WYDANIE ONLINE

Różnicę między pojęciami „czas jazdy” a „czas pracy” można porównać do różnicy między kwadratem a prostokątem. Tak jak każdy kwadrat jest prostokątem i każdy czas jazdy jest czasem pracy, tak nie każdy prostokąt jest kwadratem i nie każdy czas pracy to jazda. Czas jazdy jest jedną ze szczególnych form aktywności kierowcy, którą zawsze zaliczymy do czasu pracy. Kierowca może wykonywać natomiast różne inne czynności, które nie będą miały związku z kierowaniem pojazdem, a które także trzeba będzie zaliczyć mu do czasu pracy. Jakie są inne aktywności, które będą rozliczane jako praca?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałam zasięgnąć informacji, w jaki sposób deleguje się kierowcę do Holandii? Czy jest to zbliżone do Niemiec, gdzie przesyła się informację o delegowaniu? Czy bardziej skomplikowane jak w przypadku Francji? Jakie należy podjąć kroki, aby prawidłowo oddelegować pracownika na teren Holandii?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przewóz drogowy zespołem pojazdów, czyli ciągnik siodłowy + naczepa specjalna nieprzystosowana do przewozu ładunków, podlega pod ustawę o czasie pracy kierowców? Czy kierowca w takim przypadku może korzystać z funkcji „OUT” w tachografie cyfrowym?

czytaj więcej »

Coraz częściej ZUS kontroluje polskie firmy transportowe przy okazji wydawania zaświadczeń A1. W jej trakcie ZUS żąda przedstawienia bardzo szerokiej dokumentacji. Jakie jeszcze obowiązki musisz spełnić? 

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 2017/989 wzrósł poziom gwarancji TIR w krajach Unii Europejskiej. Jak to obecnie wygląda?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. skończył się we Francji okres przejściowy dotyczący nakładania kar za jazdę samochodem nieoznaczonym wymaganą winietą ekologiczną lub ze sfałszowaną winietą.

czytaj więcej »

Od lipca 2017 r. emerytury i renty są wolne od egzekucji oraz potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 

czytaj więcej »

Jeśli kierowca przekroczy prędkość i zostanie to zarejestrowane oraz udowodnione, otrzyma mandat karny. Jeżeli przekroczenie prędkości zarejestrował fotoradar, wideorejestrator czy inne urządzenia do rejestracji prędkości, nie ma wątpliwości co do wykroczenia. Często jednak się zdarza, że policjant lub inspektor ITD chcą ukarać kierowcę za przekroczenie prędkości na podstawie wykresówki lub danych z tachografu cyfrowego. Czy jest to możliwe, a jeśli tak, to co jest tego podstawą?

czytaj więcej »

Kierowca jak każdy pracownik musi chodzić na urlopy. Warto poprosić kierowców, żeby dokładnie określili terminy swoich planów urlopowych, oraz wiedzieć, co można zrobić, gdy nie wykorzystają przysługującego im zakresu dni wolnych. Sprawdź więcej szczegółów w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Często zdarzają się zlecenia na jednodniowe wycieczki według szablonu: wyjazd o 1.00 w nocy, podróż do atrakcji turystycznej ok. 9−10 godz., potem odpoczynek dla kierowców, następnie powrót w nocy do domu przez 10 godz. Czy taki plan wycieczki będzie poprawny dla pracy jednego kierowcy? Jak zaplanować przewozy autokarem turystycznym, które częściowo odbywają się w nocy? Porę nocną przyjęliśmy od godz. 21.00 do 5.00. Kierowców zatrudniamy na podstawie umów zlecenia. Czy ma to jakieś znaczenie dla norm czasu jazdy? Czy następujący schemat jazdy będzie poprawny: kierowca np. wyrusza w podróż o godz. 1.00, już po 3 godz. jazdy musi zrobić 45 min pauzy i zaraz po przejechaniu następnej 1,5 godz. (czyli łącznie po 4,5 godz. kierowania) znowu musi zrobić nieprzerwaną przerwę wynoszącą 45 minut oraz po następnych 4,5 godz. jazdy – kolejne 45 minut przerwy, nawet jeżeli wcześniej zrobił 15-minutową przerwę i może już prowadzić tylko następną godzinę. Wychodzi wtedy na to, że jeden kierowca będzie w podróży 12 godz. i 15 min. Czy można więc przewóz zlecić jednemu kierowcy? Czy taki przewóz w nocy może wykonać załoga dwuosobowa? Ktoś podsunął rozwiązanie, aby wcześniej wysłać tam pociągiem dwóch kierowców, którzy po podróży PKP i po 9 godz. odpoczynku będą mogli wrócić z grupą do domu. Ktoś inny zasugerował, że kierowcy zmiennicy mogą pojechać tam PKP kuszetą, co zostanie im zaliczone jak wypoczynek nocny i już na miejscu nie będą musieli robić 9 godz. pauzy. Czy to prawda?

