WYDANIE ONLINE

Scenariusz zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem rozpędzonej ciężarówki został zrealizowany już kilkakrotnie. Dramat ofiar zamachów, choć nieporównywalnie najbardziej wstrząsający, to jednak nie jedyny problem, który rodzi się w wyniku takich ataków. Warto przyjrzeć się również sytuacji, w której znajdują się przewoźnicy, właściciele pojazdów wykorzystanych jako śmiercionośne narzędzia w rękach zamachowców. Zniszczenie samochodu, a często również przewożonego towaru wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Ostatnio pojawiają się informacje o problemach, z jakimi boryka się właściciel pojazdu, który wykorzystano w zamachu w Berlinie. Chodzi zarówno o zniszczony towar, który miał trafić do odbiorcy, jak i uszkodzony ciągnik siodłowy, który najprawdopodobniej należał do firmy leasingowej. Co zatem z potencjalnymi roszczeniami odbiorcy, który nie otrzymał ładunku i z koniecznością opłacania kolejnych rat leasingowych za pojazd, z którego nie sposób korzystać? Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia strat lub nawet przed widmem upadłości firmy transportowej?

czytaj więcej »

Roszczenia płacowe kierowców wynikają najczęściej z nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzenia za pracę, dopłat i dodatków wchodzących w skład tego wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z pracą. Zdarza się, że dodatkowe obowiązki w zakresie płac wynikają z wewnątrzzakładowych przepisów płacowych, więc przed przystąpieniem do naliczania wynagrodzenia trzeba upewnić się, czy nie przyznaliśmy zatrudnionym kierowcom dodatkowych przywilejów. Tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed roszczeniami płacowymi jest prawidłowe i terminowe wypłacanie im wszystkich składników pensji i obligatoryjnych świadczeń związanych z pracą.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca jeździ samym ciągnikiem siodłowym tylko po gospodarstwie rolnym, nie musi rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu. Jednak powinien pamiętać o spełnieniu pewnego warunku.

czytaj więcej »

Kierowcy mogą trochę zaoszczędzić czasu podczas jazdy dzięki zasadzie jednej minuty. Jednak należy pamiętać, że tej zasady nie wolno wykorzystywać do omijania regulacji dotyczących przerwy lub odpoczynku kierowcy.

czytaj więcej »

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących badań przeglądów pojazdów ciągle jeszcze trwają. Projekt ustawy, o którym pisaliśmy w jednej z wcześniejszych aktualizacji, uległ licznym zmianom. Jednak nie zmieniło się jedno – za wykonanie przeglądu zapłacimy więcej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało nowe przepisy mające wprowadzić tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów w celu wykonania jazd testowych. Co to dokładnie znaczy?

czytaj więcej »

Ukraińcy i Gruzini posiadający paszporty biometryczne będą mogli bez wiz – a dokładniej na podstawie tzw. wiz Schengen – przekraczać granice strefy Schengen (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) na 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.  Czy ma to znaczenie dla polskich przewoźników?

czytaj więcej »

Tylko do końca 2017 roku kierowcy i inni pracownicy mogą posługiwać się klasycznymi,  papierowymi zwolnieniami lekarskimi. Od 1 stycznia 2018 r. druki ZUS ZLA znikają z obrotu prawnego, a lekarze będą uprawnieni do wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej, czyli e-ZLA.

czytaj więcej »

Od stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy regulujące dopuszczalne na polskich drogach parametry konstrukcyjne pojazdów. Wprowadzone regulacje mają na celu z jednej strony dostosowanie krajowych norm do przepisów unijnych, a z drugiej strony − objęcie swym zastosowaniem parametrów dotychczas nieuregulowanych żadnymi przepisami. Zmieniono niemal cały rozdział II rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który określa dopuszczalne konstrukcyjnie gabaryty, masy oraz naciski osi.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą budowlaną, która wykonuje prace budowlane związane z budową m.in. dróg, boisk itp. Zatrudniamy kierowców ciężarówek, którzy jeżdżą samochodami na nasze potrzeby. Przewożą piasek, grys i inne materiały budowlane. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w okresie wakacyjnym nie wolno jeździć ciężarówkami poza wyjątkami. Jeśli wykonujemy prace przy budowie dróg (a wyjątek tego dotyczy), jaki dokument powinien mieć przy sobie kierowca podczas kontroli?

