlop wypoczynkowy w określonym wymiarze. Sprawdź, jak go obliczyć.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zmienić rozliczanie czasu pracy w niedzielę z okresu z godz. 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek na okres w niedzielę od 5.00 do 5.00 w poniedziałek na podstawie art. 1519 § 2 Kodeksu pracy, który uprawnia pracodawcę do takiej zmiany? Czy wymaga to zmiany w zapisie regulaminu pracy, czy wystarczy coś w rodzaju oświadczenia o takiej zmianie dla pracowników? Ten drugi wariant byłby dla mnie lepszym rozwiązaniem, ponieważ w zakładzie istnieje organizacja związkowa mogąca sceptycznie podejść do tej sprawy. Dodam, że taka zmiana jest wskazana u nas ze względu na kilka kursów w komunikacji miejskiej do 50 km rozpoczynających się np. o 5.45 (przed 6.00 w poniedziałek).

czytaj więcej »

Pytanie: Pojazd o dmc do 3,5 tony jest wyposażony w tachograf cyfrowy. Zdarza się, że jest wykorzystywany także w zestawie z przyczepą. Jak należy podejść do rejestracji czasu pracy kierowcy i przestrzegania przepisów, gdy np. jedną część dnia kierowca prowadzi auto bez przyczepy, a drugą część dnia prowadzi je w zestawie z przyczepą? Czy karta kierowcy powinna znajdować się w tachografie zawsze w obu przypadkach, ale podczas przejazdu do 3,5 tony należałoby włączyć funkcję OUT? Jeśli jednak podczas przewozu bez przyczepy nie trzeba używać karty kierowcy, jak udokumentować jazdę bez karty, np. w trakcie kontroli w firmie? Ponadto jak należy się zachować, gdy przejazd takim pojazdem do 3,5 tony wykonuje osoba nieposiadająca karty kierowcy?

czytaj więcej »

Katalog towarów objętych monitorowaniem, które zostały wymienione w ustawie o monitorowaniu przewozów, nie jest zamknięty. Pierwsze takie rozszerzenie zostało właśnie przygotowane.

czytaj więcej »

Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Procedura zgłaszania jest trochę skomplikowana. A co możesz zrobić, gdy rejestr się popsuje?

czytaj więcej »

Zdecydowana większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie na konto w banku. Resort rozwoju planuje dalsze powiększenie tej grupy.

czytaj więcej »

Od tego dnia wejdą w życie zmiany w białoruskim akcie prawnym zatytułowanym „Urządzenia stacjonarne pasażerskie, samochody, trolejbusy, tramwaje. Podstawowe wymogi dotyczące podawanych informacji”. Co się za tym kryje?

czytaj więcej »

wiper-pixel