czytaj więcej »

Przewoźnik musi zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej organowi wydającemu licencję transportową zmianę danych, które zawierał wniosek o licencję. Należy to zrobić nie później niż w terminie 28 dni od dnia powstania tych zmian. Czy wiesz, co dokładnie musisz zgłaszać?

czytaj więcej »

Tygodniowy odpoczynek to okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Może on być regularny i skrócony. Ten pierwszy trwa co najmniej 45 godzin, a drugi można skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin. Czy na pewno wiesz, jakie są zasady rekompensaty skrócenia odpoczynków?

czytaj więcej »

Jak wiadomo, dane zbierane przez tachografy cyfrowe trzeba sukcesywnie odczytywać. Dużym ułatwieniem w wypełnieniu tego obowiązku może być aplikacja na urządzenia mobilne. Jak to wygląda w praktyce?

czytaj więcej »

Kierowcy są karani mandatami bardzo często dlatego, że błędnie interpretują jeden z przepisów o zakazach ruchu. O który przepis chodzi? Jak poprawnie skorzystać ze zwolnienia?

czytaj więcej »

W rejonie Walonii za jazdę przeciążonym pojazdem można iść nawet do więzienia. Poza tym znacznie wzrosły grzywny za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ułatwiające procedurę składania deklaracji o oddelegowaniu kierowców i poprawiające przejrzystość całego procesu. Na czym polega zmiana?

czytaj więcej »

Holendrzy wycofują się z wprowadzenia zakazu odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu.

czytaj więcej »

Nowe przepisy przewidują, że kierowcy mogą opłacić mandat za pośrednictwem terminala płatniczego znajdującego się w radiowozie. Skorzystają na tym głównie kierowcy z zagranicy, ale również i polscy.

czytaj więcej »

Niemiecka inspekcja BAG potwierdziła, że prowadzi pierwsze kontrole dotyczące zakazu odbioru przez kierowców odpoczynków tygodniowych regularnych (45 godzin) w kabinie pojazdu.

czytaj więcej »

Hiszpania jako kolejny kraj zdecydowała się na wprowadzenie u siebie minimalnego wynagrodzenia dla delegowanych pracowników. Póki co nie obejmie ona branży transportowej. Sytuacja ta może się jednak zmienić.

czytaj więcej »

Rosyjskie służby rozpoczęły sprawdzanie spełnienia obowiązku posiadania stempla na zezwoleniu tranzytowym.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie wolno pociągnąć do odpowiedzialności karnej przewoźnika, jeśli za ten sam czyn wcześniej ukarano go administracyjnie. Poznaj szczegóły wyroku TK.

czytaj więcej »

Sejm odrzucił w całości projekt nowelizacji przepisów o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu zgodnie z rekomendacją Sejmowej Komisji Infrastruktury.

czytaj więcej »

Wielka Brytania jest kolejnym krajem, który zamierza podjąć walkę ze stosowanymi w samochodach ciężarowych emulatorami AdBlue. Kontrole pojazdów w tym zakresie mają rozpocząć się od sierpnia. Jak będą wyglądały?

czytaj więcej »

Projekt ustawy o powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) przewiduje podwyższenie cen paliw. Ile wyniesie podwyżka i w jakim celu powstanie FDS?

czytaj więcej »

Krajowa Administracja Skarbowa obejmie monitoringiem przewóz olejów spożywczych od 22 września 2017 r. Jakie to będą dokładnie podkategorie?

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ma być to działanie prewencyjne, pozwalające na szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników.

czytaj więcej »

Komisja Europejska pracuje nad kolejną zmianą przepisów ograniczających delegowanie kierowców. Tym razem chodzi o zmiany w rozporządzeniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr 883/2004 oraz 987/2009). O co dokładnie chodzi?

czytaj więcej »

Oznaczenie dopuszczalnych nacisków osi widoczne na znakach drogowych powinno być zgodne z przepisami rozporządzenia określającego wykaz dróg i dopuszczalne naciski osi. Jeżeli przewoźnik twierdzi, że znaki drogowe dopuszczały przejazd pojazdem o większych naciskach niż przepisy rozporządzenia, organ powinien to wyjaśnić. Tak uznał WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Organ może odmówić udzielenia nowego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, gdy powstanie nowej linii spowoduje zagrożenie choćby dla jednej z linii już istniejącej na trasie objętej nowym zezwoleniem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Sprawdź szczegóły wyroku.

czytaj więcej »

wiper-pixel