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiliśmy zlecenie przewozu w relacji Belgia − Litwa, jesteśmy właścicielem towaru. Przewóz na nasze zlecenie organizowała firma spedycyjna. Oryginalny CMR z miejsca nadania był wystawiony przez belgijskiego nadawcę i adresowany na nas. Otrzymałam od przewoźnika nowy CMR. W polu 1 i 22 jest wpisana nazwa firmy spedycyjnej, która przyjmowała od nas zlecenie, w polu 10 i 23 − nazwa przewoźnika, w polu − 24 potwierdzenie odbiorcy. Czy przepisy dopuszczają stosowanie takich rozwiązań? Czy możemy uznać transakcję za zamkniętą na terenie Polski, skoro nastąpił przeładunek z jednego pojazdu na drugi na terenie firmy spedycyjnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżdżąc autobusem na linii regularnej do 50 km i na wycieczki okazjonalne, muszę posiadać wszystkie tarczki z tachografu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że kierowcy ciężarówek zabierają do swojej kabiny przypadkowych gości, np. autostopowiczów. Jednak nie zawsze jest to zgodne z prawem i może przysporzyć kłopotów w razie kontroli.

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik zmienia liczbę pojazdów w taborze wykonującym przewóz osób, musi to zgłosić organowi, który udzielił mu licencji. Jak należy rozumieć wymagane zabezpieczenie finansowe wynoszące 9.000 euro na pierwszy pojazd oraz 5.000 euro na każdy następny, gdy firma ma dwa zgłoszone auta i zgłasza dwa kolejne?

czytaj więcej »

Cysterny służące do przewozu materiałów niebezpiecznych muszą spełniać wymogi co do ich budowy, konstrukcji i wyposażenia. Spełnienie tych wymogów potwierdza świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Konieczne jest, by wszelkie dane dotyczące cysterny zawarte w świadectwie odpowiadały rzeczywistości. Jakie są konsekwencje, jeśli coś się nie zgadza?

czytaj więcej »

Taki obowiązek nakłada nowe rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej. Pracownik warsztatu, który usunął lub naruszył plombę tachografu w związku z naprawą albo modyfikacją pojazdu, wypełnia, podpisuje i opieczętowuje pisemne oświadczenie zawierające szczegółowe informacje. Po co?

czytaj więcej »

Władze holenderskie mogą ukarać osoby, które odpowiadają za manipulowanie systemem AdBlue w ciężarówkach, a także kierowców jeżdżących ciężarówkami ze zmanipulowanym systemem, grzywną w wysokości do 20.500 euro lub więzieniem do dwóch lat.

czytaj więcej »

Obecnie wolno rejestrować większe samochody, ale dotyczy to tylko określonych kategorii. Sprawdź, jak zgodnie z przepisami możesz wykorzystać dodatkową przestrzeń.

czytaj więcej »

Wcześniej obowiązek zakupu tych naklejek dotyczył pojazdów poruszających się po drogach Dolnej Austrii (okolice Wiednia). Od 1 maja 2017 r. został rozszerzony również na autostradę biegnącą przez Tyrol. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka na 2016 rok. Wynosi on 20. Jeżeli współczynnik ryzyka w Twojej firmie osiągnął lub przekroczył ten poziom, to w 2017 roku najpewniej czeka Cię kontrola w przedsiębiorstwie.

czytaj więcej »

Tachografy będą inaczej kontrolowane, ale co najważniejsze − pojawią się zmiany w wykazie kar nakładanych przez ITD z załącznika do ustawy o transporcie drogowym. Dowiedz się więcej na temat zmian, które zawiera nowa ustawa o tachografach.

czytaj więcej »

Zgodnie z planem Parlamentu Europejskiego użytkownicy będą płacić za rozmowy telefoniczne oraz za przesyłanie danych (e-maile, mapy elektroniczne) na terenie UE tyle samo, co w swoim kraju.

czytaj więcej »

wiper-pixel