WYDANIE ONLINE

Jeżeli kierowca wykonuje przewóz towarów niebezpiecznych bez dokumentu przewozowego, firma zapłaci 300 zł kary. Ale są jeszcze 3 dodatkowe dokumenty, o które musisz zadbać.

czytaj więcej »

Oczekująca na wejście w życie zmiana ustawy o transporcie drogowym w zakresie niektórych nieprawidłowości wprowadza rewolucyjne zapisy. Taką rewolucją będzie możliwość ukarania firmy i zarządzającego transportem za zły stan techniczny pojazdów. Co im może grozić?

czytaj więcej »

Według nowej ustawy o transporcie surowo karane będzie nie tylko podłączanie do tachografu urządzeń i ingerencje w pracę tego urządzenia, ale też zwykłe pomyłki kierowcy, takie jak włożenie wykresówki odwrotnie niż trzeba. Sprawdź, na co szczególnie musisz zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

W trakcie wykonywania przewozu mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane okoliczności opóźniające wykonanie transportu, które skutkują szkodą dla nadawcy ładunku. Na jakich zasadach kontrahent może dochodzić odszkodowania za opóźnienie w dostawie i jak da się uniknąć jego zapłaty?

czytaj więcej »

Tachografy cyfrowe przy wyborze miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy pokazują m.in. opcję „EC – Wspólnota Europejska”. Kiedy kierowca powinien wybierać tę opcję, skoro wszystkie kraje członkowskie mają własne kody?

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca w trakcie dnia pracy robi więcej przerw niż wymagają przepisy. Jak inspektor ITD traktuje takie okresy? Czy tego rodzaju schemat pracy może się obrócić przeciwko kierowcy albo firmie i narazić ich na kary?

czytaj więcej »

Zmiany taryfikatorów kar nakładanych przez ITD obejmą także kadrę zarządzającą transportem. Obecny załącznik nr 2 do ustawy o transporcie drogowym będzie zastąpiony nowym taryfikatorem 2a. Co będzie zawierał?

czytaj więcej »

Zniesienie limitu składek ZUS przesunięte o rok

czytaj więcej »

Będą nowe zasady dotyczące mocowania ładunków

czytaj więcej »

Kierowca w sobotę odbył przeprawę promową. O ile skrócił odpoczynek dzienny? O 17 minut czy może o 1 godzinę i 13 minut? Jaka może być interpretacja ITD w tym przypadku?

czytaj więcej »

Planowana na początek przyszłego roku zmiana ustawy o transporcie drogowym to nie tylko spory wzrost kar i wprowadzenie nowych sankcji, za które dotychczas kontrolerzy nie mogli karać. Pojawi się w niej też trochę racjonalnych i pozytywnych rozwiązań. Jakie korzyści możesz odnieść ze zmiany ustawy?  

czytaj więcej »

Wielu kierowców w komunikacji miejskiej ma tak zorganizowany dzień, że przez kilka godzin przewożą autobusem miejskim pasażerów, a następnie robią odpoczynek dzienny. Nie mają więc przerw. Czy takie zorganizowanie pracy kierowców jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Przewoźnik, który realizuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów musi przestrzegać godzin podanych w zezwoleniu. Co powinien zrobić, gdy zdarzy się nagła zmiana w planie lekcji, a więc konieczna będzie zmiana godzin odjazdu autobusu?

czytaj więcej »

Przewoźnik ma licencję międzynarodową ważną do 31 grudnia 2017 r. Są to dwie licencje: jedna jest wystawiona na spółkę i jej NIP oraz dopisane jest na niej nazwisko jednego ze wspólników. Druga jest wystawiona na spółkę i jej NIP oraz wpisane jest nazwisko drugiego ze wspólników. Na podstawie tych licencji były wydane dwa świadectwa kierowcy dla cudzoziemców będących kierowcami w spółce z datami ważności do 2018 roku. Gdy przewoźnik chciał przedłużyć licencję, okazało się, że może mieć jedną (na spółkę i jej NIP oraz obu wspólników). Czy wydane do poprzedniej licencji świadectwa kierowcy, z datami ważności do 2018 roku, nadal obowiązują i kierowcy mogą na nich jeździć do końca ich ważności?

czytaj więcej »

wiper-pixel