WYDANIE ONLINE

Znowelizowana ustawa o transporcie, a wraz z nią również nowy taryfikator kar mają, według ostatnich informacji, obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, na które zmiany powinieneś szczególnie zwrócić uwagę, żeby nie mieć problemów już podczas pierwszej kontroli ITD w nowym roku.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca chce skorzystać z możliwości wydłużenia czasu jazdy do 10 godzin w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do którego tygodnia należy w takim wypadku zaliczyć to wydłużenie?

czytaj więcej »

Art. 33 rozporządzenia nr 165/2014 nakłada na przedsiębiorców obowiązek przeszkolenia kierowców i nadzoru nad używaniem przez nich tachografów. Sprawdź, jak wypełniać te obowiązki, żeby ITD nie mogła Ci nic zarzucić.

czytaj więcej »

Wraz z nadejściem nowego roku w wielu krajach zmienią się pensje minimalne dla delegowanych kierowców. Jeśli wykonujesz przewozy międzynarodowe, koniecznie sprawdź, ile wyniosą nowe stawki.

czytaj więcej »

Indywidualne rozkłady są bardzo korzystne, ponieważ powodują, że nie trzeba wypłącać kierowcy nadgodzin za pracę w poprzedniej dobie pracowniczej. Co trzeba zrobić, żęby wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy?

czytaj więcej »

Ponieważ rozpoczyna się sezon zimowy, przypominamy zasady obowiązujące w różnych krajach Europy w związku ze stosowaniem opon zimowych. Sprawdź, jakich wymogów muszą przestrzegać właściciele pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik wykonuje część przewozu międzynarodowego odbywającą się na terytorium Polski, musi mieć licencję na transport międzynarodowy. Nie ma znaczenia fakt, że pojazd tego przewoźnika nie wyjeżdża poza Polskę, liczy się to, że cały przewóz jest przewozem międzynarodowym.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu dopuszczalnej odległości, w jakiej może poruszać się od bazy przedsiębiorstwa pojazd, aby był zwolniony ze stosowania tachografu, musisz brać pod uwagę dokładny punkt docelowy, a nie samo miasto. Inaczej zapłacisz karę.

czytaj więcej »

Kierowca jechał w sposób przedstawiony na poniższych wykresach. Zrobił odpoczynek tygodniowy o wymaganej długości, a mimo to inspektor naliczył mu karę za skrócenie odpoczynku. Czy zrobił tak dlatego, że od odpoczynku tygodniowego odlicza się odpoczynek dzienny?

czytaj więcej »

Operator logistyczny zaopatruje stacje paliw w produkty spożywcze, w tym także w towary objęte akcyzą – papierosy i alkohol. Jedna ze stacji zlokalizowana jest przy granicy z Niemcami, niestety, aby tam dojechać, trzeba wjechać ok. 20 km w głąb Niemiec i nawrócić. Kierowca, jadąc w trasę, ma przy sobie zawsze dowód dostawy, na którym znajduje się szczegółowy wykaz oraz ilość dostarczanego towaru, a także list przewozy CMR. Niestety przy pierwszej kontroli służby celnej po stronie niemieckiej wyszły braki w dokumentach. Kierowca dowiedział się, że powinien mieć przy sobie uproszczony dokument towarzyszący (wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie produktów akcyzowych służących do konsumpcji). Usłyszał także, że w niektórych przypadkach wymagany może być konwój. Czy to prawda?

czytaj więcej »

Przepisy przewidują dla autobusu szkolnego wiele szczególnych wymagań, które często trudno jest spełnić. Jeśli ich nie spełniasz, nie musisz rezygnować z kontraktu na przewożenie dzieci do szkoły, wystarczy zadbać o niezbędne minimum.

czytaj więcej »

wiper-pixel