WYDANIE ONLINE

Nawet jeśli odchylenia od rozkładu jazdy wynoszą kilka minut, może Ci być trudno obronić się przed karą ITD za naruszenie warunków przewozu osób, określonych w zezwoleniu. Co możesz zrobić, aby uchronić się przed sankcjami?

czytaj więcej »

Kierowcy rozpoczynają jazdę w podwójnej załodze w sobotę o 21.00. Zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006 powinni zacząć odpoczynek tygodniowy maksymalnie po sześciu 24-godzinnych okresach pracy. Kiedy najpóźniej muszą zakończyć pracę, aby poprawnie odebrać odpoczynek tygodniowy i nie narazić się na kary z tytułu przekroczenia sześciu 24-godzinnych okresów? W piątek o 21.00, czy w piątek o 12.00, uwzględniając jeszcze w ostatniej, szóstej dobie od momentu rozpoczęcia pracy odpoczynek dzienny, który dla załogi wynosi 9 godzin?

czytaj więcej »

Nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym, nad którymi pracuje obecnie Sejm, wprowadzą sporo niespodzianek w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Z całą pewnością po zmianach posypią się wysokie kary dla firm, ponieważ kierowcy są przyzwyczajeni do łagodniejszych norm związanych z czasem jazdy.

czytaj więcej »

Polska dołączyła do systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów

czytaj więcej »

Będzie więcej czasu na zapłacenie mandatu zaocznego

czytaj więcej »

W okresie od 8 czerwca 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. kierowca przebywał na zwolnieniu chorobowym (w sumie 182 dni, czyli tyle, ile maksymalnie można być na zwolnieniu). Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim od 1.12.2017 r. do 15.12.2017 r. ma orzeczoną niezdolność do pracy, a jednocześnie od 1.12.2017 r. do 12.12.2017 r. przebywał w szpitalu. ZUS wydał decyzję o przyznaniu kierowcy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 7.12.2017 r. do 6.03.2018 r. w wysokości 90%, a od 7.03.2018 r. do 4.06.2018 r. w wysokości 75% podstawy wymiaru. Jak trzeba zaznaczyć w ewidencji czasu pracy kierowcy to świadczenie, skoro nie jest to już chorobowe?

czytaj więcej »

Coraz więcej firm zatrudnia do przewozu pasażerów kierowców na zlecenie. Nie trzeba dla nich prowadzić dokumentacji pracowniczej, jak dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale to nie znaczy, że nie masz w tym zakresie w ogóle żadnych obowiązków.

czytaj więcej »

Karta kierowcy do tachografu zawiera dane osobowe kierowcy oraz numer jego prawa jazdy. W związku z tym w niektórych sytuacjach trzeba razem z prawem jazdy wymienić też kartę kierowcy, nawet jeśli jej ważność jeszcze nie upłynęła.

czytaj więcej »

W taryfikatorach kar, które zaczną obowiązywać wraz z nową ustawą o transporcie, wysokość wielu kar znacznie wzrośnie. Za co firmy transportowe, kierowcy i zarządzający transportem zapłacą więcej niż do tej pory?

czytaj więcej »

Wielu przewoźników ma przekonanie, że za wielodniowe okresy, gdy kierowca nie jeździł pojazdem z tachografem, trzeba wystawiać po dwa zaświadczenia o nieprowadzeniu dziennie albo nawet jeszcze więcej, jeśli w ciągu dnia wykonywanych było kilka aktywności. Nic bardziej mylnego, za cały taki okres wystarczą tylko dwa zaświadczenia. Jak je wypełnić, żeby nie zapłacić kary?

czytaj więcej »

wiper-pixel