WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy obejmie wszystkie załączniki. Pojawi się bardzo duża liczba nowych naruszeń, a za niektóre z dotychczasowych wzrosną kary. Zarządzający transportem będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenia przepisów w trybie administracyjnym, a nie wykroczeniowym. Koniecznie sprawdź nadchodzące rewolucje.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką, która realizuje na podstawie zezwoleń regularne przewozy komunikacji miejskiej oraz regularne przewozy specjalne (dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy). Posiadamy też umowę z właścicielem na wykonywanie tych przewozów w ramach zadań własnych gminy. W związku z tym mam pytania: Czy w przypadku przewozów regularnych specjalnych na dowóz uczniów muszę posiadać zezwolenie i dodatkowo rozkłady jazdy od 1 stycznia 2017 r. (czyli u kierowcy autobusu w trakcie przewozu)? Jeżeli tak, to czy np. w sytuacji nagłych zmian w planie lekcji (godzin odjazdu), muszę za każdym razem informować o tym organ wydający zezwolenie? To bardzo trudne do realizacji. Czy, gdy wystąpią utrudnienia w ruchu, np. wypadek, awaria itp., które wymuszą zmianę trasy lub czasu przejazdu podczas kursu publicznego transportu zbiorowego, również muszę o tym zawiadomić pisemnie organ wydający zezwolenie, aby w trakcie kontroli mieć wytłumaczenie? Wykonujemy publiczny transport zbiorowy tylko od poniedziałku do piątku. Jeśli urząd miejski (właściciel spółki) poprosi o realizację na terenie gminy przewozu i odwozu na trasach, gdzie wykonujemy przewozy komunikacji miejskiej, mieszkańców naszej gminy na różnego rodzaju uroczystości, to czy możemy je wykonać na podstawie posiadanych zezwoleń? Czy musimy traktować to jak przewozy okazjonalne (zdarzenia sporadyczne, dwa−trzy razy w roku)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie badanie lekarskie (i jak często) powinien wykonywać zawodowy kierowca (pojazdy do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t)? Standardowo co pięć lat kierowca odbywa tzw. szkolenie okresowe i wraz z nim wykonuje kompleksowe badania lekarskie, w tym badanie psychotechniczne. Czy dodatkowo musi wykonywać jeszcze raz pokrywające się badania (zgodnie z innymi przepisami, np. Kodeksem pracy)?

czytaj więcej »

Kolejny kraj objął stawką minimalną zagranicznych pracowników. W Luksemburgu minimalne wynagrodzenie należy wypłacić kierowcom, którzy wykonują transport międzynarodowy i kabotaż. Przewozy tranzytowe nie zostały objęte tym obowiązkiem.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2017 r. postępowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi przebiega znacznie szybciej. To jak najbardziej dotyczy również Ciebie.

czytaj więcej »

W obowiązującej od marca tego roku ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej odrębnie uregulowano kwestie terminów kontroli. Dzięki temu kontrola celno-skarbowa może trwać trzy miesiące lub nawet dłużej.

czytaj więcej »

Nowelizacja wielu ustaw, m.in. Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego częściowo już obowiązuje. Zmiany te są istotne także z punktu widzenia przewoźników, ponieważ ich celem jest ułatwienie przedsiębiorcom odzyskiwania długów oraz sprawdzania wiarygodności kontrahentów.

czytaj więcej »

Ustawa zaostrzająca kary za wykroczenia drogowe obowiązuje od 30 maja 2017 r. Poznaj sześć ważnych zmian, by uniknąć nieprzyjemności.

czytaj więcej »

Każdemu przewoźnikowi przynajmniej raz zdarzyła się sytuacja, w której kontrahent opóźniał się z płatnością faktury VAT. Jest to wkalkulowane w ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa. Zwykle przewoźnicy są zajęci prowadzeniem bieżącej działalności, a kwestię windykacji odsuwają na dalszy plan. Jednak mogą w konsekwencji w ogóle nie odzyskać swoich należności, ponieważ terminy przedawnień w transporcie bywają bardzo krótkie.

czytaj więcej »

Pytanie: Bywa, że kierowcy często zatrzymują się podczas wykonywania przewozu. Może to być kłopotliwe, jeśli chodzi o rozliczanie ich czasu pracy. W zależności od generacji tachografów cyfrowych, którymi dysponuje firma, jest kilka rozwiązań. Sprawdź je.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy transportowi muszą uiścić, oprócz podatku dochodowego lub VAT, podatek od środków transportowych. Z uwagi na lokalny charakter tej daniny w pewnych okolicznościach można zmniejszyć jej wysokość. Kiedy jest to możliwe?

czytaj więcej »

Aby zacząć transportować odpady, koniecznie należy uzyskać zezwolenie z zakresu ochrony środowiska. Taka działalność wiąże się z pewnymi kosztami i obowiązkami. Dowiedz się, co będzie Cię obowiązywało.

czytaj więcej »

Sporym problemem branży transportowej są długie terminy płatności faktur, które zaburzają płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy istnieją środki, które mogą usprawnić proces ściągania należności za wykonane usługi?

czytaj więcej »

Od 1 czerwca obowiązuje w Austrii nowy wzór dokumentu zgłoszeniowego dla oddelegowanych tam kierowców.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2017 r. obowiązują przepisy sankcjonujące odbieranie regularnego 45-godzinnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Niemcy są kolejnym krajem po Francji i Belgii wprowadzającym kary za odbiór tego odpoczynku w pojeździe.

czytaj więcej »

Zgodnie z nową dyrektywą to nadawca towaru będzie odpowiadał za przeciążony pojazd. Ponadto w każdej ciężarówce mają pojawić się specjalne urządzenia, które będą informowały służby kontrolne o przekroczonej dmc. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. za korzystanie z elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych SIPSI będzie trzeba zapłacić 40 euro. Opłata będzie należna od każdego kierowcy wykonującego także transport międzynarodowy do Francji.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą przepisów, która gwarantuje od 1 stycznia 2018 r., że zniknie problem braku miejsca na pieczątki diagnosty w dowodzie rejestracyjnym. Nie będzie już trzeba wymieniać tego dokumentu.

czytaj więcej »

Od 9 lipca 2017 r. kolejne drogi staną się płatne. Nie będzie darmowych dróg alternatywnych dla autostrady A2.

czytaj więcej »

Przewoźnikowi bardzo trudno jest uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów, które samowolnie i celowo spowodował kierowca. Taki wniosek wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Kielcach.

czytaj więcej »

Przepisy przewidują nałożenie kary zarówno za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia, jak i za przejazd takich pojazdów niezgodnie z warunkami określonymi dla odpowiedniego zezwolenia. Taki wniosek wynika z wyroku NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel