WYDANIE ONLINE

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. przedsiębiorcy przez chwilę fetowali sukces. Pierwsze komentarze brzmiały, tak: ryczałty noclegowe są niezgodne z konstytucją. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem tego orzeczenia i w związku z kolejno wydawanymi wyrokami Sądu Najwyższego okazuje się, że ryczałty będą funkcjonowały, przynajmniej do czasu nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. Jednak, czy i kiedy nowa ustawa wejdzie w życie, a przede wszystkim, w jakiej formie, tego nie wiadomo. Dlatego w dalszym ciągu przewoźnik ma obowiązek wypłacać ryczałty, jeśli kierowca nocuje w kabinie pojazdu. Ich wypłacanie jest nie tylko zgodne z konstytucją, ale także konieczne, gdy nie chcemy się narazić na kolejne roszczenia kierowców.

czytaj więcej »

Od kwietnia tego roku obrót tzw. towarami wrażliwymi podlega monitorowaniu. Ich nadawcy, odbiorcy i przewoźnicy mają obowiązek informować organy skarbowo-celne o każdym dotyczącym ich istotnym zdarzeniu. Przewoźnicy mogą sami borykać się z systemem informatycznym SENT, na który muszą przesyłać odpowiednie komunikaty. Mogą też korzystać z płatnych usług oferowanych przez firmy informatyczne. Na razie nie mają obowiązku instalowania lokalizatorów GPS, ale tylko chwilowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca pracuje pięć dni w tygodniu (od pon. do pt.) od godz. 7.00 do 15.00. Soboty i niedziele są dniami wolnymi. W jedną z niedziel dostał polecenie pracy w godzinach nadliczbowych: jazda w godz. od 7.00 do 9.00 i od 12.00 do 14.00. Czy prawidłowym rozliczeniem wynagrodzenia tej pracy będzie wypłata za 4 godziny nadliczbowe z dodatkiem 100% (za godz. 7.00−9.00 i 12.00−14.00) oraz dodatek za dyżur, w trakcie którego nie wykonywał pracy i miał czas do swojej dyspozycji (w godz. 9.00−12.00)? Czy raczej powinienem wszystkie godziny z zakresu 7.00−14.00 potraktować jako pracę w godzinach nadliczbowych z dodatkiem 100%?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca przewozi towary tylko w weekendy. Pracuje od 8 do 10 godzin w sobotę i niedzielę. Chciałby dodatkowo podjąć pracę w innej firmie, która wywozi nieczystości. Takie przewozy są wyłączone spod przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Czas pracy wynosiłby 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Czy taki system pracy w dwóch firmach jest w ogóle możliwy?

czytaj więcej »

Pytanie: Ostatnio podczas kontroli inspektorzy ITD stwierdzili, że ciężarówka przekroczyła dopuszczalną masę całkowitą. Nie tylko nałożyli karę na mnie i na kierowcę, ale również odholowali pojazd. Czy mieli prawo tak zrobić? W jakich jeszcze sytuacjach można się tego spodziewać?

czytaj więcej »

Ze względu na to, że ustalono odrębną definicję podroży służbowej dla kierowców, odbywają ją inaczej niż pozostali pracownicy mobilni oraz na innej zasadzie mają prawo do wynikających z tego tytułu świadczeń. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Może zdarzyć się, że kierowca niezapowiedzianie nie stawi się do pracy. W przypadku braku informacji oraz kontaktu z pracownikiem, przedsiębiorca nie powinien od razu podejmować kroków dążących do zwolnienia go. Co więc należy zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

W zakresie krajowego przewozu osób istnieją cztery różne rodzaje uprawnień, które przedsiębiorca może uzyskać, by zgodnie z przepisami realizować transport. To, jakiego uprawnienia potrzebuje, zależy głównie od rodzaju pojazdu.

czytaj więcej »

Jak już informowaliśmy, od 1 czerwca 2017 r. zgłoszenia pracowników mobilnych można dokonywać na nowym, uproszczonym i lepiej dostosowanym formularzu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zgodnie z podawanymi już wcześniej informacjami na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga została wdrożona unijna dyrektywa dotycząca delegowania pracowników, a delegowani pracownicy muszą mieć wypłacaną co najmniej minimalną płacę obowiązującą na terenie kraju.

czytaj więcej »

Komisja Europejska przedstawiła zbiór przepisów, których wprowadzenie ma na celu poprawę konkurencyjności, warunków socjalnych pracy kierowców, a także promowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie. Najważniejsze zmiany dotyczą przewozów kabotażowych, płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym oraz czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Włochy zmieniły przepisy regulujące obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na ich terytorium. Nie ma jednak powodów do obaw – przepisy o minimalnym wynagrodzeniu nadal dotyczą jedynie kabotażu.

czytaj więcej »

Kierowcy muszą mieć zagwarantowany dłuższy odpoczynek tygodniowy niż inne zawody. Średnio w każdym tygodniu kierowca musi odebrać przynajmniej 45 godzin takiego odpoczynku. Co się stanie, gdy kierowcy nie uda się wykonać tak długiego odpoczynku? Jakie mogą być tego konsekwencje?

czytaj więcej »

Do tej pory przewoźnicy zatrudniający kierowców z Ukrainy nie mieli problemów z uzyskaniem w ZUS zaświadczenia A1. Teraz już tak nie jest. Dlaczego urzędnicy rozpatrują odmownie wnioski o wydanie tych dokumentów?

czytaj więcej »

Rząd uznał, że nie wystarczy samo rejestrowanie przewozów tzw. towarów wrażliwych. Aby skutecznie walczyć z oszustwami podatkowymi, trzeba również wprowadzić elektroniczny nadzór takich przewozów. W tym celu zostanie wdrożony system lokalizatorów.

czytaj więcej »

Pojazdy będą kontrolowane m.in. przez inspektorów ITD lub policjantów. Najpierw zostaną poddane wstępnemu badaniu, a gdy funkcjonariusze stwierdzą poważniejsze usterki – szczegółowej kontroli. Nowe przepisy mają wejść w życie 20 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Zmiana ustawy o transporcie drogowym, o której pisaliśmy wcześniej, to niejedyna nowelizacja, jaka czeka branżę transportu drogowego w Polsce. Będą zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz w przewozach towarów niebezpiecznych. Na czym będę polegały?

czytaj więcej »

Trwają prace nad ogólnymi i szczegółowymi regułami mocowania ładunków na pojazdach kategorii N i O. Będzie wiadomo, jak umieszczać ładunek oraz jakie wymagania techniczne będzie musiał spełnić samochód.

czytaj więcej »

Fiskus na poważnie wziął się za walkę z oszustwami w płatności VAT. W związku z tym Ministerstwo Finansów przedstawiło ostatnio projekt wprowadzenia podzielonej płatności VAT. Na czym dokładnie ma to polegać?

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca lub osoba upoważniona do jego reprezentacji nie może wziąć udziału w kontroli w firmie, musi wyznaczyć do tego inną osobę. Jeśli przewoźnik tego nie zrobi, naraża się na zarzut uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli i karę w wysokości 10.000 zł. Taki wniosek wynika z wyroku NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel