WYDANIE ONLINE

Niektórzy kierowcy mają podczas dnia pracy bardzo wiele postojów związanych z oczekiwaniem na załadunek bądź rozładunek. Dotyczy to szczególnie kierowców, którzy jeżdżą w krótkie trasy. Jak rozliczać takie okresy, jako przerwy czy pracę?

czytaj więcej »

Przewóz pojazdem o więcej niż 9 miejscach, łącznie z miejscem dla kierowcy, to przewóz drogowy. Kierowca, który go wykonuje, jest więc traktowany jako osoba niezatrudniona przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonująca przewozy drogowe na jego rzecz.

czytaj więcej »

Załadunku zwykle dokonuje załadowca, ale z punktu widzenia służb kontrolnych za zamocowanie towaru odpowiedzialny jest kierowca. Sprawdź, co trzeba wiedzieć, żeby sprawdzić, czy towar jest dobrze zabezpieczony.

czytaj więcej »

Ewidencję czasu pracy kierowców zatrudnionych na etacie musisz przechowywać aż przez 10 lat!

czytaj więcej »

Inteligentne tachografy – czy dla firm transportowych to więcej korzyści, czy zagrożeń?

czytaj więcej »

Czasami kierowca wkrótce po skróconym odpoczynku tygodniowym ma urlop. Może mu wtedy nie starczyć czasu przed urlopem na odebranie rekompensaty. Na szczęście nie ma takiej potrzeby – można potraktować czas urlopu jako rekompensatę.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami odpoczynku regularnego nie można odbywać w kabinie pojazdu. W związku z tym nawet w przypadku gdy kierowca zatrzyma się na 45 godzin, ale spędzi ten czas w pojeździe, on sam i jego firma mogą zapłacić sporą karę. 

czytaj więcej »

Polskie przepisy nie wymagają od właścicieli samochodów zmiany opon na zimowe. Jeśli jednak pojazd, który nie miał zmienionych opon, uczestniczył w wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

czytaj więcej »

Nie trzeba mieć już zezwolenia na przewóz odpadów. Wystarczy wpis do rejestru, specjalne oznaczenie na pojeździe i dokument określający rodzaj odpadów. Jaki to ma być dokument?

czytaj więcej »

Ryczałty są bardzo wygodną formą wypłaty niektórych składników wynagrodzenia. Są bardzo często stosowane do wynagradzania pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych. Jednak musisz pamiętać, że nie wolno wypłacać kierowcy ryczałtów zamiast wynagrodzenia za dyżur. Dlaczego?

czytaj więcej »

Są firmy, w których kierowca podpisuje razem z umową o pracę zgodę na potrącanie w przyszłości z pensji kwot, które mają pokrywać pracodawcy ewentualne straty, spowodowane przez siebie, np. uszkodzenia samochodu albo rachunki telefoniczne ponad wyznaczony limit. Czy taka zgoda jest ważna?

czytaj więcej »

wiper-pixel