WYDANIE ONLINE

W wielu firmach transportowych to nie właściciel ma certyfikat kompetencji zawodowych, tylko zatrudniony przez niego zarządzający transportem. Co się stanie, gdy taka osoba odejdzie z pracy? Kiedy służby mogą się dowiedzieć, że w przedsiębiorstwie nie ma nikogo z certyfikatem i co w takiej sytuacji zrobią?

czytaj więcej »

Często się zdarza, że firma wysyłająca ładunek ma magazyn zlokalizowany w innym mieście niż dział sprzedaży zajmujący się fakturami i atestami, które towarzyszą przesyłkom. Czy w związku z tym można nie dołączać tych dokumentów do towaru, ale przesłać je mailem?

czytaj więcej »

Kierowcy jeżdżą samochodami ciężarowymi na trasie Belgia – Francja – Hiszpania – Belgia. Do Polski przyjeżdżają sporadycznie (kilka razy do roku).  Jak w tej sytuacji powinni przestrzegać limitu 10 godzin pracy, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej?  Czy wystarczy przestrzegać wytycznych  dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego? Czy są jakieś krajowe regulacje poszczególnych państw, których polscy kierowcy powinni przestrzegać, skoro tam wykonują przewozy?  Jak zatem podejść do limitu czasu pracy w wymienionych krajach?

czytaj więcej »

Z reguły kierowcy dostają dużo dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – premie, nagrody, zaliczki na poczet dyżurów, świadczenia z tytułu podróży służbowych itp. Sprawdź, które z tych składników pensji kierowcy można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia duże zmiany w raportach ZUS

czytaj więcej »

Rewolucja w transporcie – będzie można używać przyczep modułowych

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami na samochodzie przeznaczonym do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą nie wolno umieszczać logo swojej firmy ani adresu strony internetowej. Służby kontrolne potraktują to w razie kontroli jako naruszenie, za które grozi 8.000 zł kary.

czytaj więcej »

Przepisy przewidują, że kierowca, który transportuje odpady komunalne, nie musi używać tachografu i zachowywać limitów czasu jazdy. Ale czy muszą to być odpady z domów, czy mogą być też z firm? I co zrobić, gdy kierowca raz przewozi takie odpady, a raz inne?

czytaj więcej »

Mieszany system czasu pracy łączy w sobie elementy systemu równoważnego i przerywanego. W systemie przerywanym kierowca może pracować 8 godzin, ale system równoważny dopuszcza zaplanowanie dobowego wymiaru czasu pracy przedłużonego do 12 godzin. Która norma obowiązuje w systemie mieszanym?

czytaj więcej »

Na zleceniach transportowych w regulaminie bardzo często znajduje się mniej więcej taka klauzula: „Zabrania się bezpośredniego kontaktu z klientem w celu przedstawiania ofert handlowych". Czy spedycja może zabronić firmie transportowej kontaktu z klientem? Jak długo po wykonaniu zlecenia obowiązuje taki zakaz?

czytaj więcej »

Ten problem pojawia się szczególnie w okresie zimowym, gdy wiele osób choruje: kierowca znienacka idzie na zwolnienie, a w firmie nie ma innego kierowcy, który mógłby go zastąpić. Co należy zrobić, żeby zastępstwo mógł objąć inny pracownik, np. magazynier albo kierownik produkcji?

czytaj więcej »

wiper-pixel