WYDANIE ONLINE

Coraz więcej przedsiębiorstw transportowych boryka się z problemem zadłużenia. Nie pomaga w tym ani wprowadzanie minimalnych stawek godzinowych przez kolejne kraje Unii Europejskiej, ani embargo na zachodnią żywność nałożone przez Rosję. W ciągu ostatniego roku liczba zadłużonych przewoźników wzrosła o 4 tysiące. Jeśli więc Twoje przedsiębiorstwo transportowe ma problemy finansowe to wiedz, że nie jesteś sam. Z tego artykułu dowiesz się krok po kroku, jak sobie radzić w trudnej sytuacji.

czytaj więcej »

Część przewoźników, którzy nie zarejestrowali radioodbiorników w firmowych samochodach i nie opłacają abonamentu, czeka nowy wydatek. Poczta Polska coraz częściej sprawdza auta należące do firm, w tym także te objęte leasingiem. Chodzi o abonament za używanie radia.

czytaj więcej »

Dane z homologowanego systemu GPS mogą uchronić przed mandatem za przekroczenie prędkości i zatrzymaniem prawa jazdy.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy pracują jeżdżąc pojazdami wyposażonymi w tachografy muszą korzystać z tych urządzeń i automatycznie rejestrować swoją aktywność. Zdarzają się jednak różne sytuacje, w których rejestrowanie aktywności tachografem będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe? Jakimi dokumentami potwierdzającymi aktywności kierowcy warto się posłużyć w razie kontroli, aby uniknąć kar? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Przerwy w pracy kierowcy są podstawowym uprawnieniem w trakcie jego dnia pracy. Żeby prawidłowo je zaplanować trzeba mieć na uwadze kilka szczegółów, w tym odpowiednio rozumieć i interpretować dzień pracy kierowcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na jakie szczegóły powinieneś zwrócić uwagę – koniecznie przeczytaj ten raport.

czytaj więcej »

Komornicy nie mogą podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Dzięki temu dłużnicy będą ponosić niższe koszty egzekucyjne, a komornicy będą płacić VAT z własnej kieszeni. Uchwałę w tej sprawie podjął Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W Holandii można dostać mandat nawet za korzystanie z telefonu zamocowanego w uchwycie. Wyrok w takiej sprawie wydał tamtejszy sąd.

czytaj więcej »

Harmonogram czasu pracy kierowcy można przedłożyć tylko do chwili zakończenia kontroli, tj. do momentu wręczenia przewoźnikowi protokołu kontroli. Dostarczenie harmonogramu po tym czasie skutkuje nałożeniem kary.

czytaj więcej »

Z treści Lp. 6.3.7. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym wynika jednoznacznie, że to na przewoźniku spoczywa ciężar wykazania, co działo się z pojazdem w okresach, w których wykonywano nim przejazdy znajdujące potwierdzenie w stanie licznika, a nieznajdujące potwierdzenia w wykresówkach.

czytaj więcej »

Zanosi się na zmiany dotyczące używania radarów. Nowe przepisy będą przewidywać większe wymagania dla radarów, jednak znajdą one zastosowanie tylko do nowych urządzeń, dopiero wprowadzanych do użycia. Stare, niedokładne radary Rapid czy Iskra nie będą im podlegać i nadal będą używane.

czytaj więcej »

Znany jest projekt rozporządzenia w sprawie płatności mandatów za pomocą terminali płatniczych. Co za tym idzie, zmieni się także druk mandatu.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami GITD, planowany jest zakup ponad 600 urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów. Środki na ten cel w wysokości około 160 mln zł mają pochodzić z funduszy unijnych.

czytaj więcej »

Komisja Europejska wezwała polski rząd do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Chodzi o wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonanie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowanie LNG, CNG i wodoru. Co to oznacza dla Polski?

czytaj więcej »

Rosyjskie ministerstwo transportu przedstawiło projekt zmian w Kodeksie pracy. Część nowelizacji odnosi się do zawodowych kierowców.

czytaj więcej »

Obecnie, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej umiera, wtedy jego działalność się kończy. Nazwy firmy, NIP, zdobyte koncesje lub pozwolenia (z nielicznymi wyjątkami) wygasają. Postępowanie spadkowe dodatkowo wydłuża czas, w jakim najbliżsi mogliby, korzystając z przedmiotów pozostających po przedsiębiorstwie prowadzonym przez zmarłego, kontynuować taką działalność. To ma się zmienić. Dowiedz się, na czym polegają planowane zmiany.

czytaj więcej »

Jeżeli rozpoczynasz współpracę z zagranicznym kierowcami musisz pamiętać, że przepisy ustawy o PIT wprowadzają inne zasady rozliczania umów z polskimi oraz inne z zagranicznymi kierowcami.

czytaj więcej »

Czynności załadunkowe najczęściej spoczywają na nadawcy lub odbiorcy. Nadawca towaru może oczywiście uregulować tę kwestię inaczej w umowie i przenieść odpowiedzialność na inne osoby. Czy może w ten sposób powstać odpowiedzialność przewoźnika za czynności załadunkowe?

czytaj więcej »

Wymieniasz samochód na nowy? Sprzedajesz lub kupujesz pojazd? A może korzystasz z auta zastępczego? Pamiętaj, że we wszystkich tych sytuacjach masz obowiązki wobec organu, który wydał Ci licencję. Sprawdź, jakie to będą obowiązki.

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie przewozu ładunku doszło do powstania szkody. W zleceniu transportowym zleceniodawca zadeklarował wartość towaru, ale w liście przewozowym nie ma o tym ani słowa. Czy postąpił prawidłowo? Czy będę odpowiadał od wartości towaru zadeklarowanej w zleceniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli kierowca dojeżdża do ciężarówki albo autobusu, który ma prowadzić, musi zarejestrować ten czas. Jakie wymagania ma w tym zakresie inspektor ITD i co sprawdzi, gdy dowie się, że kierowca dojeżdżał?

czytaj więcej »

Pytanie: Powierzyłem mojemu kierowcy wczytywanie danych z karty kierowcy na podstawie pisma o powierzeniu obowiązków, ale ten nie wczytał danych w terminie i zatrzymany został do kontroli ITD, która nałożyła karę na mnie jako właściciela. Jak z tego wybrnąć? Kierowca przyjął na siebie (poprzez procedurę powierzenia obowiązków) obowiązek wczytywania danych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, będąc świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności. Na potrzeby powierzonych obowiązków kierowca otrzymał do dyspozycji czytnik marki DIGIDOWN oraz niezbędne informacje dotyczące jego obsługi oraz terminów wczytywania danych.

czytaj więcej »

wiper-pixel