WYDANIE ONLINE

Coraz częściej zdarza się, że kierowca wykonuje przewozy na rzecz dwóch firm. Wówczas ma na karcie do tachografu zarejestrowane na przemian dane z jednego i z drugiego przedsiębiorstwa. Czy masz w takiej sytuacji obowiązek zgrywać wszystkie dane czy tylko te, które dotyczą przewozów w Twojej firmie?

czytaj więcej »

Wziąłeś w leasing auto? Jeżeli okaże się, że ma wady, przysługuje Ci roszczenie odszkodowawcze. Możesz je skierować bezpośrednio do sprzedawcy, nie tylko do leasingodawcy.

czytaj więcej »

W nowej ustawie o transporcie, nad którą pracuje Sejm, jest sporo zmian, które musisz wdrożyć w swojej firmie od razu, gdy tylko ustawa wejdzie w życie – inaczej możesz zapłacić wysoką karę już przy pierwszej kontroli prowadzonej według nowych przepisów. Jakie to zmiany? Mamy dla Ciebie gotową listę.

czytaj więcej »

Musisz przestrzegać nowych zasad dotyczących mocowania ładunku  

czytaj więcej »

Za przekroczenie prędkości z powodu przewożenia kogoś do szpitala nie stracisz prawa jazdy

czytaj więcej »

Jeśli kierowca rozpocznie odpoczynek za późno, on i jego pracodawca zapłacą karę. A to dlatego, że inspektor ITD policzy tylko te godziny odpoczynku, które zmieszczą się w okresie rozliczeniowym. Pozostałych nie uzna.

czytaj więcej »

W firmie transportowej pora nocna została wyznaczona w godzinach od 00.00 do 4.00, w związku z czym bardzo trudno jest tak zaplanować pracę kierowców, żeby uniknąć wykroczeń związanych z przekraczaniem 10 godzin pracy. Co można w tej sytuacji zrobić, aby kierowcy mieli możliwość pracować powyżej 10 godzin na dobę? Czy na przykład rozwiązaniem byłoby przygotowanie przez kierowcę oświadczenia, że preferuje on pracę w nocy i może pracować więcej niż 10 godzin w takim przypadku?

czytaj więcej »

Firma transportowa, zarejestrowana na terytorium Polski, chce świadczyć usługę kierowania pojazdami (ciągnikami siodłowymi). Ciągniki należą do przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Czechach. Czy kierowca może wykonywać usługę kierowania pojazdem, jeśli ma świadectwo kierowcy wystawione w Polsce na polską firmę?

czytaj więcej »

Do tego, żeby ukarać przewoźnika, nie wystarczy wykazać, że istniała trasa alternatywna. Jeśli z jakichś powodów kierowca nie mógł z niej skorzystać, koniecznie odwołaj się od kary, masz duże szanse na wygraną.

czytaj więcej »

Fakt, że załadunku lub rozładunku dokonuje inna firma, nie zwalnia przewoźnika z obowiązku brania w nim udziału. Przewoźnik powinien służyć załadowcy pomocą i radą, inaczej może być odpowiedzialny za uszkodzenia ładunku.

czytaj więcej »

Jeśli dasz kierowcy razem z umową o pracę do podpisania zgodę na potrącanie w przyszłości z pensji kwot, które mają pokrywać pracodawcy ewentualne straty, spowodowane przez kierowcę, taka zgoda nie będzie ważna. Ale jest inne wyjście. Jakie?

czytaj więcej »

wiper-pixel