WYDANIE ONLINE

Prace nad nowelizacją przepisów ustawy o transporcie drogowym niosą za sobą głównie zmiany w samych taryfikatorach kar. Wynika to przede wszystkim z konieczności dostosowania krajowych uregulowań do obowiązujących przepisów unijnych, w myśl których pewne kategorie naruszeń muszą być tak samo kwalifikowane we wszystkich krajach członkowskich. Nie chodzi o wysokość kar, którą może każdy kraj wyznaczyć, lecz o ich wagę. Zmiany będą naprawdę rozległe, przygotuj się do nich.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam operatorów sprzętu specjalistycznego na podstawie umowy o pracę, których zakres obowiązków obejmuje dodatkowe czynności kierowcy pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony. W jaki sposób powinienem podchodzić do rozliczania czasu pracy takiego pracownika, tzn. na podstawie przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do operatora, czy ustawy o czasie pracy kierowców? Te regulacje odwołują się do różnych norm czasu pracy, np. odpoczynku dziennego. Pracownik chyba nie powinien podlegać pod dwie ustawy odnośnie czasu pracy. Jak to rozwiązać?

czytaj więcej »

Władze Pragi zdecydowały, że fragment trasy E65 w tym na autostradzie D1 stanowiącej obwodnicę czeskiej stolicy zostanie zamknięty dla ciężarówek o długości powyżej 12 metrów.

czytaj więcej »

System Ecotaxe być może jednak zostanie wprowadzony. Wówczas obejmie wszystkie autostrady oraz niektóre inne drogi szczególnie obciążone tranzytem.

czytaj więcej »

Za pierwszą godzinę parkowania centrach w dużych miast trzeba będzie płacić nawet 9 zł. Stanie się tak za sprawą nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy ma nowy pomysł na walkę z szarą strefą. Tak zwane umowy śmieciowe trzeba będzie sporządzić na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Co to oznacza?

czytaj więcej »

Komisja Europejska chce obniżyć minimalne stawki od środków transportowych w ciągu pięciu lat. Czy to oznacza, że prowadzenie firmy transportowej będzie tańsze?

czytaj więcej »

Projekt zmian w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że kary dla kierowców będą bardziej elastyczne. Co jeszcze może się zmienić?

czytaj więcej »

Policjanci dostaną kamery do nagrywania interwencji. Zanim ministerstwo spraw wewnętrznych wyposaży w kamery 100 tysięcy policjantów w całym kraju, sprzęt ten zostanie przetestowany w kilku województwach.

czytaj więcej »

Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o monitorowaniu przewozów najpewniej po wakacjach. Jednak wiemy już, że pojawiły się kolejne zmiany w nowelizacji.

czytaj więcej »

Zmiany będą dotyczyły rozporządzenia regulującego czas pracy kierowców w załogach. I będzie chodziło o kierowców busów, a nie ciężarówek. Co się zmieni?

czytaj więcej »

W trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego ubezpieczonym pracownikom służy prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Jakie zatem są zasady liczenia okresu zasiłkowego? Kiedy przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi powoduje rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy kupują towary w innym kraju Unii Europejskiej, muszą płacić podatek w tym kraju. Nie mogą go odliczyć, mogą jednak wystąpić o jego zwrot. Dowiedz się, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy kierowcę na podstawie umowy o pracę. Wybiera się on na dwutygodniowy urlop. Wiemy, że zdarza mu się wykonywać przewozy dla innej firmy na podstawie umowy zlecenia. Czy może on swobodnie dysponować przysługującym mu czasem wolnym od pracy podczas urlopu i wykorzystać go na wykonywanie innej pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób powinny być przechowywane wykresówki w dokumentacji firmy? Czy należy je segregować osobno dla każdego kierowcy, czy osobno dla każdego pojazdu? Co jest ważne dla Inspekcji Transportu Drogowego lub Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli w przedsiębiorstwie?

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że podczas wykonywania przewozu dojdzie do uszkodzenia karty lub zostanie zgubiona albo skradziona. Kierowca traci wtedy możliwość spełnienia obowiązku rejestrowania swojego czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Co wtedy należy zrobić?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca transportowy, planując pracę swoich kierowców, musi brać pod uwagę limity wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców. W praktyce potrafi to być jednak bardzo kłopotliwe. Zwłaszcza jeśli przewoźnik zajmuje się transportem ładunków niebezpiecznych. Na co musisz uważać?

czytaj więcej »

Jeśli wykonujesz przewozy międzynarodowe i zdarza Ci się obrać kierunek na Luksemburg, te nowe przepisy są dla Ciebie ważne. Sprawdź więcej szczegółów, by uniknąć wysokich kar.

czytaj więcej »

Coraz częściej zdarza się, że przewozy są konwojowane, szczególnie na granicy z Niemcami. Ile to kosztuje? I dlaczego masz zgodzić się na konwój?

czytaj więcej »

Za blokowanie korytarza ratunkowego na drodze będzie grozić nawet 320 euro i miesięczne zatrzymanie prawa jazdy. Dotychczas mandat za takie naruszenie wynosi 20 euro.

czytaj więcej »

Wysokość holenderskiej płacy minimalnej jest  ustalana dwa razy do roku  − 1 stycznia i 1 lipca. Jakie są aktualne stawki od lipca tego roku?

czytaj więcej »

Jeśli będziesz przewoził materiały niebezpieczne, jakimi są oleje smarowe, niezgodnie z wymaganiami, grożą Ci kary. Sprawdź, jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

Decyzja o ratyfikowaniu konwencji przez Indie jest elementem rozwoju transportu multimodalnego w tym kraju.

czytaj więcej »

Zróżnicowanie wysokości opłaty stosunkowej – pobieranej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – w zależności od tego, czy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik dobrowolnie wpłacił należną kwotę komornikowi, czy do rąk wierzyciela, jest niezgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów w części zaczną obowiązywać już niedługo. Oznacza to dla kierowców i właścicieli aut sporo zmian. Jakich?

czytaj więcej »

wiper-pixel