WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że w jednoosobowej firmie jej właściciel jest również osobą zarządzającą transportem, która ma certyfikat. Czy jeśli ITD stwierdzi podczas kontroli naruszenia, osoba ta zostanie ukarana na podstawie taryfikatora kar dla zarządzających, czy dla firm? Gdzie będzie wpisane NN, BPN lub PN na koncie w KREPTD?

czytaj więcej »

Kierowcy pojazdów o DMC od 2,8 do 3,5 t muszą w Niemczech i Francji przestrzegać norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków, przewidzianych w rozporządzeniu nr 561/2006 dla kierowców ciężarówek. Muszą też rejestrować swoje aktywności. Jak należy to robić?

czytaj więcej »

Zobacz, jak wygląda kontrola stanu technicznego ciężarówki przy użyciu mobilnej stacji kontroli

czytaj więcej »

Przewozy LPG zostaną objęte monitorowaniem

czytaj więcej »

Kierowca, który prowadzi jednoosobową działalność, musi wykonywać wszystkie czynności, związane z taborem, sam, pomiędzy przewozami, a więc w czasie, gdy np. wypada mu odpoczynek. Czy w związku z tym może przerwać odpoczynek dzienny albo tygodniowy, żeby podjechać do warsztatu?

czytaj więcej »

Coraz częściej z płatnościami zalegają polskim firmom transportowym przedsiębiorstwa nie tylko z Polski, ale też z Niemiec. Co gorsza, przy próbie odzyskania należności często okazuje się, że wobec niemieckiej firmy wszczęte zostało postępowanie upadłościowe. Jak w takiej sytuacji odzyskać pieniądze?

czytaj więcej »

Ewidencja czasu pracy kierowcy może być prowadzona m.in. w formie danych cyfrowych z tachografu albo wykresówek. Jednak sporo przewozów korzysta z wyłączenia – nie trzeba podczas nich używać tachografu. Czy wówczas zapisy z tego urządzenia mogą być ewidencją?

czytaj więcej »

Czasami kierowca przez część swojego czasu pracy porusza się poza drogami publicznymi, np. jeździ po placu budowy albo po terenie należącym do firmy. Jak rejestrować takie okresy za pomocą tachografu, żeby nie naruszyć przepisów?

czytaj więcej »

Bardzo często, jeśli firma sprzedaje coś innej firmie i ma to przewieźć w naczepie podkontenerowej, używa naczepy należącej do innego przedsiębiorcy. Czy w takiej sytuacji przewóz spełnia wymagania przewidziane dla przewozu na potrzeby własne?

czytaj więcej »

Możesz zamiast wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej wypłacać kierowcy ryczałt. Ponieważ kwota ryczałtu w każdym miesiącu jest taka sama, jest to bardzo wygodne. Jednak trzeba pamiętać o kilku sprawach.

czytaj więcej »

Do listy towarów objętych obowiązkiem monitorowania dodano kolejne artykuły. Ponieważ przeszukiwanie kilku aktów prawnych, żeby się przekonać, czy przewóz musi być monitorowany, jest kłopotliwe, przygotowaliśmy dla Ciebie zbiorcze zestawienie wszystkich towarów, których transport trzeba śledzić.

czytaj więcej »

Do limitu na sczytywanie danych z karty kierowcy liczą się dni „zarejestrowanej działalności”. Czy są nimi wszystkie dni, w których kierowca wykonał wpisy manualne? Nawet takie, gdy kierowca zrobił wpis manualny obejmujący czas urlopu albo zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

W przypadku kierowcy dojazd do miejsca, gdzie stoi ciężarówka, może być odpoczynkiem albo „inną pracą”. Czy ma to znaczenie, jeśli kierowca w drodze do przejmowanego pojazdu będzie miał wypadek? Czy zawsze jest to wypadek w drodze do pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel